Kratak pregled Jevanđelja po Luki koje sadrži detaljan izveštaj o Isusovom životu i službi.