STRAŽARSKA KULA maj 2015. | Da li je kraj sveta blizu?

Šta vam padne na um kada neko pomene „kraj sveta“? Da li vas to uznemiri?

S NASLOVNE STRANE

„Kraj sveta“ — na šta se odnosi?

Da li ste znali da je kraj o kom se govori u Svetom pismu dobra vest?

S NASLOVNE STRANE

Da li je kraj sveta blizu?

Odgovor nam pružaju četiri obeležja složenog znaka o kom govori Biblija.

S NASLOVNE STRANE

Kako možemo preživeti?

Da li treba da pravimo zalihe namirnica ili da se na neki sličan način pripremamo za kraj sveta?

Da li ste znali?

Da li arheologija potvrđuje ono što stoji u Bibliji? Kada su lavovi nestali s područja biblijskih zemalja?

BIBLIJA MENJA ŽIVOTE

Uverio sam se da je Jehova milosrdan i da oprašta

Norman Peltije prosto nije mogao da živi bez prevare. Ali kada je pročitao jedan biblijski stih, pronašao se u tome i zaplakao.

PRIMERI VERE

„Zar sam ja na mestu Boga?“

Da li je mir u vašoj porodici ikada bio narušen zbog ljubomore, izigranog poverenja ili mržnje? Ako jeste, može vam koristiti ono što se u Bibliji govori o Josifu.

Pitanja i odgovori

Zašto će Sudnji dan trajati hiljadu godina?

Još neke teme

Šta će postići Božje Kraljevstvo?

Saznajte šta možete doživeti kada na zemlji bude uspostavljena Božja vladavina.