Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  septembar 2015.

Kako izražavamo ljubav prema Jehovi?

Kako izražavamo ljubav prema Jehovi?

„Mi pokazujemo ljubav, jer je on prvi pokazao ljubav prema nama“ (1. JOV. 4:19)

PESME: 56, 138

1, 2. Prema apostolu Jovanu, kako nas je Bog poučio da ga volimo?

VEĆINA ljudi se slaže da je poučavanje ličnim primerom najbolji način da roditelj prenese deci važne pouke. Apostol Jovan je napisao da „mi pokazujemo ljubav, jer je [Bog] prvi pokazao ljubav prema nama“ (1. Jov. 4:19). Dakle, najbolji način da naučimo da volimo Jehovu jeste da se ugledamo na njega, jer nam je on svojom očinskom ljubavlju pružio nenadmašan primer.

2 Na koji način je Bog „prvi pokazao ljubav prema nama“? Apostol Pavle je rekao: „Bog nam je pokazao svoju ljubav tako što je Hrist, dok smo još bili grešnici, umro za nas“ (Rimlj. 5:8). Time što je podneo najveću žrtvu kad je svog Sina dao kao otkupninu za ljudski rod, Jehova je pokazao šta je prava ljubav. Ona se izražava davanjem, kao i nesebičnim i samopožrtvovanim postupcima. Zahvaljujući najvećem činu Božje ljubavi i velikodušnosti, možemo da mu se približimo, uverimo se u to koliko nas voli i uzvratimo mu svojom ljubavlju (1. Jov. 4:10).

3, 4. Kako treba da pokazujemo ljubav prema Bogu?

 3 Pošto je Jehova oličenje ljubavi, razumljivo je što je Isus na pitanje koja je najvažnija Božja zapovest odgovorio: „Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom i svom svojom snagom“ (Mar. 12:30). Ove Isusove reči otkrivaju da ljubav prema Bogu pre svega uključuje naše srce. Jehovi nije po volji kad mu neko služi s pola srca. Međutim, vredi zapaziti da ljubav prema njemu takođe uključuje dušu, um i snagu. To znači da je iskrena ljubav prema Bogu mnogo više od osećanja. Pored toga što ga volimo od srca, važno je da ga volimo i svim umom i svom snagom, što podrazumeva naše misli i postupke. Prema rečima proroka Miheja, to je ono što Jehova očekuje od nas. (Pročitati Miheja 6:8.)

4 Kako možemo pokazati da stvarno volimo našeg nebeskog Oca? Tako što to činimo bezrezervno. Kao što je Isus ukazao, treba da budu uključena naša osećanja, misli i snaga. U prethodnom članku smo osmotrili četiri načina na koja Jehova ispoljava ljubav prema nama. Sada će biti reči o tome kako možemo izraziti i produbiti svoju ljubav prema njemu.

POKAŽIMO ZAHVALNOST

5. Kako treba da uzvratimo Jehovi za sve što čini za nas?

5 Šta radiš kad dobiješ poklon? Verovatno na neki način izraziš zahvalnost. Osim toga, taj poklon ne uzimaš zdravo za gotovo i koristiš ga u prave svrhe. Učenik Jakov je napisao: „Svaki dobar dar i svaki savršen poklon odozgo je, jer dolazi od Oca nebeskih svetlosti, a on se ne menja, nije poput nestalne senke“ (Jak. 1:17). Jehova nam uvek pruža sve što nam je potrebno da bismo živeli i bili srećni. Nema sumnje da nas to pokreće da mu uzvratimo ljubavlju.

6. Od čega je zavisilo da li će Izraelci i dalje imati Jehovin blagoslov?

6 Jehova je stotinama godina s ljubavlju i velikodušno brinuo o Izraelcima. Imali su obilje, i u materijalnom i u duhovnom pogledu (Pon. zak. 4:7, 8). Međutim, da bi i dalje uživali u svemu tome, bilo je neophodno da se drže Božjeg Zakona, između ostalog i odredbi da redovno prinose Jehovi „najbolje od prvina svoje zemlje“ (Izl. 23:19). Na taj način bi pokazali da su duboko zahvalni za njegovu ljubav i blagoslove. (Pročitati Ponovljene zakone 8:7-11.)

7. Kako ’svojim imetkom‘ možemo pokazati da volimo Jehovu?

7 Šta se može reći o nama? Premda mi nemamo obavezu da prinosimo doslovne žrtve, na mestu je da iz ljubavi iskazujemo Bogu čast „imetkom svojim“ (Posl. 3:9). Kako? Primera radi, možemo materijalnim sredstvima podupirati delo propovedanja u našoj zemlji i u svetu. To je lep način da izrazimo ljubav prema Jehovi, bez obzira na to da li smo imućni ili ne (2. Kor. 8:12). Ali ima i drugih načina da pokažemo Jehovi da ga volimo.

8, 9. Kako je poverenje u Jehovu povezano s ljubavlju prema njemu? Navedi primer.

