Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | BOŽJE KRALJEVSTVO — ŠTA ĆE UČINITI ZA VAS?

Božje Kraljevstvo — zašto je važno Isusu

Božje Kraljevstvo — zašto je važno Isusu

Tokom svoje službe na zemlji, Isus je govorio o mnogim temama. Na primer, učio je svoje sledbenike kako da se mole, kako da ugode Bogu i kako da pronađu pravu sreću (Matej 6:5-13; Marko 12:17; Luka 11:28). Ali tema o kojoj je Isus najčešće govorio — o kojoj je najviše voleo da govori — bilo je Božje Kraljevstvo (Luka 6:45).

Kao što je bilo navedeno u prethodnom članku, Isusu je u životu bilo najvažnije ’propovedanje i objavljivanje dobre vesti o Božjem kraljevstvu‘ (Luka 8:1). On se nije štedeo, već je prelazio stotine kilometara po izraelskoj zemlji kako bi poučavao ljude o Božjem Kraljevstvu. Zapis o Isusovoj službi nalazi se u četiri jevanđelja, gde se više od sto puta ukazuje na Kraljevstvo, i to najčešće kada se navode Isusove reči. Možemo biti sigurni da je on još mnogo više govorio o Božjem Kraljevstvu (Jovan 21:25).

Zašto je Isusu Kraljevstvo bilo toliko važno dok je bio na zemlji? Između ostalog, zato što je znao da ga je Bog izabrao za Vladara tog Kraljevstva (Isaija 9:6; Luka 22:28-30). Međutim, to ne znači da je Isus želeo da za sebe stekne moć ili slavu (Matej 11:29; Marko 10:17, 18). On nije iz sebičnih razloga isticao Kraljevstvo. Ono mu je bilo važno, i još uvek je, * zbog svega što će putem njega biti postignuto za osobe koje on voli — njegovog nebeskog Oca i njegove verne sledbenike.

KRALJEVSTVO ĆE PROSLAVITI BOGA

Isus veoma voli svog nebeskog Oca (Poslovice 8:30; Jovan 14:31). Divi se njegovim izuzetnim osobinama, kao što su ljubav, samilost i pravda (Ponovljeni zakoni 32:4; Isaija 49:15; 1. Jovanova 4:8). Stoga on nimalo ne voli da sluša laži o Ocu, kao što je laž da je Bog ravnodušan prema ljudskoj patnji ili čak da želi da ljudi pate. Zato je Isus sa žarom objavljivao „dobru vest o kraljevstvu“ — znao je da će Kraljevstvo, kada dođe vreme za to, skinuti sramotu sa Očevog imena (Matej 4:23; 6:9, 10). Na koji način?

Jehova će putem Kraljevstva učiniti velike promene koje će biti dobre za sve ljude. „On će obrisati svaku suzu“ sa očiju svih koji su mu verni. Neće više biti razloga da se one prolivaju, jer će se Jehova pobrinuti da ’smrti više ne bude, ni tuge, ni jauka, ni bola‘ (Otkrivenje 21:3, 4). On će putem Kraljevstva ukloniti svu patnju. *

Nije čudo što je Isus žarko želeo da govori ljudima o Kraljevstvu. Znao je da  će ono dokazati koliko je njegov Otac zaista moćan i saosećajan (Jakovljeva 5:11). Takođe je znao da će promene koje će Kraljevstvo doneti biti za dobrobit vernih ljudi koje on veoma voli.

KRALJEVSTVO ĆE UKLONITI LJUDSKU PATNJU

Pre nego što je došao na zemlju, Isus je dugo živeo na nebu sa svojim Ocem. Otac je preko Sina stvorio sve — od veličanstvenog neba s bezbrojnim zvezdama i galaksijama do naše prelepe planete i živog sveta na njoj (Kološanima 1:15, 16). Međutim, od svega što je stvoreno, Isus je najviše zavoleo ljude (Poslovice 8:31).

