Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Savremen prevod Božje Reči

Savremen prevod Božje Reči

„Božja reč je živa“ (JEVR. 4:12)

PESME: 37, 116

1. (a) Koji je zadatak Bog dao Adamu? (b) Kako Božji narod od najranijih vremena koristi dar govora?

JEHOVA BOG je podario svojim stvorenjima sposobnost da komuniciraju. Na primer, ona je Adamu bila potrebna za zadatak koji je dobio u edenskom vrtu — da svim životinjama nadene odgovarajuća imena. U tome su mu pomogle kreativnost i moć zapažanja (Post. 2:19, 20). Još od najranijih vremena, Božje sluge koriste dar govora da hvale Jehovu i obznanjuju njegovu volju drugima. U novije doba, oni taj dar koriste i da bi preveli Bibliju na veliki broj jezika i time još više širili znanje o Bogu.

2. (a) Kojih načela se držao Odbor za biblijski prevod Novi svet? (b) Šta ćemo osmotriti u ovom članku?

2 Postoje na hiljade prevoda Biblije, koji se međusobno razlikuju po tome koliko se verno drže izvornih rukopisa. Tokom 1940-ih, Odbor za biblijski prevod Novi svet je postavio načela prevođenja kojima su se vodili prevodioci u radu na izdanjima na preko 130 jezika. Ta načela su: (1) Cilj je da se sveti Božje ime i zato ga u prevodu treba vratiti na mesto koje mu pripada. (Pročitati Mateja 6:9.) (2) Poruku izvornog  teksta treba preneti doslovno kad god je to moguće, ali ne prevoditi reč za reč ako bi to izmenilo smisao. (3) Koristiti razumljiv jezik koji je zadovoljstvo čitati. * (Pročitati Nemiju 8:8, 12.) Pogledajmo kako su ta načela primenjena u revidiranom engleskom izdanju prevoda Novi svet iz 2013, kao i u izdanjima na drugim jezicima.

SVETITI BOŽJE IME

3, 4. (a) Koji drevni spisi sadrže tetragram? (b) Koju slobodu su neki prevodioci dali sebi s obzirom na Božje ime?

3 Izučavaoci koji se bave drevnim hebrejskim biblijskim tekstovima, kao što su svici s Mrtvog mora, prilično su iznenađeni time na koliko mesta se pojavljuje tetragram — četiri hebrejska slova kojima se piše Božje ime. On se nalazi ne samo u tim drevnim hebrejskim rukopisima nego i u nekim primercima Septuaginte, od drugog veka pre n. e. do prvog veka n. e.

4 Uprkos jasnim dokazima da Božje lično ime treba da se nalazi u Bibliji, mnogi prevodioci ga potpuno izostavljaju iz svojih prevoda. Primera radi, samo dve godine nakon što je na engleskom 1950. izdat grčki deo Svetog pisma — prevod Novi svet, objavljeno je revidirano izdanje jednog biblijskog prevoda iz 1901. Prevodioci tog novog izdanja izostavili su Božje sveto ime, koje je postojalo u starijem izdanju. Navodeći razlog za svoju odluku, u predgovoru su napisali: „Upotreba bilo kog ličnog imena za jednog jedinog Boga [...] u potpunosti je neprikladna za hrišćansku crkvu“ (Revised Standard Version). Ta odluka je uticala na mnoge novije prevode, kako na engleskom tako i na drugim jezicima.

5. Zašto je važno zadržati Božje ime u prevodu Biblije?

5 Zašto je vredno pažnje to što neki prevodi sadrže Božje ime, a drugi ne? Dobar prevodilac zna koliko je važno razumeti šta je pisac želeo da kaže jer to utiče na mnoge prevodilačke odluke. Veliki broj biblijskih stihova pokazuje da je važno znati i svetiti Božje ime (Izl. 3:15; Ps. 83:18; 148:13; Is. 42:8; 43:10; Jov. 17:6, 26; Dela 15:14). Autor Biblije, Jehova Bog, nadahnuo je pisce da slobodno koriste njegovo ime. (Pročitati Jezekilja 38:23.) Ukoliko bi se u prevodu svetih spisa izostavilo ime koje se u drevnim tekstovima pojavljuje na hiljade puta, bilo bi to veliko nepoštovanje prema njihovom autoru.

