Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PITANJA I ODGOVORI

Pitanja i odgovori

Da li je moguće razumeti Sveto pismo?

Sveto pismo je Božja Reč. Može se uporediti s pismom od oca koji nas voli (2. Timoteju 3:16). U Svetom pismu, to jest Bibliji, Bog objašnjava kako mu možemo ugoditi, zašto dopušta zlo i šta će u budućnosti učiniti za ljude. Međutim, verske vođe izvrću biblijska učenja i zato mnogi ljudi gube nadu da će ikada razumeti tu knjigu (Dela apostolska 20:29, 30).

Jehova Bog želi da saznamo istinu o njemu. Zato nam je dao knjigu koju je moguće razumeti. (Pročitajte 1. Timoteju 2:3, 4.)

Kako možete razumeti Sveto pismo?

Pored toga što nam je dao Sveto pismo, Jehova nam pruža pomoć da ga razumemo. Poslao je Isusa da nas pouči (Luka 4:16-21). Isus se često osvrtao na ono što je zapisano i time je pomagao svojim slušaocima da razumeju svete spise. (Pročitajte Luku 24:27, 32, 45.)

Isus je osnovao hrišćansku skupštinu da bi se nastavilo delo koje je on započeo (Matej 28:19, 20). Danas Isusovi pravi sledbenici pomažu ljudima da razumeju šta Biblija naučava o Bogu. Ako želite da razumete tu knjigu, Jehovinim svedocima će biti drago da vam pomognu u tome. (Pročitajte Dela apostolska 8:30, 31.)