Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | KO SU JEHOVINI SVEDOCI?

Kako se finansira njihov rad?

Kako se finansira njihov rad?

Svake godine, Svedoci odštampaju na stotine miliona Biblija, knjiga i časopisa. Oni grade štamparije i druge veće objekte širom sveta. Imaju i na hiljade objekata u kojima se održavaju verski sastanci. Ko sve to finansira?

Sve se finansira isključivo dobrovoljnim prilozima (2. Korinćanima 9:7). Godine 1879, u drugom broju ovog časopisa pisalo je sledeće: „Verujemo da ’Sionska stražarska kula‘ ima JEHOVINU podršku i da zato nikad neće biti potrebno moliti ljude za finansijsku pomoć.“ To se do dan-danas nije promenilo.

Osoba koja želi da dâ novčani prilog šalje ga direktno nekoj od podružnica Jehovinih svedoka ili ga stavlja u kutiju za priloge na mestu na kom se održavaju sastanci. Međutim, niko nije primoran da daje priloge. Takođe se ne uzima desetak niti se naplaćuje verska služba ili literatura. Niko nije plaćen za to što propoveda drugima, poučava u skupštini ili učestvuje u gradnji verskih objekata. I sam Isus je rekao: „Besplatno ste dobili, besplatno i dajte“ (Matej 10:8). U predstavništvima koja Svedoci imaju u raznim zemljama rade volonteri. Nisu plaćeni ni oni koji rade u glavnom sedištu, uključujući i one koji se brinu da aktivnosti Svedoka širom sveta budu dobro organizovane.

„Sve aktivnosti Jehovinih svedoka su dobrovoljne, pa tako i davanje novčanih priloga. Svako za sebe odlučuje koliko novca će dati i kada će to učiniti.“ (Evropski sud za ljudska prava, 2011. godine)

Donacije se koriste i za pružanje pomoći u slučaju neke prirodne nepogode ili druge katastrofe. Prvi hrišćani su rado pomagali ugroženima (Rimljanima 15:26). I danas Svedoci pomažu žrtvama katastrofa tako što im šalju hranu, odeću i lekove i renoviraju ili ponovo grade kuće i mesta za održavanje verskih sastanaka.