Petr je stručnjak na polju prava i logike. Pogledajte kako ga je razmišljanje o principu uzroka i posledice navelo da preispita svoja verovanja.