Radna sveska za sastanak Život i služba sadrži program i materijal za sedmično čitanje Biblije i sedmični sastanak Jehovinih svedoka.