Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PITANJA I ODGOVORI

Pitanja i odgovori

Odakle potiče Ðavo?

Bog nije stvorio Ðavola. On je stvorio anđela koji je kasnije postao Ðavo ili Satana. Isus je ukazao na to da je Ðavo nekada voleo istinu i bio bez greha. Dakle, Ðavo je u početku bio pravedan anđeo i Božji sin. (Pročitajte Jovana 8:44.)

Kako je jedan anđeo mogao postati Ðavo?

Anđeo koji je postao Ðavo odlučio je da se usprotivi Bogu i naveo je prvi ljudski par da mu se pridruži u tome. Tako je sam sebe učinio Satanom, što znači „protivnik“. (Pročitajte Postanak 3:1-5 i Otkrivenje 12:9.)

Kao i ostala Božja inteligentna stvorenja, anđeo koji je postao Ðavo imao je slobodu da bira da li će postupati ispravno ili pogrešno. Međutim, on je razvio želju da ga drugi obožavaju i slave. Ta želja je bila jača od želje da ugodi Bogu. (Pročitajte Mateja 4:8, 9 i Jakovljevu 1:13, 14.)

Kako Ðavo danas utiče na ljude? Da li treba da ga se plašite? Odgovore na ova pitanja možete pronaći u Bibliji.