Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  mart 2013.

 PITANJA ČITALACA

Da li je Isus obećao zločincu život na nebu?

Da li je Isus obećao zločincu život na nebu?

To pitanje se postavlja jer je Isus zločincu koji je pogubljen s njim obećao da će živeti u raju. Rekao mu je: „Zaista, kažem ti danas, bićeš sa mnom u raju“ (Luka 23:43). Zapazite da Isus nije rekao gde će biti raj. Da li je mislio da će zločinac biti s njim na nebu?

Osmotrimo najpre da li je zločinac ispunjavao uslove za život na nebu. Ljudi koji imaju takvu nadu kršteni su u vodi i svetim duhom, čime su postali duhom rođeni Isusovi učenici (Jovan 3:3, 5). Takođe su morali da usklade život s Božjim moralnim merilima i razviju osobine kao što su poštenje, besprekornost i saosećanje (1. Korinćanima 6:9-11). Pored toga, neophodno je da ostanu verni Bogu i Hristu do kraja svog života na zemlji (Luka 22:28-30; 2. Timoteju 2:12). Samo ako ispune te uslove, pokazuju da su dostojni da budu uskrsnuti na nebu i da im se poveri ozbiljna odgovornost — da sa Hristom hiljadu godina služe kao sveštenici i kraljevi nad čovečanstvom (Otkrivenje 20:6).

Međutim, čovek koji je pogubljen sa Isusom živeo je kao zločinac i umro je kao zločinac (Luka 23:32, 39-41). Istina, pokazao je poštovanje prema Isusu kada mu je rekao: „Seti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo“ (Luka 23:42). Pa ipak, on nije bio kršten, duhom rođen Isusov učenik niti je svojim postupcima u životu pokazao besprekornost i vernost. Da li bi bilo logično da mu Isus obeća da će biti kralj na nebu zajedno s njegovim vernim sledbenicima, koji su dokazali svoju besprekornost? (Rimljanima 2:6, 7).

Evo jednog primera: Ako bi neko ukrao novac od vas a zatim tražio da mu oprostite, možda biste odlučili da ga ne tužite. Ali da li biste mu prepustili vaš posao ili brigu o vašoj porodici? Takve odgovornosti biste poverili samo onima kojima potpuno verujete. Slično tome, oni koji imaju nadu da će živeti na nebu moraju dokazati da su dostojni poverenja i da će se držati Božjih pravednih merila dok budu vladali nad čovečanstvom (Otkrivenje 2:10). Zločinac nije pružio takav dokaz iako se po svemu sudeći u poslednjem trenutku iskreno pokajao.

Međutim, neki smatraju da je Isus rekao zločincu da će biti s njim na nebu tog istog dana. To ne bi bilo moguće budući da ni sam Isus nije odmah otišao na nebo. On je naredna tri dana bio „u srcu zemlje“ — u grobu (Matej 12:40; Marko 10:34). Čak i nakon što je uskrsnuo, ostao je na zemlji 40 dana pre nego što je uzašao na nebo (Dela apostolska 1:3, 9). Dakle, zločinac nije mogao biti na nebu sa Isusom tog istog dana.

U kom raju će onda zločinac biti? Kada uskrsne, on će biti u zemaljskom Raju nad kojim će Isus vladati (Dela apostolska 24:15; Otkrivenje 21:3, 4). Jehovini svedoci će vam rado pomoći ukoliko želite da saznate više o tom Raju i o onome što Bog očekuje od nas.