Iz Svetog pisma saznajemo da neki neće preživeti kraj: „Tada će biti velika nevolja kakve nije bilo od početka sveta do sada [...] I kad se ne bi skratili ti dani, niko se ne bi spasao“ (Matej 24:21, 22). Ali Bog obećava da će mnogi preživeti: „Svet prolazi [...] ali onaj ko vrši Božju volju ostaje zauvek“ (1. Jovanova 2:17).

Šta treba da činimo ukoliko želimo da preživimo kraj ovog sveta i da ’ostanemo zauvek‘? Da li možda treba da pravimo zalihe namirnica ili da se na neki sličan način pripremamo? Ne treba. Biblija nas savetuje da se usredsredimo na nešto drugo. U njoj piše: „Pošto će se to sve tako raspasti, neka vaša dela budu sveta i neka se po njima vidi da ste odani Bogu, dok očekujete i imate na umu Jehovin dan“ (2. Petrova 3:10-12). Iz konteksta možemo zaključiti da ono što će se „raspasti“, to jest što će biti uništeno, uključuje iskvarene vlasti i sve one koji podupiru njih umesto Božju vlast. Jasno je da nas od takvog uništenja ne bi moglo spasti sticanje materijalnih dobara.

Dakle, da bismo preživeli, potrebno je da budemo odani Jehovi Bogu i da saznamo kako on želi da živimo (Sofonija 2:3). Umesto da budemo poput većine ljudi koji ignorišu jasne dokaze da živimo u jednom posebnom periodu, potrebno je da ’imamo na umu Jehovin dan‘. Jehovini svedoci će vam rado pokazati iz Biblije kako možete preživeti taj dan koji će uskoro doći.