6. Zašto se u revidiranom izdanju prevoda Novi svet Božje ime nalazi na još šest mesta?

6 Postoji sve više dokaza da Božje ime treba koristiti u prevodu Biblije. U revidiranom engleskom izdanju prevoda Novi svet iz 2013. godine Božje ime se pojavljuje 7 216 puta — na šest mesta više nego u izdanju iz 1984. Pet dodatnih mesta su 1. Samuilova 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Prvenstveni razlog što je tu dodato Božje ime jeste činjenica da se u tih pet stihova ono pojavljuje u svicima s Mrtvog mora. Oni su nastali više od hiljadu godina pre hebrejskog masoretskog teksta, na kom se temeljilo prethodno izdanje ovog prevoda. Još jedno mesto je u Sudijama 19:18, gde je Božje ime vraćeno nakon temeljnijeg izučavanja drevnih rukopisa.

7, 8. Šta znači Božje ime?

 7 Božje ime je pravim hrišćanima izuzetno važno. U dodatku revidiranog izdanja prevoda Novi svet nalaze se pojašnjenja u vezi s njegovim značenjem. Odbor za biblijski prevod Novi svet je došao do zaključka da je ime Jehova zapravo uzročni nesvršeni vid hebrejskog glagola hava, sa značenjem „on prouzrokuje da postane“. * Njegovo značenje se u našim publikacijama ranije povezivalo sa Izlaskom 3:14, gde piše: „Postaću što god želim da postanem.“ Zbog toga je u engleskom izdanju iz 1984. rečeno da „on u odnosu na druge može postati što god poželi da bi ispunio svoja obećanja“. * Međutim, u dodatku A4 u engleskom izdanju iz 2013. objašnjeno je: „Tačno je da njegovo ime obuhvata i tu misao, ali ono nije ograničeno samo na to šta sve Jehova može postati. Njegovo ime ukazuje i na činjenicu da on može učiniti da sve što je stvorio — živo i neživo — postane ili učini šta god je potrebno kako bi se ispunila njegova namera.“ (Videti i brošuricu Istražujmo Božju Reč, str. 5.)

8 U skladu sa značenjem svog imena, Bog je učinio da Noje postane graditelj arke, Veseleilo vrhunski zanatlija, Gedeon pobednički vojskovođa, a Pavle apostol poslat drugim narodima. Jasno je da Božje ime ima bogato značenje. Odbor za biblijski prevod Novi svet nikad ne bi obezvredio to ime time što bi ga izostavio iz Biblije.

9. Zbog čega je Vodeće telo dalo prioritet prevođenju Biblije?

9 Božje ime se nalazi u izdanjima prevoda Novi svet na preko 130 jezika. Time što je vraćeno na mesto koje mu pripada odaje mu se čast. (Pročitati Malahiju 3:16.) Nasuprot tome, u mnogim prevodima je Božje ime izostavljeno i zamenjeno titulom „Gospod“ ili imenom nekog lokalnog božanstva. To je prvenstveni razlog što Vodeće telo Jehovinih svedoka poklanja veliku pažnju tome da što veći broj ljudi ima na raspolaganju Bibliju koja uzvisuje Božje ime.

JASAN I TAČAN PREVOD

10, 11. S kojim izazovima su se suočavali prevodioci koji su radili na izdanjima prevoda Novi svet na druge jezike?

10 Tokom prevođenja svetih spisa na veliki broj jezika prevodioci su nailazili na različite probleme. Na primer, u prošlosti se u engleskom izdanju prevoda Novi svet, po ugledu na druge prevode na tom jeziku, koristio hebrejski izraz „šeol“, u stihovima kao što je Propovednik 9:10. U tom stihu je ranije pisalo: „Nema ni rada, ni razmišljanja, ni znanja, ni mudrosti u Šeolu u koji ideš.“ Prevodioci izdanja na druge jezike suočili su se sa sledećim problemom: Većini čitalaca nije poznat izraz „šeol“, nema ga u njihovim rečnicima, i čak podseća na geografski pojam. Zbog toga je odlučeno da se reč „šeol“ i odgovarajuća grčka reč „had“ prevedu kao „grob“, čime je pojašnjeno njihovo značenje.

11 U nekim jezicima, dosledno prevođenje hebrejske reči nefeš i grčke reči psihi rečju „duša“  stvaralo je zabunu. Zbog čega? Izrazi koji su korišćeni u tim jezicima mogli su stvoriti utisak da je „duša“ nematerijalni deo čoveka. To bi moglo voditi do pogrešnog zaključka da je to nešto kao duh, a ne sam čovek. Zato je odlučeno da se nefeš i psihi prevode u zavisnosti od konteksta, u skladu sa značenjima koja su već bila navedena u dodacima prevoda Novi svet. Prvenstveni cilj je bio da čitalac lako razume tekst, a korisna objašnjenja su stavljena u fusnote.

12. Koje su izmene napravljene prilikom revizije prevoda Novi svet? (Videti i naredni članak, „Prevod Novi svet — revidirano izdanje na engleskom“.)