8 Prisetimo se da je Isus svojim sledbenicima rekao da se ne brinu oko hrane i odeće već da ’traže najpre kraljevstvo‘. Prema njegovim rečima, Otac zna šta nam je zaista potrebno (Mat. 6:31-33). Mera do koje se uzdamo u to obećanje otkriva koliko je duboka naša ljubav  prema Jehovi, jer su ljubav i poverenje nerazdvojni. Ne možemo istinski voleti nekoga u koga nemamo poverenja (Ps. 143:8). Zato bi bilo dobro da se pitamo: ’Da li moji ciljevi i način života otkrivaju da svim srcem volim Jehovu? Da li stvarno verujem da će mi pružiti sve što mi je potrebno?‘

9 Jedan naš brat po imenu Majk pokazao je takvu ljubav i poverenje. Još kao mladić, žarko je želeo da služi Bogu u nekoj stranoj zemlji. Ta želja ga nije napustila ni nakon što se oženio i dobio dvoje dece. Podstaknuti brojnim člancima i izveštajima o služenju na području gde je potrebno više objavitelja, Majk i njegova porodica su odlučili da pojednostave svoj život. Prodali su kuću i preselili se u stan. Zatim je Majk smanjio broj klijenata za koje je radio i naučio je da obavlja svoj posao preko interneta, kako bi to mogao da čini i iz druge zemlje. Zatim se cela porodica preselila u inostranstvo. Nakon što su dve godine služili tamo i doživeli mnogo lepih iskustava, Majk je rekao: „Lično smo se uverili u to koliko su istinite Isusove reči zabeležene u Mateju 6:33.“

PRIMI K SRCU JEHOVINE POUKE

10. Kao što se vidi iz Davidovog primera, zašto je dobro da duboko razmišljamo o onome što smo saznali o Jehovi?

10 Posmatrajući nebo, kralj David je osetio strahopoštovanje, što ga je pokrenulo da napiše: „Nebesa objavljuju slavu Božju; o delu ruku njegovih nebeski svod zbori.“ Zatim je, dirnut mudrošću Božjeg Zakona, rekao: „Zakon je Jehovin savršen, dušu krepi. Opomena je Jehovina pouzdana, daje mudrost neiskusnome.“ Kako je to duboko razmišljanje uticalo na Davida? To se vidi iz sledećih stihova: „Neka ti reči usta mojih i razmišljanja srca moga budu ugodni, Jehova, Steno moja i Otkupitelju moj.“ Očigledno je da je David veoma voleo Boga i ujedno osećao njegovu ljubav (Ps. 19:1, 7, 14).

11. Kako ćemo koristiti ono što saznajemo iz Božje Reči ako volimo Boga? (Videti sliku na početku članka.)

11 Naša saznanja o Jehovinim delima stvaranja i o njegovoj nameri danas su daleko veća. S druge strane, svet stavlja veliki naglasak na visoko obrazovanje i stručno usavršavanje. Pa ipak, iskustvo pokazuje da je u mnogim slučajevima krajnji ishod takvih težnji bio gubitak vere u Boga i ljubavi prema njemu. Zato nas Biblija podstiče ne samo da volimo znanje već i da stičemo mudrost i razboritost. To znači da uvidimo kako da znanje koje nam je Bog podario koristimo za svoje dobro i dobro drugih (Posl. 4:5-7). Božja volja je da se „sve vrste ljudi spasu i da dobro upoznaju istinu“ (1. Tim. 2:4). Ljubav prema Jehovi izražavamo kad svesrdno prenosimo drugima dobru vest o Kraljevstvu i pomažemo im da razumeju šta je njegova namera za čovečanstvo. (Pročitati Psalam 66:16, 17.)

12. Kako je na jednu mladu sestru uticao jedan dar od Jehove?

12 Čak i deca mogu pokazati ljubav prema Jehovi tako što izražavaju cenjenje za njegove pouke. Primera radi, kad je imala 11 godina, Šenon je s roditeljima i 10-godišnjom sestrom bila na Oblasnom kongresu „Božanska odanost“. Mladi su bili pozvani da tokom jednog dela programa sede u zasebnom delu. Šenon je to poslušala, mada je imala tremu. Zatim se  desilo nešto što ju je oduševilo — svi mladi su dobili na poklon predivnu knjigu pod naslovom Mladi pitaju — praktični odgovori na njihova pitanja. Kako je to uticalo na njena osećanja prema Jehovi Bogu? „Tada sam konačno shvatila da je Jehova stvaran i da me mnogo, mnogo voli“, kaže Šenon i dodaje: „Srećni smo što nam naš veliki Bog, Jehova, velikodušno daje takve lepe, savršene darove!“

PRIHVATI BOŽJE SAVETE I DISCIPLINU

13, 14. Šta naš stav prema Jehovinim savetima otkriva o našoj ljubavi prema njemu?

13 Biblija nas podseća: „Koga Jehova voli, njega ukorava, kao otac sina koji mu je mio“ (Posl. 3:12). Kako treba da reagujemo na to? Apostol Pavle je realno rekao: „Nikakvo ukoravanje isprva ne pričinjava radost, nego žalost.“ On time nije umanjio važnost niti vrednost ukoravanja, jer je u nastavku napisao: „Ali onima koji su njime poučeni posle donosi plod pun mira — pravednost“ (Jevr. 12:11). Ako volimo Jehovu, moramo paziti da ne počnemo da ignorišemo njegove savete ili da se ljutimo kad ih dobijemo. Za neke od nas to može biti izazov, ali ljubav prema Jehovi će nam pomoći da ga poslušamo.

