Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

STRAŽARSKA KULA avgust 2014. | Da li je Bogu stalo do nas?

Ako je Bogu stalo do nas, kako to pokazuje?

S NASLOVNE STRANE

Da li Bog obraća pažnju na mene?

Da li je Svemoćnom Bogu stalo do nas?

S NASLOVNE STRANE

Bog pazi na nas

Zašto je nazvan „Bog koji vidi“?

S NASLOVNE STRANE

Bog nas razume

Kad Bog ispituje naše srce, on ne vidi samo naše mane.

S NASLOVNE STRANE

Bog nas teši

Da li smatrate da su vaše brige beznačajne u svetu u kom žive milijarde ljudi, od kojih mnogi imaju ozbiljne probleme?

S NASLOVNE STRANE

Bog želi da mu se približimo

Da li verujete u Boga, ali imate utisak da je on daleko od vas?

BIBLIJA MENJA ŽIVOTE

Vodio sam svoj rat protiv nepravde i nasilja

Antvan Tuma je trenirao kung fu, ali život mu je promenio biblijski stih iz 1. Timoteju 4:8.

PRIMERI VERE

„Čujte kakav sam san usnio“

Josifova porodična situacija pruža važnu pouku današnjim porodicama.

PITANJA ČITALACA

Ko je stvorio Boga?

Da li se verovanje da Bog oduvek postoji kosi sa zdravim razumom?

Pitanja i odgovori

Da li je moguće da Bog ne prihvata neke religije?

Još neke teme

Da li je Bog neka bezlična sila?

Sveto pismo kaže da je Bog sve stvorio, ali da li mu je stalo do nas?