Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  oktobar 2015.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Da li je moguće iskoreniti siromaštvo?

Kako će Bog iskoreniti siromaštvo? (Matej 6:9, 10)

Svake godine milioni ljudi umiru zbog neishranjenosti i bolesti, koje su posledica života u krajnjem siromaštvu. Premda su neki delovi sveta razvijeni, dobar deo čovečanstva i dalje živi u bedi. Prema onome što kaže Biblija, siromaštvo je vekovni problem među ljudima. (Pročitajte Jovana 12:8.)

Da bi se siromaštvo iskorenilo, svetu je potrebna vlast koja ima moć da pravedno raspodeli materijalna dobra. Ona takođe treba da prekine ratove, koji su jedan od glavnih uzroka siromaštva. Bog je obećao jednu takvu vlast. (Pročitajte Danila 2:44.)

Ko može iskoreniti siromaštvo?

Bog je odredio da njegov Sin, Isus, vlada nad celim čovečanstvom (Psalam 2:4-8). Isus će izbaviti ljude iz siromaštva i okončati nasilje i ugnjetavanje. (Pročitajte Psalam 72:8, 12-14.)

U Bibliji je prorečeno da će Isus biti „Knez Mira“ i da će širom sveta uspostaviti mir. Ljudi će se osećati sigurno, svako će imati svoj dom, posao koji voli i dovoljno hrane. (Pročitajte Isaiju 9:6, 7; 65:21-23.)

 

Saznajte više

STRAŽARSKA KULA

Šta će Isus uraditi u budućnosti?

Isus kreće u akciju da ostvari mir na zemlji.

STRAŽARSKA KULA

Da li će na svetu ikada biti samo jedna vlast?

Zamislite mir i sigurnost koji bi vladali kada bi na svetu bila samo jedna vlast. Zašto možemo verovati u Božje obećanje da će uspostaviti takvu vlast? Ko bi bio savršen vladar?