Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 RAZGOVOR O JEDNOJ BIBLIJSKOJ TEMI

Zašto Bog dopušta patnju?

Zašto Bog dopušta patnju?

Sledi jedan uobičajen razgovor između Jehovinog svedoka i osobe kojoj je pokucao na vrata. Zamislimo da je Svedokinja po imenu Monika posetila ženu koja se zove Sofija.

KAKO NA BOGA UTIČU NAŠE PATNJE?

Monika: Dobar dan, Sofija. Drago mi je što vas ponovo vidim.

Sofija: I meni.

Monika: Prošli put smo razgovarale o tome kako na Boga utiču naše patnje. * Rekli ste da ste se to pitali duže vreme, pogotovo nakon što vam je majka doživela saobraćajnu nesreću. Kako vam je majka?

Sofija: Kako kad. Danas je dosta dobro.

Monika: Drago mi je. Mora da je pravi izazov ne klonuti u takvoj situaciji.

Sofija: Jeste. Ponekad se pitam koliko će još morati da pati.

Monika: To je sasvim razumljivo. Prošli put sam vam obećala da ćemo porazgovarati o tome zašto Bog dopušta patnju ako ima moć da je zaustavi.

Sofija: Da, sećam se.

Monika: Pre nego što osmotrimo odgovor iz Biblije, samo da se podsetimo šta smo prošli put pričale. Videle smo da se čak i jedan Božji sluga iz prošlosti pitao zašto Bog dopušta patnju. Bog ga nije prekorio zbog toga, niti mu je rekao da mu treba više vere.

Sofija: To sam tad prvi put čula.

Monika: Takođe smo se složile da je Jehovi Bogu teško kada patimo. Na primer, u Bibliji stoji da kada je njegov narod doživljavao nevolje, i „on je osećao bol“. * Zar nije utešno znati da Bog saoseća s nama?

Sofija: Pa jeste.

Monika: Na kraju smo rekle da naš Stvoritelj ima ogromnu moć i da bi mogao u svakom trenutku da okonča našu patnju.

Sofija: E, to ne razumem. Zašto dopušta loše stvari kad može da ih okonča?

KO JE GOVORIO ISTINU?

Monika: Da bismo dobile odgovor na vaše pitanje vratimo se na početak Biblije, na knjigu Postanak. Da li ste čuli za Adama i Evu i zabranjeni plod?

Sofija: Da, čula sam. Bog im je rekao da ne jedu zabranjeni plod, ali oni su ipak jeli.

Monika: Tako je. Pogledajmo detaljnije šta je prethodilo grehu Adama i Eve. To je u direktnoj vezi s pitanjem zašto  patimo. Hoćete, molim vas, pročitati 3. poglavlje Postanka, od 1. do 5. stiha?

Sofija: Može. „Zmija je bila najopreznija od svih divljih životinja poljskih koje je Jehova Bog načinio. Zato je rekla ženi: ’Da li je Bog zaista rekao da ne smete da jedete sa svakog drveta u vrtu?‘ A žena odgovori zmiji: ’Smemo da jedemo plodove s drveća u vrtu. Ali za plod s drveta koje je usred vrta, Bog je rekao: „Ne jedite ga i ne dirajte ga da ne umrete.“‘ Na to zmija reče ženi: ’Ne, sigurno nećete umreti. Jer Bog zna da će vam se onog dana kada ga budete jeli otvoriti oči i da ćete postati kao Bog, i znaćete šta je dobro, a šta zlo.‘“

Monika: Hvala. Osmotrimo ukratko ove stihove. Zapazite da se zmija prvo obratila Evi. Iz jednog drugog dela Biblije saznajemo da je Satana Ðavo pričao preko zmije. * On je pitao Evu koju je zapovest Bog dao u vezi s jednim drvetom. Da li ste zapazili koja je kazna čekala Adama i Evu ako budu jeli s njega?

Sofija: Oni bi umrli.

Monika: Tako je. Iz onog što je Satana odmah zatim rekao, vidi se koliko je bio podmukao: „Ne, sigurno nećete umreti.“ Tim rečima je optužio Boga da je lažov!

Sofija: Tako nešto nikada ranije nisam čula.

Monika: Time što je tvrdio da Bog laže, pokrenuo je pitanje za koje je potrebno vreme da se reši. Šta mislite, zašto?

