Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

U čemu se ogleda Jehovina ljubav prema nama?

U čemu se ogleda Jehovina ljubav prema nama?

„Vidite kakvu nam je ljubav pokazao Otac“ (1. JOV. 3:1)

PESME: 91, 13

1. Na šta je apostol Jovan podstakao hrišćane i zašto?

U 1. JOVANOVOJ 3:1 podstaknuti smo da duboko i sa zahvalnošću razmišljamo o nečem veoma dragocenom. Rečima: „Vidite kakvu nam je ljubav pokazao Otac“, apostol Jovan je pozvao hrišćane da razmišljaju o tome kakva je Božja ljubav prema njima, koliko je snažna i u čemu se ogleda. Ako se na taj način uverimo u Jehovinu ljubav, još više ćemo ga zavoleti i bićemo mu još bliži.

2. Zašto je nekima teško da poveruju u to da ih Bog voli?

2 Nažalost, nekima je teško da poveruju u to da Bog voli ljude. Za njih je on samo neko koga se treba plašiti i biti mu poslušan. Možda zbog ukorenjenih pogrešnih učenja misle da je Bog bezosećajan i da ga je nemoguće voleti. S druge strane, ima onih koji veruju da je Božja ljubav bezuslovna i da ih on voli bez obzira na to kakav život vode. Proučavajući Bibliju, saznao si da je ljubav Jehovina najistaknutija osobina i da ga je upravo ona pokrenula da svog Sina da kao otkupninu za nas (Jov. 3:16; 1. Jov. 4:8). Pa ipak, zbog nekih stvari koje si doživeo, možda ti je teško da poveruješ da te Jehova voli.

3. Koja važna činjenica nam pomaže da razumemo kako nas Jehova voli?

 3 U čemu se ogleda Jehovina ljubav prema nama? Da bismo dobili odgovor na to pitanje, neophodno je da razumemo prirodu odnosa između njega i nas. Jehova je stvorio sve ljude. (Pročitati Psalam 100:3-5.) To je razlog što se u Bibliji kaže da je Adam Božji sin i što je Isus poučio svoje sledbenike da se Bogu obraćaju rečima: „Oče naš, koji si na nebesima“ (Luka 3:38; Mat. 6:9). Pošto nam je podario život, Jehova je naš Otac, što znači da je odnos između njega i nas isti kao odnos roditelja i deteta. Jednostavno rečeno, Jehova nas voli kao što dobar i brižan otac voli svoju decu.

4. (a) Kako se Jehova kao Otac razlikuje od ljudi? (b) Šta ćemo osmotriti u ovom članku, a šta u narednom?

4 Naravno, nijedan čovek nije savršen otac. Koliko god se trudili, ljudi ne mogu da iskazuju očinsku ljubav u istoj meri kao Jehova. Neki čak zapostavljaju ili maltretiraju svoju decu, koja zbog toga celog života nose duboke emocionalne ožiljke. Kako je to žalosno i tragično! Možemo biti uvereni da Jehova nije takav otac (Ps. 27:10). Saznanje da nas on voli i da mu je stalo do nas sigurno će nas približiti njemu (Jak. 4:8). U ovom članku će biti reči o četiri načina na koja nam Jehova pokazuje da nas voli, a u sledećem o četiri načina da mu uzvratimo.

JEHOVA S LJUBAVLJU BRINE O NAMA

5. Šta je apostol Pavle rekao Atinjanima o Bogu?

5 Dok je boravio u Atini, apostol Pavle je zapazio da je taj grad pun kipova bogova koje su ljudi smatrali darovaocima života i svega što je za život potrebno. Obraćajući se Atinjanima, Pavle je rekao: „Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu [...] daje svima život i dah i sve. Jer po njemu imamo život i mičemo se i postojimo“ (Dela 17:24, 25, 28). Jehova nam iz ljubavi pruža sve što nam je neophodno za život. Pogledajmo šta ova jednostavna činjenica podrazumeva.

6. Šta naša planeta otkriva o Božjoj ljubavi prema nama? (Videti sliku na početku članka.)

6 Razmislimo o Zemlji, koju je Tvorac Jehova „dao sinovima ljudskim“ (Ps. 115:15, 16). Naučnici troše ogromne sume novca na istraživanje svemira sa ciljem da otkriju planete slične našoj. Premda su pronašli stotine planeta, razočarali su se jer nijedna od njih nema savršeno usklađene uslove za postojanje života, kao što je to slučaj sa Zemljom. Naša planeta je jedinstvena među Božjim delima stvaranja. Zamisli samo — u galaksiji Mlečni put i van nje postoji nebrojeno mnogo planeta, ali Jehova je jedino Zemlju stvorio da bude ne samo mesto za život nego i udoban, prelep i bezbedan dom ljudskom rodu! (Is. 45:18). To je više nego očigledan dokaz da nas voli. (Pročitati Jova 38:4, 7 i Psalam 8:3-5.)

