„Čovek, koga je žena rodila, kratkog je veka i pun nemira. Kao cvet niče i kida se, kao senka beži i ne ostaje“ (Jov 14:1, 2).

Ljudi odvajkada sanjaju o tome da budu večno mladi i zdravi. Nažalost, surova realnost je da svi umiremo. Gore navedene reči, koje je verni Božji sluga Jov izgovorio pre više od tri hiljade godina, i dan-danas su tačne.

Želja da živimo večno je snažna i svojstvena svim ljudima. Biblija kaže da je Bog u naše srce stavio čežnju za večnim životom, kao i želju da razumemo šta je večnost (Propovednik 3:11). Da li je logično da bi naš brižni Bog usadio u nas želju koju je nemoguće ostvariti? Naravno da nije. Božja Reč naziva smrt neprijateljem i obećava da će ona biti uništena (1. Korinćanima 15:26).

Nema sumnje da smrt jeste neprijatelj. Nijedan čovek zdravog razuma ne želi da umre. Kada nam preti neka opasnost, mi se sklanjamo, sakrivamo, bežimo. Kada se razbolimo, činimo sve kako bismo ozdravili. Na svaki mogući način pokušavamo da izbegnemo smrt.

Imamo li razloga da verujemo da će ovaj vekovni neprijatelj čovečanstva biti uništen? Imamo. Naš Stvoritelj, Jehova Bog, nije stvorio ljude da žive neko kratko vreme i da zatim umru. On nije želeo da ljudi umiru, već je nameravao da večno žive na zemlji. A ono što on namerava uvek se ostvari (Isaija 55:11).

Kako će smrt biti uništena? Tokom čitave istorije, ljudi su bezuspešno pokušavali da pobede smrt. Ta borba se nastavlja sve do današnjeg dana. Naučnici su pronašli vakcine i lekove kojima su pobedili neke bolesti. Zavirili su u genetsku strukturu živih bića. Danas u mnogim delovima sveta ljudi u proseku žive duže nego pre sto godina. Pa ipak, daleko od toga da smo odneli pobedu nad smrću. Kao što Biblija kaže, „svi se u prah vraćaju“ (Propovednik 3:20).

Na svu sreću, rešenje za ovaj vekovni problem ne zavisi od ljudske mudrosti. Jehova Bog se pobrinuo da budemo spaseni, to jest izbavljeni od smrti, a glavnu ulogu u tome ima Isus Hrist.