Sofija: Nisam sigurna.

Monika: Možda bismo to mogle ovako prikazati. Recimo da jednog dana dođem kod vas i kažem vam da sam jača od vas. Kako biste mi dokazali da nisam u pravu?

Sofija: Pa morale bismo to nekako proveriti.

Monika: Upravo tako. Možda bismo uzele neki težak predmet i videle koja ga od nas može podići. Zapravo, prilično je lako dokazati ko je jači. Ali šta ako tvrdim da sam poštenija i iskrenija od vas? To je malo teže dokazati, zar ne?

Sofija: Na šta tačno mislite?

Monika: Odmeriti snage je lakše nego dokazati ko je pošteniji. Jedini način da se to reši jeste dopustiti dovoljno vremena da drugi vide koja je od nas dve poštenija i iskrenija.

Sofija: To je tačno.

Monika: Vratimo se na ono što smo čitale iz Postanka. Da li je Satana tvrdio da je jači od Boga?

Sofija: Nije.

Monika: Bog bi lako mogao pokazati da to nije istina. Ali Satana je tvrdio nešto drugo, naime, da je iskreniji i pošteniji od Boga. On kao da je rekao Evi: ’Bog vas laže, a ja vam govorim istinu.‘

Sofija: Zanimljivo.

Monika: Bog je postupio mudro i dopustio da vreme to pokaže. Na kraju će biti jasno ko govori istinu, a ko laže.

VAŽNO PITANJE

Sofija: Ali zar se nakon Evine smrti nije odmah videlo da je Bog bio u pravu?

Monika: U nekom smislu jeste. Ali ostalo je još nešto što je trebalo dokazati. Pogledajmo ponovo 5. stih. Jeste li zapazili šta je još Satana rekao Evi?

 Sofija: Rekao je da će joj se otvoriti oči ako bude jela s tog drveta.

Monika: Tačno. Takođe i da će ’postati kao Bog i da će znati šta je dobro, a šta zlo‘. Dakle, Satana je tvrdio da Bog ljudima uskraćuje nešto dobro. To je bio još jedan izazov upućen Bogu.

Sofija: O čemu je reč?

Monika: Satana je tvrdio da bi Evi, a u širem smislu i svim ljudima, bilo bolje bez Božje vlasti. I u ovom pogledu, Jehova je znao da je najbolje da mu dozvoli da dokaže svoju tvrdnju. Zato dopušta Satani da izvesno vreme vlada nad ovim svetom. To objašnjava otkud toliko patnje svuda oko nas, jer je Satana vladar ovog sveta, a ne Bog. * Ipak, imamo razloga da budemo pozitivni.

Sofija: Kako to mislite?

Monika: Biblija uči dve divne stvari o Bogu. Kao prvo, on je uz nas kad patimo. Na primer, pogledajmo šta je kralj David u molitvi rekao Bogu, iako je doživeo mnoge patnje. To je zapisano u Psalmu 31:7. Možete li vi to da pročitate?

Sofija: Može. „Veseliću se i radovati milosti tvojoj, jer si ti pogledao na nevolju moju; ti poznaješ teskobu duše moje.“

Monika: Iako je doživeo mnoge nevolje, našao je utehu u tome što je znao da je Jehova uz njega. Zar nije utešno znati da Jehova sve vidi, čak i ono što nas boli, a što drugi ne mogu razumeti?

Sofija: Jeste.

Monika: Još jedna divna stvar je što Bog neće dopustiti da patnja traje doveka. Biblija kaže da će on uskoro okončati Sataninu zlu vlast. Takođe će u potpunosti ukloniti posledice njegove vlasti i svaki trag patnje. To vreme možete doživeti i vi i vaša majka. Ali kako možemo biti sigurni da će to Bog uskoro učiniti? Da li bismo mogle o tome porazgovarati sledeće nedelje? *

Sofija: Može, navratite.

Da li imate neko biblijsko pitanje na koje biste voleli da dobijete odgovor? Da li ste radoznali u pogledu nekog verovanja ili aktivnosti Jehovinih svedoka? Ako je tako, nemojte se ustručavati da postavite to pitanje kada vas sledeći put poseti neki Svedok. Njemu će biti drago da razgovara s vama o tome.

^ odl. 53 Više informacija se može naći u 9. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.