Mogu li nam anđeli pomoći?

Anđeli su pomogli drevnom Božjem sluzi Danilu, a danas pomažu u širenju dobre vesti

Mnogo pre nego što je stvorio ljude, Jehova Bog je stvorio milione anđela (Jov 38:4, 7). Oni su moćna duhovna stvorenja koja služe Bogu i koja on ponekad šalje da vode i štite njegove sluge na zemlji (Psalam 91:10, 11). Danas anđeli pomažu Isusovim sledbenicima u propovedanju dobre vesti svim ljudima. (Pročitajte Otkrivenje 14:6, 7.)

Da li treba da se molimo anđelima za pomoć? Ne. Molitva je deo obožavanja Boga i zato je upućujemo samo njemu (Otkrivenje 19:10). Pošto su anđeli Božje sluge, oni slušaju Boga, a ne ljude. Zbog toga uvek treba da se molimo samo Bogu, i to preko Isusa. (Pročitajte Psalam 103:20, 21 i Mateja 26:53.)

Postoje li zli anđeli?

Anđeli su, kao i ljudi, stvoreni sa slobodnom voljom, što znači da mogu birati da li će postupati dobro ili loše. Nažalost, mnogi su se pobunili protiv Boga (2. Petrova 2:4). Prvi među njima bio je Satana, a za njim su pošli drugi i tako postali demoni. Ne tako davno, oni su zbačeni s neba na zemlju. (Pročitajte Otkrivenje 12:7-9.)

Drastičan porast zla i nasilja od 1914. godine pokazuje da će Bog uskoro ukloniti Satanu i demone. Zatim će uspostaviti raj na zemlji. (Pročitajte Otkrivenje 12:12; 21:3, 4.)