Stručnjaci za mentalno zdravlje tvrde da su nam u životu neophodne duhovne vrednosti da bismo bili istinski srećni. To se vidi iz toga što ljudi žele da se predaju nečemu, da ostvare neke više ciljeve. Da bi zadovoljili tu svoju potrebu, neki slobodno vreme provode u prirodi, a drugi ga posvećuju umetnosti, muzici i tome slično. Pa ipak, većina ne pronalazi dublje ili trajno ispunjenje u tome.

Bog želi da budemo srećni sada i zauvek

Činjenica da ljudi imaju urođene duhovne potrebe nije ništa novo za one koji čitaju Bibliju. U prvim poglavljima biblijske knjige Postanak govori se o tome da je Bog stvorio prvi ljudski par, da je redovno razgovarao s njima i tako im omogućio da razviju duhovan odnos s njim (Postanak 3:8-10). Kada ih je stvorio, on je želeo da uvek bude deo njihovog života i zato su oni imali potrebu da komuniciraju s njim. Biblija često govori o toj ljudskoj potrebi.

Na primer, Isus je rekao: „Srećni su oni koji su svesni svojih duhovnih potreba“ (Matej 5:3). Ove reči pokazuju da možemo biti srećni samo ako zadovoljimo duhovne potrebe. Kako to možemo činiti? Isus je to objasnio na ovaj način: „Čovek ne sme da živi samo od hleba, nego treba da živi i od svake reči koja izlazi iz Jehovinih usta“ (Matej 4:4). Dakle, za srećan i ispunjen život potrebne su nam Božje reči, to jest misli iz Biblije. Zašto to kažemo? Pogledajmo tri razloga.

Dobri saveti za život

Danas postoji bezbroj stručnjaka koji nude savete u vezi s međuljudskim odnosima, ljubavlju, porodičnim životom, rešavanjem sukoba, srećom, pa čak i smislom života. Ali ko nam može dati najbolje i najpouzdanije smernice na svim tim područjima ako ne naš Tvorac, Jehova Bog?

Svaki uređaj ima uputstvo za upotrebu, a Biblija je uputstvo za život

Da to prikažemo: Kada kupite neki novi uređaj, na primer foto-aparat ili  kompjuter, očekujete da ćete uz njega dobiti i uputstvo kako da ga najbolje koristite. Biblija se može uporediti s takvim priručnikom. Ona je takoreći uputstvo od Boga za nas. U njemu se nalaze informacije kako da na najbolji način koristimo svoj život da bismo ispunili svrhu postojanja.

Kao i svako dobro uputstvo za upotrebu, Biblija upozorava na postupke koji mogu ugroziti bezbedno i normalno funkcionisanje „proizvoda“ koji smo dobili od Boga — našeg života. Saveti koje drugi nude mogu zvučati privlačno i dobro, ali zar nije logično da će nam biti najbolje i da ćemo izbeći probleme ako sledimo smernice svog Tvorca?

„Ja, Jehova, ja sam tvoj Bog, koji te uči za tvoje dobro i koji te vodi putem kojim treba da ideš. O, da si pazio na moje zapovesti! Mir bi tvoj kao reka bio i pravednost tvoja kao morski talasi.“ (Isaija 48:17, 18)

U Bibliji nalazimo dobre savete i potrebnu pomoć

Međutim, iako nam Jehova Bog pruža smernice i vođstvo, on nas ne prisiljava da ih prihvatimo. Kao Bog koji nas voli i želi da nam pomogne, on nam brižno kaže: „Ja, Jehova, ja sam tvoj Bog, koji te uči za tvoje dobro i koji te vodi putem kojim treba da ideš. O, da si pazio na moje zapovesti! Mir bi tvoj kao reka bio i pravednost tvoja kao morski talasi“ (Isaija 48:17, 18). Dakle, ako se držimo Boga, biće nam dobro u životu. Kratko rečeno, Bog nam je potreban.

Odgovori na važna pitanja

Postoji još jedan razlog zbog kog neki smatraju da im ne treba Bog. Njima je teško da veruju da postoji Bog koji voli ljude, budući da ih muče neka životna pitanja. Na primer: ’Zašto dobri ljudi pate?‘ ’Zašto se nedužna deca rađaju s nekim deformitetom?‘ ’Zašto je život tako nepravedan?‘ To su zaista ozbiljna pitanja i odgovori na njih mogu duboko uticati na naš život. Ali umesto da odmah osudimo Boga, dopustimo da njegova Reč, Biblija, kaže nešto o tome.

U trećem poglavlju biblijske knjige Postanak, pominje se Satana. Skrivajući se iza zmije, on je naveo prvi ljudski par da se pobuni protiv Jehove Boga i uzme plod s drveta spoznanja dobra i zla. „Sigurno nećete umreti“, rekao je Satana Evi. „Bog zna da će vam se onog dana kada ga budete jeli otvoriti oči i da ćete postati kao Bog, i znaćete šta je dobro, a šta zlo“ (Postanak 2:16, 17; 3:4, 5).

