Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PRIBLIŽIMO SE BOGU

„Koja je prva od svih zapovesti?“

„Koja je prva od svih zapovesti?“

Šta je potrebno da bismo ugodili Bogu? Da li postoji neki beskrajan spisak pravila kojih se moramo držati? Na sreću, nije tako. Prema rečima Božjeg Sina, Isusa Hrista, ono što Bog od nas traži može se sažeti u jednu jedinu reč. (Pročitajte Marka 12:28-31.)

Osmotrimo najpre okolnosti u kojima je Isus izgovorio te reči. Poučavao je u hramu 11. nisana, nekoliko dana pre svoje smrti. Njegovi neprijatelji su pokušali da ga nadmudre postavljajući neka sporna pitanja. Svaki put bi nakon njegovog odgovora ostali bez teksta. Zatim su Isusu postavili sledeće pitanje: „Koja je prva od svih zapovesti?“ (stih 28).

To je bilo problematično pitanje. Neki Judejci su vodili raspravu o tome koja je od preko 600 odredbi Mojsijevog zakona prva ili najvažnija. Drugi su po svemu sudeći tvrdili da su svi zakoni jednako važni i da je pogrešno nekima pridavati veći značaj. Kako će Isus odgovoriti na to pitanje?

Isus u svom odgovoru nije pomenuo samo jednu već dve zapovesti. Kao prvo, on je rekao: „Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom i svom svojom snagom“ (stih 30; Ponovljeni zakoni 6:5). Izrazi „srce“, „um“, „duša“ i „snaga“ preklapaju se u svom značenju. * U suštini, ova zapovest znači: Jehovu moramo voleti celim svojim bićem, svim onim što znamo i imamo. Jedna biblijska enciklopedija objašnjava to ovako: „Boga treba voleti potpuno i bezuslovno.“ Ako tako volimo Boga, davaćemo sve od sebe da svaki dan živimo na način koji raduje njegovo srce (1. Jovanova 5:3).

Kao drugo, Isus je rekao: „Voli svog bližnjeg kao samog sebe“ (stih 31; Levitska 19:18). Ljubav prema Bogu i bližnjem ne idu jedna bez druge. Ljubav prema drugima proističe iz ljubavi prema Bogu (1. Jovanova 4:20, 21). Ako volimo bližnje kao sebe, ophodićemo se s njima onako kako bismo želeli da se oni ophode s nama (Matej 7:12). Tako ćemo pokazati da volimo Boga, koji je i nas i njih stvorio po svojoj slici (Postanak 1:26).

Sve što Jehova traži od svojih slugu može se sažeti u jednu jedinu reč: ljubav

Koliko su važne zapovesti da volimo Boga i bližnje? „Druge zapovesti veće od ovih nema“, rekao je Isus (stih 31). Prema zapisu iz drugog jevanđelja, Isus je rekao da se sve druge zapovesti temelje na ovim dvema zapovestima (Matej 22:40).

Nije teško ugoditi Bogu. Sve što on traži od nas može se sažeti u jednu jedinu reč: ljubav. Ljubav je uvek bila — i uvek će biti — suština pravog obožavanja Boga. Ali ljubav se ne ogleda samo u rečima ili osećanjima već i u delima (1. Jovanova 3:18). Saznajte kako možete razvijati i pokazivati ljubav prema Jehovi, koji je u Bibliji opisan sledećim rečima: „Bog je ljubav“ (1. Jovanova 4:8).

Predlog za čitanje Biblije u martu:

Marko 9-16Luka 1-6

^ odl. 6 U Svetom pismu „duša“ označava celokupnu ličnost. Dakle, „duša“ obuhvata „srce“, „um“ i „snagu“.