14 U vreme proroka Malahije, mnogi Jevreji nisu cenili Božje savete. Znali su šta u Zakonu piše o prinošenju žrtava, ali se nimalo nisu obazirali na to, pa je Jehova morao da im uputi snažnu opomenu. (Pročitati Malahiju 1:12, 13.) Koliko je situacija bila ozbiljna? Zapazimo Jehovine reči: „Poslaću na vas prokletstvo i prokleću vaše blagoslove. Da, već sam ih prokleo jer [moje zapovesti] ne uzimate k srcu“ (Mal. 2:1, 2). Očigledno je da uporno ignorisanje Jehovinih saveta može voditi do ozbiljnih posledica.

Drži se Božjih saveta, a ne merila ovog sveta (Videti 15. odlomak)

15. Koji uobičajeni stav moramo izbegavati?

15 U današnjem svetu, u kom preovladavaju ponos i sebičnost, ljudi  ne vole ni da čuju savete i opomene, a kamoli da ih poslušaju. Neki ih prihvate, ali često samo zato što moraju. Za razliku od njih, hrišćanima je rečeno: „Ne dajte da vas i dalje oblikuje ovaj svet.“ Mi treba da zapažamo šta je Božja volja i da postupamo u skladu s tim (Rimlj. 12:2). Preko svoje organizacije, Jehova nam pruža pravovremene savete o mnogim područjima života kao što je izbor prijatelja, ponašanje prema suprotnom polu i razonoda. Ukoliko drage volje prihvatamo i primenjujemo te savete, pokazujemo da smo zahvalni Jehovi i da ga istinski volimo (Jov. 14:31; Rimlj. 6:17).

UZDAJ SE U JEHOVINU ZAŠTITU I SPASENJE

16, 17. (a) Zašto treba da se pitamo šta je Jehovina volja kad donosimo odluke? (b) Iz čega se vidi da Izraelci nisu imali dovoljno ljubavi prema Jehovi i poverenja u njega?

16 Kad osete neku opasnost, mala deca odmah trče kod roditelja. Kako vreme prolazi, ona uče da samostalno donose odluke oslanjajući se na svoju procenu. To su koraci ka odraslom dobu. Međutim, i kad odrastu, oni koji su bliski s roditeljima traže njihovo mišljenje i savet pre nego što donesu neku odluku. Slično je i u duhovnom pogledu. Jehova nam daje svoj duh, koji utiče na nas da bismo „i želeli i postupali“. Bio bi veliki nedostatak ljubavi i poverenja ako bismo donosili odluke ne uzimajući u obzir Božju volju (Fil. 2:13).

17 U Samuilovo doba, Izraelci su pretrpeli težak poraz u bici s Filistejima. Božjem narodu su bili preko potrebni pomoć i zaštita. Šta su odlučili? Rekli su: „Uzmimo iz Siloma kovčeg Jehovinog saveza da bude među nama i izbavi nas iz ruku naših neprijatelja.“ Kakav je bio ishod toga? „Pokolj je bio veoma veliki i palo je trideset hiljada Izraelovih pešaka. Božji kovčeg je bio otet“ (1. Sam. 4:2-4, 10, 11). Izraelci su mislili da je to što su uzeli kovčeg saveza sâmo po sebi dovoljno da ih Jehova zaštiti. Ali nisu molili Jehovu za pomoć niti pokušali da razumeju šta je njegova volja. Postupili su po svojim zamislima i posledice su bile katastrofalne. (Pročitati Poslovice 14:12.)

18. Šta iz Biblije saznajemo o pouzdanju u Jehovu?

18 Pisac jednog psalma je ispoljio ispravan stav, rekavši: „Čekaj Boga, jer ću ga ja još hvaliti kao velikog spasitelja svoga. Bože moj, duša je moja u očaj zavijena. Zato se tebe sećam“ (Ps. 42:5, 6). U njegovim rečima se ogleda snažna ljubav prema Jehovi. Da li i ti osećaš istu takvu ljubav prema našem nebeskom Ocu i da li se uzdaš u njega? Tvoj odgovor je verovatno potvrdan. Ali čak i tada možeš još više razviti svoje pouzdanje, u skladu sa sledećim podsticajem iz Biblije: „Uzdaj se u Jehovu svim srcem svojim, a na svoj razum nemoj se oslanjati. Na svim putevima svojim imaj ga na umu, i on će ispraviti staze tvoje“ (Posl. 3:5, 6).

19. Na koji način želiš da izraziš ljubav prema Jehovi?

19 Time što nam je prvi pokazao ljubav, Jehova nas je poučio kako da ga volimo. Uvek imajmo na umu njegov nenadmašan primer. Pokažimo mu da ga volimo „svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom i svom svojom snagom“ (Mar. 12:30).