Upravo je ljubav prema ljudima bila odlika Isusove službe na zemlji. On je od samog početka jasno rekao da je došao da ’objavi dobru vest‘ onima kojima je potrebna (Luka 4:18). Ali Isus nije samo govorio o tome da treba pomagati ljudima, već je uvek iznova pokazivao svoju ljubav. Na primer, kada se mnoštvo ljudi okupilo da ga sluša, Isus se „sažalio na njih i izlečio njihove bolesnike“ (Matej 14:14). Drugom prilikom, jedan čovek koji je patio od teške bolesti izrazio je veru da Isus može da ga izleči samo ako to želi. Pokrenut ljubavlju, Isus ga je izlečio i pritom mu saosećajno rekao: „Hoću. Očisti se“ (Luka 5:12, 13). Takođe, kada je video kako Marija žali zbog smrti svog brata, Lazara, „bio je duboko dirnut i potresen“ i zaplakao je (Jovan 11:32-36). Zatim je učinio nešto neverovatno — vratio je Lazara u život, iako je on već četiri dana bio mrtav! (Jovan 11:38-44).

Naravno, Isus je znao da je ono što je učinio za te ljude bilo samo privremeno. Bio je svestan toga da će se pre ili kasnije svi koje je izlečio ponovo razboleti i da će svi koje je uskrsnuo ponovo umreti. Međutim, takođe je znao da će Božje Kraljevstvo trajno rešiti sve probleme. Zato nije samo činio čuda već je i revno objavljivao „dobru vest o kraljevstvu“ (Matej 9:35). Čudima koja je činio on je u malom pokazao šta će Božje Kraljevstvo uskoro učiniti na celoj planeti. Osmotrimo kako Biblija opisuje to vreme.

 •  Više neće biti bolesti

  „Tada će se otvoriti oči slepima i uši gluvima otvoriće se. Tada će hrom skakati kao jelen, jezik nemoga radosno će klicati.“ Pored toga, „niko od stanovnika neće reći: ’Bolestan sam.‘“ (Isaija 33:24; 35:5, 6)

 • Više neće biti smrti

  „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti.“ (Psalam 37:29)

  „Zauvek će uništiti smrt. Suvereni Gospod Jehova obrisaće suze sa svakog lica.“ (Isaija 25:8)

 • Mrtvi će biti vraćeni u život

  ’Svi koji su u grobovima čuće njegov glas i izaći će.‘ (Jovan 5:28, 29)

  „Bog [će] uskrsnuti i pravednike i nepravednike.“ (Dela apostolska 24:15)

 • Svi će imati svoj dom i posao

  „Oni će graditi kuće i stanovaće u njima, sadiće vinograde i ješće njihov rod. Neće oni graditi, a neko drugi se naseliti, neće oni saditi, a neko drugi jesti [...] Moji će izabranici uživati u plodovima svojih ruku.“ (Isaija 65:21, 22)

 •  Više neće biti rata

  „Prekida ratove do kraja zemlje.“ (Psalam 46:9)

  „Neće više narod podizati mač na narod niti će se više učiti ratovanju.“ (Isaija 2:4)

 • Više neće biti gladi

  „Zemlja će dati rod svoj, blagosloviće nas Bog, Bog naš.“ (Psalam 67:6)

  „Na zemlji će bogato roditi žito, biće ga u izobilju po vrhovima gorskim.“ (Psalam 72:16)

 • Više neće biti siromaštva

  „Siromah neće zauvek zaboravljen biti.“ (Psalam 9:18)

  „Jer će on izbaviti ubogoga koji u pomoć zove, nevoljnika i svakog ko pomoćnika nema. Sažaliće se na siromaha i na ubogoga, i duše će ubogih spasti.“ (Psalam 72:12, 13)

Kada razmislite o ovim obećanjima koja se tiču Božjeg Kraljevstva, da li možete videti zašto je Isusu ono bilo toliko važno? Dok je bio na zemlji, on je oduševljeno govorio o Božjem Kraljevstvu svima koji su slušali, jer je znao da će ono rešiti sve probleme i nevolje.

Da li vam se dopadaju biblijska obećanja o Kraljevstvu? Kako možete saznati više o tome? Kako i vi možete doživeti sve ono što će Kraljevstvo učiniti? U narednom članku će biti odgovoreno na ta pitanja.

^ odl. 5 U ovom članku se o Isusu govori u sadašnjem vremenu jer je on živ i otkad se vratio na nebo, Kraljevstvo mu je sigurno i dalje veoma važno (Luka 24:51).

^ odl. 8 Više informacija o tome zašto Bog dopušta da ljudi pate može se naći u 11. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.