Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI NAS SMRT ZAUVEK RAZDVAJA?

Šta se dešava nakon smrti?

Šta se dešava nakon smrti?

„Mislio sam da čovek nakon smrti ide u raj, pakao ili čistilište. Znao sam da nisam dovoljno dobar da bih otišao u raj, niti toliko loš da bih završio u paklu. A nije mi bilo jasno šta predstavlja čistilište. Nikada nisam video da se išta od toga spominje u Bibliji, već sam samo od drugih čuo o tome.“ (Lajonel)

„Poučen sam da svi ljudi posle smrti idu na nebo, ali nisam baš bio siguran u to. Smatrao sam da je smrt kraj svega — da za mrtve nema nikakve nade.“ (Fernando)

Da li ste se ikada pitali: ’Šta se dešava kad čovek umre? Da li se naši voljeni koji su umrli negde muče? Hoćemo li ih ikada ponovo videti? Da li je realno verovati u to?‘ Pozivamo vas da osmotrite šta Božja Reč, Sveto pismo, kaže o tome. Najpre ćemo videti kako se u Božjoj Reči objašnjava šta je smrt. Zatim ćemo osmotriti koju nadu ona pruža.

 Šta se dešava s čovekom kada umre?

ŠTA KAŽE SVETO PISMO. „Živi su svesni toga da će umreti, a mrtvi nisu svesni ničega, niti više imaju platu, jer je spomen na njih zaboravljen. Sve što ti dođe pod ruku da činiš, čini to svom snagom svojom, jer nema ni rada, ni razmišljanja, ni znanja, ni mudrosti u grobu u koji ideš“ * (Propovednik 9:5, 10).

Izraz „grob“ u Bibliji često označava simbolično mesto na koje odlaze umrli ljudi. Oni ničega nisu svesni i ništa ne mogu da rade. Šta o tom mestu možemo zaključiti na osnovu onoga što je rekao verni Božji sluga Jov? On je mnogo propatio, budući da je u jednom danu izgubio decu i sve što je imao, a potom su mu se po celom telu pojavili bolni čirevi. Zato je u molitvi Bogu rekao: „O, kad bi me u grob [„pakao“, Douay Version] sklonio, kad bi me sakrio“ (Jov 1:13-19; 2:7; 14:13). Da li bi bilo logično da Jov traži od Boga da ga skloni na mesto na kom bi se još više mučio? Jasno je da je on smatrao da je grob mesto gde će mu biti lakše.

Postoji još jedan način na koji možemo saznati šta se dešava s ljudima kada umru, a to je da osmotrimo biblijske zapise o osobama koje su vraćene u život. (Videti okvir „ Biblijski zapisi o osam osoba koje su vraćene u život“.)

Niko od njih nije rekao da je bio na nekom mestu blaženstva ili muka. Da su imali takvo iskustvo, zar ne bi pričali o tome? I zar to ne bi bilo zapisano u Svetom pismu, kako bi svi mogli da znaju za to? Međutim, u njemu se ne spominje ništa ni nalik tome. Zašto? Zato što su te osobe nakon smrti bile u stanju bez svesti, poput dubokog sna. Zapravo, i Biblija ponekad poredi smrt sa snom, to jest sa spavanjem. Na primer, za verne Božje sluge Davida i Stefana, koji su umrli, kaže se da su „zaspali“ (Dela apostolska 7:60; 13:36).

Koja nada postoji za mrtve? Mogu li se oni „probuditi“?

^ odl. 7 U biblijskom prevodu Novi svet, „grob“ je prevod hebrejske reči „šeol“. Grčka reč „had“ se u većini slučajeva takođe prevodi kao „grob“. U nekim biblijskim prevodima se te dve reči prevode kao „pakao“. Međutim, ideja o mestu na kom se mrtvi muče u vatri ne potiče iz Biblije.