Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 POUČIMO SVOJU DECU

Bog ima osećanja — kako ga možemo obradovati

Bog ima osećanja — kako ga možemo obradovati

Da li te je nekada nešto toliko bolelo da si plakao? * To se verovatno svima dogodilo. Ali ponekad nas možda nije bolela ruka ili noga. Možda je neko rekao nešto ružno o nama što nije bilo istina. To isto ume da zaboli, zar ne?— I Bog ima osećanja. Njega takođe boli kada drugi govore laži o njemu. Hajde da popričamo o tome i vidimo kako možemo da obradujemo Boga a ne da ga povredimo.

Biblija kaže da su neki ljudi govorili da vole Boga, a zapravo su ga „žalostili“. Oni su mu „bol nanosili“. Naravno, niko ne može doslovno povrediti Jehovu Boga jer je on svemoćan. Ali Jehovu boli kada mi ne radimo ono što nam on kaže. Pogledajmo zašto je to tako.

Prvi ljudski par koji je Jehova stvorio naneo mu je mnogo bola. Bog je njih dvoje smestio u Raj na zemlji koji je nazvan „edenski vrt“. Ko su bili oni?— Tako je, bio je to Adam, a nešto kasnije je stvorena i Eva. Čime su oni naneli bol Jehovi?

Nakon što ih je smestio u taj vrt, Jehova im je rekao da brinu o njemu i da imaju decu. Takođe im je rekao da mogu zauvek ostati u tom vrtu i da nikada ne moraju umreti. Ali pre nego što su Adam i Eva dobili decu, dogodilo se nešto strašno. Da li znaš šta?— Jedan anđeo je nagovorio Evu, a potom i Adama, da se pobune protiv Jehove. Hajde da vidimo kako je došlo do toga.

Taj anđeo je prouzrokovao da izgleda kao da jedna zmija govori. Evi se svidelo ono što je  čula — zmija joj je rekla da može „postati kao Bog“. Zato ju je poslušala. Znaš li šta je uradila?

Eva je ubrala plod s drveta za koje je Jehova rekao da ne smeju jesti s njega. On je pre nego što je stvorio Evu rekao Adamu: „Sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi dok se ne nasitiš. Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne smeš jesti, jer onog dana kada budeš jeo s njega, sigurno ćeš umreti.“

Taj zakon nije bio nepoznat Evi. Međutim, ona je nastavila da posmatra to drvo i videla je da je „plod sa drveta dobar za jelo, da je primamljiv za oči [...] Zato ga je ubrala i okusila ga“. Kasnije je dala Adamu „pa je i on okusio“. Šta misliš, zašto je on to uradio?— Zato što je voleo Evu više nego Jehovu. Odlučio je da ugodi njoj, a ne Bogu. Ali poslušnost Jehovi je važnija od poslušnosti bilo kome!

Da li se sećaš zmije koja je razgovarala sa Evom? Baš kao što trbuhozborac može učiniti da izgleda kao da lutka govori, tako je neko učinio da izgleda kao da ta zmija govori. Ko je to bio?„Prazmija“, to jest „Ðavo i Satana“.

Da li znaš kako možeš obradovati Jehovu?— Tako što se uvek trudiš da ga slušaš. Satana tvrdi da može navesti svakoga da vrši njegovu volju. Zato nas Jehova podstiče: „Budi mudar, sine moj [kćeri moja], i obraduj mi srce, da mogu odgovoriti onome ko mi se ruga.“ Satana se ruga i kaže da može svakoga da navede da prestane da služi Jehovi. Zato obraduj Jehovu tako što ćeš ga slušati i služiti mu! Da li ćeš se potruditi da tako činiš?

^ odl. 3 Ukoliko čitate s detetom, crta treba da vas podseti da zastanete i podstaknete dete da se izrazi.