Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  maj 2013.

 PRIBLIŽIMO SE BOGU

Da li je Jehovi zaista stalo do nas?

Da li je Jehovi zaista stalo do nas?

„Osećanje bezvrednosti je nešto najteže s čim moram da se borim.“ To su reči jedne žene koja prosto nije mogla da veruje da je Jehovi stalo do nje lično. Da li ste se i vi nekada tako osećali? Onda se možda pitate: ’Da li Jehova obraća pažnju na svakog svog slugu?‘ Naravno. Dokaz za to nalazimo u Isusovim rečima. (Pročitajte Jovana 6:44.)

Isus je najbolje upoznat s Jehovinom ličnošću i voljom (Luka 10:22). A on je rekao: „Niko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac, koji me je poslao.“ Dakle, ne možemo postati Hristovi sledbenici niti sluge našeg nebeskog Oca, Jehove, ukoliko nas lično On ne privuče k sebi (2. Solunjanima 2:13). Ako bolje razumemo na šta je Isus mislio, u njegovim rečima ćemo naći snažan dokaz da Bog brine o svakome od nas.

U kom smislu nas Jehova privlači k sebi? Grčki glagol koji je ovde upotrebljen takođe se koristi kada se govori o izvlačenju mreže pune riba (Jovan 21:6, 11). Da li nas Jehova vuče protiv naše volje, to jest prisiljava da mu služimo? Ne. Jehova nam je dao slobodnu volju, tako da nas ne tera da mu otvorimo svoje srce (Ponovljeni zakoni 30:19, 20). Jedan biblista je to ovako objasnio: „Ljudsko srce je poput vrata koja se otvaraju samo iznutra. Ne postoji kvaka sa spoljašnje strane.“ Jehova ispituje milijarde ljudi, tražeći srce koje je naklonjeno njemu (1. Letopisa 28:9). Veoma je dirljivo ono što čini kada nađe takvu osobu. Zašto to možemo reći?

Jehova nežno privlači srce osobe koja ima ispravan stav (Dela apostolska 13:48). On to čini na dva načina — putem biblijske poruke o dobroj vesti, koja dopire do srca, kao i putem svog svetog duha. Kada vidi da osoba ima srce koje reaguje na biblijsku istinu, on joj pomoću svog duha pomaže da tu istinu usvoji i primeni u životu (1. Korinćanima 2:11, 12). Bez Božje pomoći nikada ne bismo mogli postati njegove predane sluge niti pravi Isusovi sledbenici.

„Ljudsko srce je poput vrata koja se otvaraju samo iznutra. Ne postoji kvaka sa spoljašnje strane“

Dakle, šta učimo o Jehovi Bogu iz Isusovih reči zabeleženih u Jovanu 6:44? Jehova privlači ljude jer vidi nešto dobro u njihovom srcu i stalo mu je do njih kao pojedinaca. To saznanje je veoma utešilo ženu spomenutu na početku članka. Ona kaže: „Najveća čast koju iko može imati jeste da služi Jehovi. A ako me je Jehova izabrao za svog slugu, onda me sigurno smatra vrednom.“ Kako na vas utiče saznanje da je Jehovi stalo do svakog svog sluge? Da li vas to podstiče da mu otvorite vrata svog srca?

Predlog za čitanje Biblije u maju:

Luka 22-24Jovan 1-16