Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI JE BOGU STALO DO NAS?

Da li Bog obraća pažnju na mene?

Da li Bog obraća pažnju na mene?

„Mene nevolje i jad pritišću. Ali se Jehova brine za mene.“ *(KRALJ DAVID, 11. VEK PRE N. E.)

„Narodi su njemu kao kap iz vedra.“(ISAIJA 40:15)

Da li je kralj David imao osnova da veruje da Bog obraća pažnju na njega? Da li Bog obraća pažnju na nas? Mnogima je teško da veruju da je Svemoćnom Bogu stalo do njih. Zbog čega?

Jedan razlog je taj što je Bog daleko uzvišeniji od nas, ljudi od krvi i mesa. Pošto je tako uzvišen, narodi su za njega „kao kap iz vedra, kao prašina na vagi“ (Isaija 40:15). Jedan pisac je otišao toliko daleko da je skeptično rekao da je „krajnje arogantno verovati da postoji božansko biće koje se zanima za pojedince i ono što im se dešava“.

S druge strane, neki smatraju da zbog svojih postupaka ne zaslužuju Božju brigu. Na primer, čovek po imenu Džim kaže: „Neprestano sam se molio za mir i samokontrolu, ali pre ili kasnije bi mi se desilo da se razbesnim. Na kraju sam zaključio da sam do srži zao i da mi zato Bog ne može pomoći.“

Da li je Bog toliko daleko od ljudi da nas i ne primećuje? Šta on stvarno misli o nama, nesavršenim ljudima? Na ova pitanja nijedan čovek ne može odgovoriti, ako Bog to ne otkrije. Zato je on ljudima dao svoju nadahnutu Reč — Bibliju — u kojoj nalazimo dokaze da on nije nepristupačan i nezainteresovan za nas. Biblija kaže da on „nije daleko ni od koga od nas“ (Dela apostolska 17:27). U narednim člancima ćemo videti šta Bog kaže o tome da li mu je stalo do nas kao pojedinaca i kako je već pokazao zanimanje za ljude.

^ odl. 3 Psalam 40:17; Jehova je Božje ime, kao što se može videti u Svetom pismu.