12 Pitanja koja su slali prevodilački timovi otkrila su da se nejasnoće mogu javiti i na drugim mestima. Zato je u septembru 2007. Vodeće telo odobrilo reviziju engleskog izdanja. Tokom rada na reviziji pregledane su hiljade prevodilačkih pitanja. Zastareli engleski izrazi zamenjeni su savremenim, a prevodioci su uložili veliki trud da tekst bude jasan i lako razumljiv, a da se pritom ne žrtvuje tačnost. Tako je rad na prevodu Novi svet na drugim jezicima doprineo tome da se poboljša prevod na engleskom (Posl. 27:17).

IZRAZI ZAHVALNOSTI

13. Kako su čitaoci reagovali na revidirano izdanje prevoda Novi svet?

13 Kakva je bila reakcija čitalaca na revidirano izdanje prevoda Novi svet? U naše glavno sedište u Bruklinu stigle su na hiljade pisama zahvalnosti. Pismo jedne sestre odražava osećanja mnogih: „Biblija je poput kovčega s blagom u kom blistaju dragulji neprocenjive vrednosti. U ovom izdanju, Jehovine reči su jasne — kao da sam svaki dragulj mogla zasebno da osmotrim i divim se njegovoj prozračnosti, boji i lepoti. Misli su izražene jednostavnim jezikom, što mi je pomoglo da bolje upoznam Jehovu, koji me poput oca drži u naručju i svojim rečima mi uliva spokojstvo.“

14, 15. Kako ljudi reaguju kad dobiju prevod Novi svet na svom jeziku?

14 Slične reči zahvalnosti uputila su i braća koja su prevod Novi  svet dobila na drugim jezicima. Jedan stariji čovek iz Sofije je o izdanju na bugarskom jeziku rekao: „Već godinama čitam Bibliju, ali još nisam držao u rukama prevod koji je tako razumljiv i pogađa u srce.“ Nakon što je dobila prevod Novi svet, jedna sestra iz Albanije je rekla: „Predivno je čitati Božju Reč na albanskom. Čast je slušati Jehovine reči na svom jeziku!“

15 U mnogim zemljama, Biblije su skupe i teško ih je nabaviti, tako da je prava sreća dobiti Bibliju na poklon. U jednom izveštaju iz Ruande je pisalo: „Dugi niz godina, mnogi ljudi s kojima su braća proučavala nisu napredovali jer nisu imali Bibliju. Crkveno izdanje je bilo preskupo, pa nisu mogli da ga priušte. Njihov napredak je usporavalo i to što značenje nekih stihova nije bilo razumljivo.“ Situacija se menja kad ljudi dobiju prevod Novi svet na svom jeziku. Jedan bračni par iz Ruande, sa četvoro dece tinejdžerskog uzrasta, rekao je: „Mnogo smo zahvalni Jehovi i vernom i razboritom robu što su nam podarili ovu Bibliju. Mi smo vrlo siromašni i nismo imali novca da kupimo Bibliju za svakog člana porodice. Ali sada svako od nas ima svoj primerak. Iz zahvalnosti Jehovi, čitamo je zajedno svakog dana.“

16, 17. (a) Šta Jehova želi za svoj narod? (b) Šta treba da činimo?

16 Kako vreme bude prolazilo, revidirano izdanje prevoda Novi svet biće dostupno na više jezika. Koliko god se Satana protivio tome, Jehova će se sigurno pobrinuti da svi ljudi imaju mogućnost da čitaju njegovu Reč na jasnom i razumljivom jeziku. (Pročitati Isaiju 30:21.) Doći će vreme kad će „zemlja biti puna znanja o Jehovi kao što je more puno vode“ (Is. 11:9).

17 Budimo zahvalni za svaki dar od Jehove, uključujući i ovaj prevod koji uzvisuje njegovo ime. Svakog dana slušajmo šta nam govori putem svoje Reči. Pošto ima bezgraničnu moć, on je u stanju da pažljivo sluša molitve svih nas. Takva komunikacija s njim će nam pomoći da ga još bolje upoznamo i još više zavolimo (Jov. 17:3).

„Čast je slušati Jehovine reči na svom jeziku!“

^ odl. 2 Videti članak Kako izabrati dobar prevod Svetog pisma?“, u Stražarskoj kuli od 1. maja 2008.

^ odl. 7 Ovo razumevanje se pojavljuje u nekim stručnim knjigama, ali ne slažu se svi izučavaoci s njim.

^ odl. 7 Videti fusnotu za Izlazak 3:14 i dodatak 1, Božje ime u knjigama Svetog pisma izvorno pisanim na hebrejskom i grčkom jeziku“, u srpskom izdanju prevoda Novi svet.