Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE: MOŽE LI SE VEROVATI RELIGIJI?

Zašto preispitati religiju?

Zašto preispitati religiju?

Ako bi vam život bio ozbiljno ugrožen i ako biste morali na operaciju, sigurno bi vam bilo važno da imate potpuno poverenje u hirurga. Pošto bi vam život bio u njegovim rukama, nema sumnje da bi bilo pametno ispitati na kakvom je glasu kao hirurg.

Slično tome, dobro je pažljivo ispitati i svoju religiju, jer joj zapravo poveravate svoj duhovni život. Od toga zavisi vaše spasenje i večna dobrobit.

Isus nam je dao merilo po kom možemo objektivno proceniti svaku religiju. Rekao je da se „svako drvo poznaje po svom plodu“ (Luka 6:44). Na primer, ako izdvojite neku religiju ili versku grupu, kakav plod ona donosi? Da li njene verske vođe stavljaju preveliki naglasak na novac? Da li vernici žive po biblijskim načelima u pogledu učešća u ratovima i morala? I da li uopšte postoji religija kojoj se može verovati? Pozivamo vas da pogledate šta naredni članci kažu o tome.

„Svako drvo [se] poznaje po svom plodu.“ (Luka 6:44)