Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jehova će ti pomoći

Jehova će ti pomoći

Jedan biblijski stih je pomogao Grejsonu da uvidi da ne mora biti savršen da bi ugodio Bogu.