Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Postoji li nada za umrle?

Smrt se može uporediti sa snom pošto su mrtvi bez svesti i ne mogu ništa da učine. Međutim, Stvoritelj života može mrtve vratiti u život putem uskrsenja. Bog je to i pokazao kada je Isusu dao moć da neke osobe vrati u život. (Pročitajte Propovednika 9:5 i Jovana 11:11, 43, 44.)

Zašto se smrt može uporediti sa snom?

Bog je obećao da će mrtvi koji su u njegovom sećanju uskrsnuti i da će imati priliku da žive u pravednom novom svetu. Dok ne dođe to vreme, oni spavaju smrtnim snom, a Svemoćni Bog jedva čeka da ih vrati u život. (Pročitajte Jova 14:14, 15.)

Kako će uskrsenje izgledati?

Kada Bog bude uskrsavao ljude, oni će biti svesni da su to oni i znaće ko su im prijatelji i članovi porodice. Pošto se telo posle smrti raspada, Bog će ih uskrsnuti u novom telu. (Pročitajte 1. Korinćanima 15:35, 38.)

Relativno mali broj osoba će uskrsnuti u život na nebu (Otkrivenje 20:6). Većina uskrsnulih živeće na zemlji, koja će biti pretvorena u raj. Za njih će to biti novi početak i imaće mogućnost da zauvek žive na zemlji. (Pročitajte Psalam 37:29 i Dela apostolska 24:15.)