Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

STRAŽARSKA KULA novembar 2014. | Da li Ðavo postoji?

Ako Satana Ðavo ne postoji, onda su oni koji veruju u njegovo postojanje u velikoj zabludi. Međutim, ako Ðavo zaista postoji i zavodi ljude, onda je daleko opasniji nego što to mnogi mogu da zamisle.

S NASLOVNE STRANE

Da li Ðavo postoji?

Da li je Ðavo simbol zla ili duhovna osoba?

S NASLOVNE STRANE

Da li je Ðavo samo simbol zla?

Dva primera iz Biblije pomažu nam da dobijemo jasan odgovor.

S NASLOVNE STRANE

Da li treba da se plašimo Ðavola?

Bog nam na četiri načina pomaže da se zaštitimo od Ðavolovog uticaja.

RAZGOVOR O JEDNOJ BIBLIJSKOJ TEMI

Kada je Božje Kraljevstvo počelo da vlada? (2. deo)

Biblijska proročanstva i san od Boga koji je vavilonski kralj usnio ukazuju na godinu kada se to dogodilo.

PRIMERI VERE

’Kako bih mogao da učinim tako veliko zlo?‘

Petefrijeva žena je bila odlučna da zavede Josifa. Kako je on uspeo da se odupre?

Pitanja i odgovori

Šta nam uskrsenja koja je Isus činio govore o njegovim obećanjima za budućnost?

Još neke teme

Da li je Bog stvorio Ðavola?

Odakle potiče Satana Ðavo? Saznajte zašto je Isus rekao da Ðavo „nije ostao postojan u istini“.