Jedan biblijski stih je pomogao Grejsonu da uvidi da ne mora biti savršen da bi ugodio Bogu.