7. S kojom sposobnošću nas je Bog stvorio i kako se iz toga vidi da nas istinski voli?

7 Jehova nam je podario divan dom, ali to nije sve. On zna da nam je potrebno više od materijalnih stvari da bismo bili srećni i zadovoljni. Deca su najsrećnija kad im roditelji pružaju ljubav i posvećuju pažnju. Jehova nas je stvorio po svojoj slici, sa sposobnošću da osećamo njegovu ljubav i  brigu i da mu uzvraćamo svojom ljubavlju (Post. 1:27). To nam donosi istinsku radost. Osim toga, Isus je rekao: „Srećni su oni koji su svesni svojih duhovnih potreba“ (Mat. 5:3). Kao brižan Otac, Jehova „nam bogato daje sve da u tome uživamo“, što znači da velikodušno podmiruje naše fizičke i duhovne potrebe (1. Tim. 6:17; Ps. 145:16).

JEHOVA NAS POUČAVA ISTINI

8. Kako se u Jehovinom poučavanju ogleda ljubav?

8 Očevi vole svoju decu i žele da ih zaštite, kako ih neko ne bi zavarao i odveo na pogrešan put. Međutim, mnogi roditelji nisu u stanju da pravilno usmeravaju svoju decu jer se oni sami ne drže merila iz Božje Reči. Posledice su nezadovoljstvo i nesloga u porodici (Posl. 14:12). Nasuprot tome, Jehova je ’Bog istine‘ (Ps. 31:5). On voli svoju decu i sa zadovoljstvom obasjava njihov put svetlom istine, pružajući im vođstvo u svim područjima života, posebno u pogledu vere. (Pročitati Psalam 43:3.) Koju nam istinu Jehova otkriva i kako se iz toga vidi da nas voli?

Ugledajući se na Jehovu, očevi poučavaju svoju decu istini i pomažu im da se približe svom nebeskom Ocu (Videti odlomke 8-10)

9, 10. Kako se Jehovina ljubav ogleda u tome što nam je otkrio istinu (a) o sebi? (b) o nama?

9 Pre svega, Jehova otkriva istinu o sebi. Obznanio nam je svoje ime, koje se u Bibliji pominje češće od bilo kog drugog imena. Na taj način nam se približava i pomaže nam da ga upoznamo (Jak. 4:8). Jehova nam otkriva i svoje osobine. Dok vidljivi svemir svedoči o njegovoj moći i mudrosti, Sveto pismo nam otkriva da je pravedan i da ima bezgraničnu ljubav (Rimlj. 1:20). On je poput oca koji ne samo što je snažan i mudar već je i pravičan i pun ljubavi, zbog čega je njegovoj deci lakše da budu bliska s njim.

10 Jehova nam otkriva i istinu o nama, to jest o našem mestu u njegovoj celokupnoj nameri. To doprinosi miru i redu u njegovoj velikoj porodici koju čine verna duhovna stvorenja i ljudi. Iz Biblije saznajemo da ljudi nisu stvoreni s pravom da odlučuju šta je ispravno a šta pogrešno, to jest da budu nezavisni od Boga. Zanemarivanje te temeljne istine vodi do žalosnih posledica (Jer. 10:23). To saznanje je od presudne važnosti za našu dobrobit. Samo ako smo poslušni Bogu možemo imati pravi mir i sreću. Zaista je odraz ljubavi što nam je Jehova otkrio tu važnu istinu!

11. Kako se iz Jehovinih obećanja vidi da nas voli i želi nam dobro?

11 Brižnom ocu je veoma važno šta njegovu decu čeka u budućnosti. On želi da budu srećna i da imaju pravi smisao života. Nažalost, većina ljudi je u neznanju u pogledu budućnosti. Neki čitavog života trče za ciljevima koji ne donose trajnu sreću (Ps. 90:10). Mi osećamo da nas Jehova istinski voli kao svoju decu jer nam je obećao predivnu budućnost. To daje pravi smisao i svrhu našem životu.

