Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  februar 2013.

 PRIBLIŽIMO SE BOGU

’On je Bog živih‘

’On je Bog živih‘

Da li je smrt jača od Boga? Naravno da nije. Kako bi smrt ili bilo koji drugi „neprijatelj“ mogao biti jači od ’Boga Svemoćnog‘? (1. Korinćanima 15:26; Izlazak 6:3). Bog ima moć da pobedi smrt putem uskrsenja i on obećava da će upravo to i učiniti u novom svetu. * Koliko je sigurno to obećanje? To možemo zaključiti iz onoga što je rekao sam Božji Sin, Isus. Njegove reči mogu uliti nadu u naše srce. (Pročitajte Mateja 22:31, 32.)

Obraćajući se sadukejima, koji nisu verovali u uskrsenje, Isus je rekao: „Za uskrsenje mrtvih, zar niste čitali šta vam je rekao Bog: ’Ja sam Bog Avrahamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev‘? A on nije Bog mrtvih, nego živih.“ Isus se ovde osvrnuo na razgovor između Boga i Mojsija kod grma koji je goreo, oko 1514. pre n. e. (Izlazak 3:1-6). On je objasnio da to što je Jehova rekao da je „Bog Avrahamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev“ ukazuje da će se obećanje o uskrsenju sigurno ispuniti. Zašto to možemo reći?

Osmotrimo okolnosti u kojima je Jehova to rekao Mojsiju. U to vreme su patrijarsi Avraham, Isak i Jakov već odavno bili mrtvi — Avraham 329 godina, Isak 224 a Jakov 197. Pa ipak, Jehova je rekao „ja sam“, a ne „bio sam“ njihov Bog. O ovoj trojici patrijarh govorio je kao da su još uvek živi. Zašto?

Isus je objasnio: „On [Jehova] nije Bog mrtvih, nego živih.“ Razmislimo na trenutak šta te reči znače. Ako nema uskrsenja, onda bi Avraham, Isak i Jakov zauvek ostali u vlasti smrti. Tada bi Jehova bio Bog mrtvih. A to bi značilo da je smrt jača od Jehove — kao da je on previše slab da oslobodi svoje verne sluge iz okova smrti.

Šta onda možemo zaključiti kada je reč o Avrahamu, Isaku, Jakovu i drugim vernim Jehovinim slugama koje su umrle? Isus je izgovorio sledeće snažne reči: „Njemu [su] svi oni živi“ (Luka 20:38). Zaista, Jehovina namera da uskrsne sve svoje verne sluge toliko je pouzdana da on na njih gleda kao da su živi (Rimljanima 4:16, 17). Jehova će sve njih čuvati u svom bezgraničnom sećanju dok ne dođe vreme da ih vrati u život.

Jehova je neuporedivo jači od smrti

Da li biste voleli da ponovo budete zajedno s dragim osobama koje su umrle? Ne zaboravite, Jehova je neuporedivo jači od smrti. Ništa ga ne može sprečiti da ispuni svoje obećanje o uskrsenju mrtvih. Da li želite da saznate više o nadi u uskrsenje i upoznate Boga koji će to učiniti? To će vas sigurno približiti Jehovi, ’Bogu živih‘.

Predlog za čitanje Biblije u februaru:

Matej 22Marko 8

^ odl. 3 Više informacija o Božjem obećanju o uskrsenju u pravednom novom svetu može se naći u 7. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?; izdali Jehovini svedoci.