Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI ÐAVO POSTOJI?

Da li Ðavo postoji?

Da li Ðavo postoji?

Skulptura u Madridu koja prikazuje Ðavola kao palog anđela

„Kada sam kao dečak bio neposlušan, majka mi je govorila: ’Doći će Ðavo po tebe!‘ A ja bih joj odgovorio: ’Neka dođe!‘ Verovao sam u Boga, ali ne i u Satanu Ðavola.“ (ROHELIO IZ SALVADORA)

Da li i vi tako razmišljate? Koje vam od sledećih gledišta zvuči najlogičnije?

  • Ðavo nije stvarna osoba; on je samo simbol zla.

  • Ðavo postoji, ali ljudi ga ne zanimaju mnogo.

  • Ðavo je moćno duhovno biće koje veoma mnogo utiče na ljude.

Verovatno bi se milioni ljudi mogli složiti s nekim od ovih gledišta. Ali da li je zaista važno koje od njih je tačno? Razmislimo o sledećem. Ako Satana Ðavo ne postoji, onda su oni koji veruju u njegovo postojanje u velikoj zabludi. Ako postoji, ali ga ljudi ne zanimaju, onda su mnogi bez razloga u strahu. Međutim, ako Ðavo zaista postoji i zavodi ljude, onda je daleko opasniji nego što to mnogi mogu da zamisle.

Osmotrimo zato kako Sveto pismo odgovara na sledeća pitanja: Da li je Ðavo samo simbol zla ili stvarna duhovna osoba? Ako je on stvarna osoba, da li predstavlja opasnost za vas? Kako se možete zaštititi?