Koje je Božje ime?

Svaki član naše porodice ima svoje ime. Čak ga i kućni ljubimci imaju. Zar ne bi bilo logično da i Bog ima neko ime? U Svetom pismu se spominje više Božjih titula, kao što su Bog Svemoćni, Suvereni Gospod i Stvoritelj. Međutim, on takođe ima lično ime. (Pročitajte Isaiju 42:8.)

U mnogim prevodima Biblije, Božje ime se spominje u Psalmu 83:18. Na primer, u prevodu Novi svet taj stih glasi: „Jedino [si] ti, kome je ime Jehova, Svevišnji nad celom zemljom.“

Zašto treba da koristimo Božje ime?

Bog želi da koristimo njegovo ime. Imenom oslovljavamo one koje volimo, na primer bliske prijatelje. Zašto bi bilo drugačije kada se obraćamo Bogu? Štaviše, Isus Hrist nas je podsticao da to činimo. (Pročitajte Mateja 6:9 i Jovana 17:26.)

Međutim, da bismo bili Božji prijatelji, nije dovoljno samo da znamo njegovo ime. Kakva je on osoba? Da li mu se stvarno možemo približiti? Biblija nam pruža odgovore na ta pitanja.