ŠTA JE VERA?

Vera u biblijskom smislu predstavlja snažno verovanje u ono što se ne vidi, temeljeno na čvrstim dokazima. Osoba koja ima veru u Boga sigurna je da će on ispuniti sva svoja obećanja.

KAKO JE MOJSIJE POKAZAO VERU?

Mojsije je svoj život uskladio sa Božjim obećanjima (Postanak 22:15-18). Odbacio je mogućnost da živi lagodno u egipatskoj raskoši i „radije je izabrao da bude zlostavljan zajedno s Božjim narodom nego da privremeno uživa u grehu“ (Jevrejima 11:25). Da li je to bila nepromišljena odluka zbog koje će kasnije zažaliti? Nikako, jer se u Svetom pismu kaže da je Mojsije „ostao postojan kao da vidi Nevidljivog“ (Jevrejima 11:27). Nikada nije zažalio zbog svojih odluka temeljenih na veri.

Mojsije je želeo da ojača veru drugih. Primera radi, razmotrimo šta se dogodilo kada su Izraelci naizgled bili zarobljeni između faraonove vojske i Crvenog mora. Zastrašeni onim što je delovalo kao neminovna propast, zavapili su ka Jehovi i Mojsiju. Kako je Mojsije reagovao?

Mojsije možda nije bio svestan toga da je Bog nameravao da razdvoji Crveno more i time Izraelcima otvori put za izbavljenje. Ipak, on je bio siguran da će Bog uraditi nešto kako bi zaštitio svoj narod i želeo je da njegovi sunarodnici imaju istu takvu veru. U Bibliji čitamo: „Mojsije reče narodu: ’Ne bojte se. Stojte čvrsto i gledajte spasenje koje će vam Jehova danas doneti‘“ (Izlazak 14:13). Da li je uspeo da ojača veru Izraelaca? Svakako, jer Biblija za Mojsija i ostale Izraelce kaže: „Verom su prošli kroz Crveno more kao po suvoj zemlji“ (Jevrejima 11:29). Mojsijeva vera nije pomogla samo njemu već svima onima koji su naučili nešto iz njegovog primera.

KOJA JE POUKA ZA NAS?

Mojsija možemo oponašati tako što ćemo u životu donositi odluke koje pokazuju da verujemo u Božja obećanja. Na primer, Bog obećava da će brinuti za naše materijalne potrebe ako službu njemu stavimo na prvo mesto u životu (Matej 6:33). Istina, ponekad nije lako ne stavljati naglasak na materijalne stvari, jer je u današnjem svetu to uobičajeno. Ali možemo biti sigurni da će se Jehova pobrinuti za ono što nam je potrebno ako damo sve od sebe da živimo jednostavno i ostanemo usredsređeni na našu službu. On nam daje garanciju: „Nikada te neću ostaviti i nipošto te neću napustiti“ (Jevrejima 13:5).

Mi se takođe trudimo da pomognemo drugima da steknu jaču veru. Recimo, mudri roditelji cene izvanrednu priliku da u svoju decu usade jaku veru. Dok odrastaju, za decu je važno da znaju da Bog postoji i da nam je dao merila da bismo razlikovali dobro od lošeg. Pored toga, treba da budu uverena da je život po tim merilima najbolji način života (Isaija 48:17, 18). Najdragoceniji poklon koji roditelji mogu dati deci jeste da im pomognu da izgrade veru u to da Bog „postoji i da nagrađuje one koji ga revno traže“ (Jevrejima 11:6).