Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  maj 2015.

 S NASLOVNE STRANE | DA LI JE KRAJ SVETA BLIZU?

„Kraj sveta“ — na šta se odnosi?

„Kraj sveta“ — na šta se odnosi?

Šta vam padne na um kada neko pomene „kraj sveta“? Da li možda zamišljate udar meteora koji bi zbrisao sav život sa zemlje, ekološku katastrofu svetskih razmera ili pak treći svetski rat? Mnogi se veoma uznemire kada pomisle da bi se tako nešto moglo dogoditi, dok su drugi skeptični ili se čak podsmevaju tome.

U Svetom pismu, to jest Bibliji piše: „Doći [će] kraj“ (Matej 24:14). Takođe se spominje „veliki dan Boga Svemoćnog“ ili „Armagedon“ (Otkrivenje 16:14, 16, fusnota). Istina, postoje različita tumačenja o kraju sveta u različitim religijama. Takođe se često čuju neka neobična i sumorna predviđanja. Međutim, u Svetom pismu se jasno kaže čemu će doći kraj. Ono nam takođe pomaže da razumemo da li je taj kraj blizu. A što je još važnije, u njemu se govori o tome šta treba da radimo kako bismo preživeli. Pre nego što saznamo šta Sveto pismo kaže o „kraju“, osmotrimo neke uobičajene zablude.

 ZABLUDE

 1.  ZEMLJA ĆE BITI UNIŠTENA VATROM.

  U Bibliji se kaže da je Bog ’utvrdio zemlju na temeljima njenim‘. Dalje se kaže: „Nikad se ona poljuljati neće, u svu večnost“ (Psalam 104:5). Ovaj i još mnogi drugi biblijski stihovi pokazuju da Bog neće uništiti Zemlju, niti će dozvoliti da ona ikada bude uništena (Propovednik 1:4; Isaija 45:18).

 2.  KRAJ SVETA JE NEPLANIRAN DOGAÐAJ.

  Sveto pismo pokazuje da je kraj isplaniran — da je Bog odredio vreme za to. U njemu piše: „O tom danu ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac. Pazite, budite budni, jer ne znate kada je vreme da se to dogodi“ (Marko 13:32, 33). Iz ovih reči jasno možemo razumeti da Bog („Otac“) tačno zna „kada je vreme da se to dogodi“. A kada to vreme dođe, on će preduzeti akciju.

 3.  KRAJ SVETA ĆE IZAZVATI LJUDI ILI UDAR METEORA.

  Kako će doći kraj? U Otkrivenju 19:11 piše: „I video sam otvoreno nebo, kad tamo — beli konj. A onaj koji je sedeo na njemu zove se Verni i Istiniti.“ U 19. stihu se dalje kaže: „I video sam zver i kraljeve zemaljske i njihove vojske sakupljene da vode rat s onim koji sedi na konju i s njegovom vojskom“ (Otkrivenje 19:11-21). Iako u ovim rečima ima dosta simbolike, jedno je jasno — Bog će poslati vojsku anđela da uništi njegove neprijatelje.

Kraj o kom se govori u Svetom pismu je dobra vest, a ne nešto od čega treba da strahujemo

ČINJENICE

 1.  BIĆE UKLONJENE LJUDSKE VLASTI.

  U Bibliji stoji: „Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti. I to kraljevstvo neće preći na neki drugi narod. Ono će smrviti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati doveka“  (Danilo 2:44). Kao što smo ranije naveli, biće uništeni ’kraljevi zemaljski i njihove vojske‘ koji su se ’sakupili da vode rat sa onim koji sedi na konju i s njegovom vojskom‘ (Otkrivenje 19:19).

 2.  PRESTAĆE RATOVI, NASILJE I NEPRAVDA.

  „[Bog] prekida ratove do kraja zemlje“ (Psalam 46:9). „Čestiti će živeti na zemlji, i besprekorni će ostati na njoj. A zli će biti istrebljeni sa zemlje, i oni koji postupaju neverno biće iščupani iz nje“ (Poslovice 2:21, 22). Bog kaže: „Gle, sve činim novo!“ (Otkrivenje 21:4, 5).

 3.  BIĆE UKLONJENE RELIGIJE KOJE SU IZNEVERILE BOGA I LJUDE.

  U Svetom pismu piše: „Proroci lažno prorokuju, a sveštenici tlače narod koristeći svoju vlast. Ali šta ćete činiti kada tome dođe kraj?“ (Jeremija 5:31). Isus Hrist je rekao: „Mnogi će mi reći u onaj dan: ’Gospode, Gospode, zar nismo prorokovali u tvoje ime, i isterivali demone u tvoje ime, i činili mnoga moćna dela u tvoje ime?‘ Tada ću im reći: Nikad vas nisam poznavao! Odlazite od mene, vi koji činite bezakonje“ (Matej 7:21-23).

 4.  VIŠE NEĆE BITI LJUDI KOJI SU ODGOVORNI ZA LOŠE STANJE U SVETU.

  Isus Hrist je rekao: „Ovo je osnova za osudu: svetlost je došla u svet, ali ljudi su voleli tamu, a ne svetlost, jer su im dela bila zla“ (Jovan 3:19). U Bibliji se govori o uništenju svetskih razmera u vreme Božjeg sluge Noja. U njoj piše: „Tadašnji svet [je] bio uništen kad je bio potopljen vodom. A tom istom rečju sadašnja nebesa i zemlja sačuvani su za vatru i čuvaju se do dana suda i uništenja bezbožnika“ (2. Petrova 3:5-7).

Vredi zapaziti da je predstojeći ’dan suda i uništenja‘ upoređen sa uništenjem sveta u Nojevo vreme. Šta je tada zapravo bilo uništeno? Nije bila uništena naša planeta, već samo „bezbožnici“, to jest ljudi koji nisu bili poslušni Bogu. Tokom „dana suda“ koji nam predstoji, biće takođe uništeni oni koji su neposlušni Bogu, dok će poslušni ljudi biti zaštićeni, baš kao što su to bili Noje i njegova porodica (Matej 24:37-42).

Zamislite koliko će naša planeta biti predivno mesto za život nakon što Bog bude uklonio sve zlo! Očigledno je da je kraj o kom se govori u Svetom pismu dobra vest, a ne nešto od čega treba da strahujemo. Ipak, možda se pitate: ’Da li u Bibliji piše kada će doći kraj? Da li je kraj blizu? Kako možemo preživeti?‘