Ovim rečima, Satana je optužio Boga da je lažov i da je njegova vlast nepravedna, tvrdeći da će ljudima biti bolje ako slušaju njega, a ne Boga. Da bi se to rešilo, Jehova Bog je pustio da prođe vreme kako bismo svi mogli videti da li su te tvrdnje tačne. On je u stvari pružio priliku Satani i onima koji su stali na njegovu stranu da dokažu da li ljudi mogu dobro živeti bez Boga.

 Šta vi mislite o Sataninim tvrdnjama? Da li je ljudima dobro bez Boga? Patnja, nepravda, bolesti i smrt, zatim kriminal, pad morala, ratovi, genocidi i druge loše stvari, koje vekovima muče čovečanstvo, predstavljaju nepobitan dokaz da je ljudska vlast strašno podbacila. Biblija ne okrivljuje Boga za to, već ukazuje na jedan od glavnih uzroka ljudske patnje: „Čovek vlada nad čovekom na nesreću njegovu“ (Propovednik 8:9).

S obzirom na ono što je dosad rečeno, zar nije jasno da treba da se obratimo Bogu? On nam može pružiti ne samo odgovore na pitanja koja nas muče već i pravo rešenje. Dakle, šta će Bog učiniti?

Rešenje svih problema

Ljudi odavno čeznu za tim da nema više bolesti, starosti i smrti. Da bi ostvarili taj cilj, troše neizmerno mnogo vremena, truda i sredstava, ali gotovo bez ikakvog uspeha. Neki su se u prošlosti nadali da će to ostvariti pronalaskom eliksira života, a danas se nadaju da će to postići putem nauke. Međutim, za sada su to samo pusti snovi.

Bog želi da ljudi žive dobro i srećno. S tom svrhom ih je i stvorio i neće odustati od toga (Postanak 1:27, 28; Isaija 45:18). On nam garantuje da će se ostvariti sve što je zamislio (Isaija 55:10, 11). U Bibliji se govori o njegovom obećanju da će na zemlji ponovo stvoriti rajske uslove u kojima je uživao prvi ljudski par. U poslednjoj biblijskoj knjizi nalaze se ove reči: „[Jehova Bog] će obrisati svaku suzu s njihovih [ljudskih] očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo“ (Otkrivenje 21:4). Kako će Jehova ostvariti ovo predivno obećanje i kako se ono odnosi na nas?

Božji Sin, Isus Hrist, učio je svoje sledbenike da se mole za izvršenje Božje volje. Mnogi su čuli za tu njegovu molitvu, Očenaš, a neki je često izgovaraju. Ona glasi: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji“ (Matej 6:9, 10). Dakle, Jehova Bog će putem svog Kraljevstva ukloniti bolne posledice ljudske vlasti i ostvariti svoje obećanje o pravednom novom svetu * (Danilo 2:44; 2. Petrova 3:13). Da li i mi možemo biti deo tog novog sveta?

S tim u vezi, Isus Hrist je pomenuo jedan jednostavan korak koji moramo preduzeti: „Da bi [ljudi] dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog  istinitog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista“ (Jovan 17:3). Dakle, ako se trudimo da upoznamo Boga i njegovog Sina, on će nam pomoći da dobijemo večni život u obećanom novom svetu. Zar onda nije logično da nam je Bog potreban?

Sad je vreme da tražimo Boga

Pre dve hiljade godina, na Areopagu, u Atini, apostol Pavle je Atinjanima rekao: „[Bog] daje svima život i dah i sve. Jer po njemu imamo život i mičemo se i postojimo, kao što su i neki od vaših pesnika rekli: ’Čak smo i potomstvo njegovo‘“ (Dela apostolska 17:25, 28).

To što je Pavle rekao Atinjanima i danas je tačno. Naš Stvoritelj nam pruža vazduh, hranu i vodu — sve što nam je neophodno. Jednostavno, ne bi nas bilo da Jehova ne podržava naš život. On to pruža svim ljudima, bez obzira da li razmišljaju o njemu ili ne. Zašto to čini? Pavle objašnjava: „Da [ljudi] traže Boga ne bi li ga nekako napipali i našli, iako nije daleko ni od koga od nas“ (Dela apostolska 17:27).

Da li biste želeli da bolje upoznate Boga, to jest da saznate šta namerava da učini u budućnosti i kako možemo već sada imati srećan život? Ukoliko to želite, slobodno se obratite Jehovinim svedocima, izdavačima ovog časopisa, koji će rado odgovoriti na vaša pitanja.

^ odl. 20 Više informacija o tome kako će Božje Kraljevstvo sprovoditi njegovu volju na zemlji može se naći u 8. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava? Ovu knjigu su izdali Jehovini svedoci i dostupna je na sajtu www.jw.org