Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Kada brak može biti srećan?

Biblijski saveti o braku su delotvorni zato što potiču od Jehove Boga — onog ko je osnovao prvi brak. Biblija nas poučava kako da izgradimo osobine koje će doprineti sreći u braku i upozorava nas na stavove koji mogu uništiti brak. Takođe nas uči kako da komuniciramo da bismo bili srećni u braku. (Pročitajte Kološanima 3:8-10, 12-14.)

Muževi i žene treba da uvažavaju i poštuju jedno drugo. Oni mogu imati srećan brak kada oboje prihvataju ulogu koju im je Bog dodelio. (Pročitajte Kološanima 3:18, 19.)

Šta brak čini trajnim?

Bračni parovi mogu ostati zajedno samo ako se vole. Bog nas uči kako treba da volimo. Savršeni primeri u pokazivanju nesebične ljubavi su Bog i njegov Sin, Isus. (Pročitajte 1. Jovanovu 4:7, 8, 19.)

Kada muževi i žene poštuju brak kao zajednicu koju je utemeljio Bog, onda će i ostati zajedno. Bog je stvorio brak kao trajnu zajednicu muškarca i žene da bi se svi članovi porodice osećali sigurno. Brak može da traje zato što je Bog stvorio muškarca i ženu da se fizički i emocionalno uklapaju u harmoničnu celinu. Takođe ih je stvorio po svojoj slici tako da mogu da vole onako kako on voli. (Pročitajte Postanak 1:27; 2:18, 24.)