Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li ćete verovati Bogu?

Da li ćete verovati Bogu?

ZAMISLITE da je vaš prijatelj, kog veoma cenite, uradio nešto što vas je iznenadilo. Drugi ga kritikuju zbog toga i pripisuju mu pogrešne motive, govoreći da je okrutan. Da li biste se odmah složili s njima ili biste čekali da čujete njegovu stranu priče? Ako on nije tu i ne može da objasni, da li biste bili strpljivi i pokazali poverenje u njega?

Pre nego što donesete svoj sud, možda biste želeli da razmislite o još nečemu — na primer, koliko dobro ga poznajete i zbog čega ga toliko cenite. To je pošteno. Sad razmislite: Zar ne možemo to isto načelo primeniti kada je reč o tome da li je Bog okrutan?

Možda vam je teško da razumete neke Božje postupke, ili se pitate zbog čega je dozvolio neke stvari. Mnogi ljudi će vam reći da je Bog okrutan i da i vi treba tako da protumačite njegove motive. Da li ćete imati dovoljno poverenja u njega dok ne prikupite više činjenica? Odgovor možda zavisi od toga koliko dobro poznajete Boga. Zapitajte se: ’Da li je Bog pokazao da mi je pravi prijatelj?‘

Ako vas život nije mazio, moguće je da ste u iskušenju da kažete da se Bog nimalo nije pokazao kao prijatelj. Ali razmislite na trenutak. Šta zapravo treba da pripišemo Bogu — poteškoće ili blagoslove u svom životu? Kao što smo videli, Satana je „vladar ovog sveta“, a ne Jehova (Jovan 12:31). Stoga, Satana je uglavnom odgovoran za patnju i nepravdu u svetu. Takođe, zar se ne slažete da je uzrok mnogih problema i naša nesavršenost, kao i nepredviđeni događaji?

Šta zapravo treba da pripišemo Bogu — poteškoće ili blagoslove u svom životu?

S druge strane, šta možemo s pravom pripisati Bogu? Zapazite šta Sveto pismo kaže o njemu: Bog je ’Tvorac neba i zemlje‘; on je načinio i čoveka koji je „divno stvoren“; Jehova je ’Bog u čijoj je ruci naš dah‘ (Psalam 124:8; 139:14; Danilo 5:23). Na šta ove reči ukazuju?

Svaki svoj dah i samo postojanje dugujemo našem Stvoritelju (Dela apostolska 17:28). Dar života, lepote koje nas okružuju, radost koju nam pružaju ljubav i prijateljstvo, zadovoljstva koja imamo zbog čula ukusa, dodira, sluha i mirisa — sve su to darovi od Boga (Jakovljeva 1:17). Da li se slažete da ga sve to čini prijateljem dostojnim našeg poštovanja i poverenja?

Možda vam je zaista teško da verujete Bogu. Čini vam se da ga još uvek ne poznajete dovoljno da biste se uzdali u njega. To je razumljivo. U ovim kratkim člancima ne možemo razmotriti sve razloge zbog kojih neki ljudi tvrde da je Bog okrutan. Ali zar ne bi bilo vredno truda bolje upoznati Boga? * Uvereni smo da ćete na taj način saznati istinu o njemu. Da li je okrutan? Baš naprotiv: „Bog je ljubav“ (1. Jovanova 4:8).

^ odl. 8 Na primer, više o tome zašto Bog dopušta zlo može se naći u 11. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.