Ko zaista vlada svetom?

Da je Bog vladar sveta, da li bi na zemlji bilo toliko patnje?

Mnogi veruju da Bog vlada svetom. Ali da je tako, da li bi na zemlji bilo toliko patnje? (Ponovljeni zakoni 32:4, 5). Biblija kaže da svetom vlada jedna zla duhovna osoba. (Pročitajte 1. Jovanovu 5:19.)

Kako je došlo do toga da neko zao počne da vlada nad čovečanstvom? Na početku ljudske istorije, jedan anđeo se pobunio protiv Boga i naveo prvi ljudski par da stane na njegovu stranu (Postanak 3:1-6). Prvi čovek i žena su poslušali tog buntovnog anđela, Satanu, i tako ga izabrali za svog vladara. Jedino Svemoćni Bog ima pravo da bude Vladar, ali on je dopustio ljudima da odluče da li će mu se podložiti i želi da ih na to motiviše ljubav (Ponovljeni zakoni 6:6; 30:16, 19). Nažalost, veći deo čovečanstva pravi istu grešku kao i prvi ljudski par. (Pročitajte Otkrivenje 12:9.)

Ko će rešiti probleme čovečanstva?

Da li će Bog dozvoliti Satani da u nedogled vlada? Neće! Bog će preko Isusa popraviti svu štetu koju je Satana naneo. (Pročitajte 1. Jovanovu 3:8.)

Bog je dao ovlašćenje Isusu da uništi Satanu (Rimljanima 16:20). Kad se to bude desilo, Bog će vladati nad čovečanstvom i ljudi će ponovo srećno živeti u miru, kako je on to u početku zamislio. (Pročitajte Otkrivenje 21:3-5.)