Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li je Bog odgovoran za prirodne katastrofe?

Da li je Bog odgovoran za prirodne katastrofe?

ŠTA LJUDI KAŽU: „Bog vlada svetom, što znači da on prouzrokuje prirodne katastrofe. Dakle, sigurno je okrutan.“

ŠTA SVETO PISMO KAŽE: „Ceo svet je u vlasti Zloga“ (1. Jovanova 5:19). Ko je „Zli“? U Svetom pismu se objašnjava da je to Satana (Matej 13:19; Marko 4:15). Da li je to logično? Razmislite o sledećem: Ako Satana vlada svetom, onda on utiče na ljude da budu sebični, pohlepni i uskogrudi kao on. Zar to nije logično objašnjenje zbog čega se ljudi tako bezobzirno ponašaju prema svemu što ih okružuje na zemlji? Mnogi stručnjaci upozoravaju da zagađivanje okoline utiče na prirodne nepogode — tako što ih prouzrokuje, pogoršava ili doprinosi tome da ih ljudi teže podnose.

Zašto onda Bog dozvoljava Satani da ima toliki uticaj? Da bismo došli do odgovora, moramo se vratiti na sam početak istorije čovečanstva, kada su se naši praroditelji pobunili protiv Boga kao Vladara. Od tada većina ljudi ide njihovim stopama. Zbog odbacivanja Božje vlasti, svet je dospeo u ruke Božjeg neprijatelja, Satane. Zato je Isus rekao da je Satana „vladar sveta“ (Jovan 14:30). Da li će Satana vladati zauvek? Nikako.

Jehova * nije ravnodušan na patnje koje Satana prouzrokuje. Štaviše, veoma ga pogađa ljudska patnja. Na primer, u Bibliji je zapisano kako se Bog osećao kada su izraelski narod zadesile nedaće: „U svim nevoljama njihovim i on je osećao bol“ (Isaija 63:9). Zbog svoje milosti, Bog je već preduzeo nešto da bi okončao okrutnu vlast Satane, koja neće još dugo trajati. Postavio je svog Sina, Isusa Hrista, da zauvek vlada kao pravedni Kralj.

ZAŠTO JE ODGOVOR VAŽAN ZA NAS: Iako Satanina vladavina nije zaštitila ljude od prirodnih nepogoda, Isusova vlast će to uraditi. Isus Hrist je jednom zaštitio svoje učenike tokom snažne oluje. U Bibliji piše: „Zapretio [je] vetru i rekao moru: ’Umiri se! Umukni!‘ I vetar je utihnuo i nastala je potpuna tišina.“ Učenici su tada rekli: „Ko je ovaj, da ga čak vetar i more slušaju?“ (Marko 4:37-41). Taj događaj nas uverava da će Isus brinuti o svim poslušnim ljudima kada bude vladao kao Kralj (Danilo 7:13, 14).

^ odl. 5 Sveto pismo otkriva da je Jehova Božje ime.