Šta je Sudnji dan?

Zašto će ljudi biti radosni tokom Sudnjeg dana?

U biblijska vremena, Bog je koristio sudije da bi izbavljao svoj narod od onih koji su bili nepravedni prema njima (Sudije 2:18). Biblija kaže da će tokom Sudnjeg dana ljudi biti radosni, jer će Jehova, Sudija cele zemlje, okončati svu nepravdu koju čovečanstvo danas podnosi. (Pročitajte Psalam 96:12, 13 i Isaiju 26:9.)

Bog je postavio Isusa za sudiju i živima i onima koji su umrli. On će pravedno suditi (Dela apostolska 10:42; 17:31). Mnogi su umrli a da nisu upoznali Boga. Tokom Sudnjeg dana, Isus će ih vratiti u život kako bi i oni mogli da upoznaju i zavole istinitog Boga. (Pročitajte Dela apostolska 24:15.)

Zašto će Sudnji dan trajati hiljadu godina?

Umrli će uskrsavati tokom tog hiljadugodišnjeg perioda (Otkrivenje 20:4, 12). Trebaće im vremena da upoznaju Boga, saznaju šta on očekuje od njih i počnu da žive u skladu s tim. Biblija pokazuje da će se ljudima suditi na osnovu onoga što budu radili nakon uskrsenja, a ne na osnovu onoga što su ranije radili, kao što se uglavnom veruje. (Pročitajte Rimljanima 6:7.)

U Bibliji se spominje i dan suda koji će iznenada doći, i to pre hiljadugodišnjeg Sudnjeg dana. Kao što je objašnjeno u uvodnim člancima ovog časopisa, o dolasku tog dana govori se kao o dolasku kraja. Tada će Bog uništiti sve zle, bezbožne ljude (2. Petrova 3:7). Zato treba da damo sve od sebe da dokažemo da volimo Boga. (Pročitajte 2. Petrovu 3:9, 13.)