Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  oktobar 2013.

 S NASLOVNE STRANE | ZAŠTO ČITATI SVETO PISMO?

Kako je svet nastao

Kako je svet nastao

Prva biblijska knjiga, Postanak, u jednoj rečenici opisuje kako je svet nastao: „U početku stvori Bog nebesa i zemlju“ (Postanak 1:1). Nakon što je stvorio biljke i životinje, Bog je načinio prve ljude, Adama i Evu. Oni su se razlikovali od životinja jer su po osobinama bili slični Bogu i imali su slobodnu volju. Zato, ako bi pogrešili, bili bi odgovorni za svoje postupke. S druge strane, ako bi slušali Božje smernice, mogli bi da kao praroditelji svih ljudi ispune ulogu koju im je Bog namenio i da zajedno sa svojim potomstvom uživaju u savršenom, večnom životu na rajskoj zemlji.

Međutim, jedan anđeo je iskoristio ljude da bi ostvario svoje sebične želje. Tako je postao Satana, što znači „protivnik“. Koristeći zmiju, razgovarao je s Evom i prevario je, rekavši da bi joj bilo bolje bez Božjeg vođstva. Adam i Eva su poslušali Satanu i tako okrenuli leđa svom Stvoritelju. Zbog tog pogrešnog izbora izgubili su večni život i preneli na sve ljude greh, nesavršenost i neizbežnu smrt.

Bog je odmah objavio da će ispraviti tu žalosnu situaciju i pružiti Adamovim potomcima priliku da dobiju večni život. Prorekao je da će se pojaviti „potomstvo“, to jest neko ko će uništiti Satanu i ukloniti svu patnju koju su prouzrokovali Satana, Adam i Eva (Postanak 3:15). Ko je taj ’potomak‘? To se tek kasnije otkrilo.

U međuvremenu, Satana je neprestano pokušavao da osujeti Božju nameru. Greh i zlo su se brzo širili. Bog je odlučio da uništi zle u Potopu. Rekao je pravednom Noju da izgradi arku. U njoj su se spasli Noje i njegova porodica, kao i životinje za koje je Bog rekao da ih uvedu u arku.

Godinu dana nakon što je počeo Potop, Noje i njegova porodica su izašli na očišćenu zemlju. Ali ’potomak‘ je tek trebalo da se pojavi.

(Temeljeno na Postanku, poglavlja 1-11; Judinoj 6, 14, 15 i Otkrivenju 12:9.)