JEHOVA POUČAVA I OPOMINJE SVOJU DECU

12. Kako se u savetima koje je Jehova dao Kainu i Varuhu vide njegova ljubav i briga?

12 „Zašto si se razgnevio i zašto ti je lice namršteno? Ako počneš činiti dobro, zar mi nećeš biti mio?“, pitao je Jehova Kaina i zatim mu rekao: „Hoćeš li [greh] nadvladati?“ (Post. 4:6, 7). U ovim rečima se nalazi pravovremena  opomena i dobar savet. Bilo je očigledno da je Kain na veoma opasnom putu i Jehova ga je upozorio na to. Nažalost, Kain nije poslušao opomenu i snosio je gorke posledice (Post. 4:11-13). Kad se Jeremijin pisar Varuh osećao iscrpljeno i beznadežno, Jehova mu je pomogao da sagleda pravi uzrok problema. Za razliku od Kaina, Varuh je prihvatio Jehovin savet i to mu je spaslo život (Jer. 45:2-5).

13. Zašto je Jehova dopuštao da njegove verne sluge doživljavaju kušnje?

13 „Koga Jehova voli, njega i ukorava, šiba svakoga koga priznaje za sina“, napisao je Pavle (Jevr. 12:6). Međutim, to se ne svodi samo na kaznu već podrazumeva i druge stvari. Primera radi, Jehova je ponekad dopuštao da njegove verne sluge prolaze kroz teške periode kako bi ih poučio i oblikovao. Priseti se Josifa, Mojsija i Davida. Zapisi o njihovom životu spadaju među najdetaljnije i najživopisnije u Bibliji. Dok čitamo o tome kako im je Jehova pomagao dok su prolazili kroz kušnje i kasnije im poveravao važne zadatke, još bolje razumemo koliko on voli svoje sluge i brine o njima. (Pročitati Poslovice 3:11, 12.)

14. Kako u Jehovinim savetima i opomenama dolazi do izražaja njegova ljubav prema nama?

14 Jehovini saveti i opomene pomažu nam da njegovu ljubav sagledamo iz još jednog ugla. Kad oni koji su počinili greh prihvate disciplinu i pokaju se, Jehova će im „velikodušno oprostiti“ (Is. 55:7). Šta to znači? Govoreći o Jehovi, David je napisao dirljive reči: ’On oprašta sve prestupe tvoje, leči sve bolesti tvoje, život  tvoj izbavlja od jame grobne, kruniše te dobrotom i milosrđem. Koliko je istok daleko od zapada, toliko on prestupe naše od nas udaljuje‘ (Ps. 103:3, 4, 12). Uvek poklonimo punu pažnju Jehovinim savetima i opomenama i brzo ih primenimo, svesni da su oni izraz njegove neizmerne ljubavi prema nama (Ps. 30:5).

JEHOVA NAS ČUVA I ŠTITI

15. Kako znamo da smo dragoceni Jehovi?

15 Ocu koji voli svoju decu veoma je važno da ih zaštiti od svih opasnosti na koje bi ona mogla naići. To se još više može reći za našeg nebeskog Oca. Psalmista je o njemu rekao: „On čuva duše onih koji su mu verni, izbavlja ih iz zlih ruku“ (Ps. 97:10). Razmisli o sledećem primeru. Kad neka opasnost preti tvojim očima, istog trena reaguješ kako bi ih zaštitio jer su ti dragocene. Jehova isto tako brzo reaguje kad je njegov narod u opasnosti. (Pročitati Zahariju 2:8.) On svoje sluge smatra veoma dragocenim!

16, 17. Opiši kako Jehova čuva i štiti svoj narod.

16 Između ostalog, Jehova štiti svoj narod preko anđelâ (Ps. 91:11). Jedan anđeo je spasao Jerusalim tako što je za samo jednu noć pobio 185 000 asirskih vojnika (2. Kralj. 19:35). Anđeli su izbavili iz zatvora apostole Petra i Pavla i još neke Božje sluge (Dela 5:18-20; 12:6-11). Jehova je i danas spreman da pritekne u pomoć svojim slugama. Primera radi, jedan predstavnik našeg glavnog sedišta posetio je podružnicu u jednoj afričkoj zemlji, koja je bila opustošena usled političkih i verskih sukoba. Dok su oni trajali, vladao je haos — oružane borbe, pljačke, silovanja i ubijanje bili su svakodnevica. Uprkos svemu, niko od naše braće i sestara nije poginuo, premda su mnogi od njih izgubili svu svoju imovinu i izvore prihoda. Kad ih je taj brat pitao kako su, svi su sa osmehom rekli: „Dobro smo, zahvaljujući Jehovi!“ Oni su se lično uverili da ih Bog voli.

17 Jehova ponekad dozvoli da neprijatelji oduzmu život nekom njegovom slugi, kao što je bio slučaj sa Stefanom. Međutim, on štiti svoj narod kao celinu tako što ga upozorava na Satanine lukave spletke (Ef. 6:10-12). Putem svoje Reči i publikacija koje izdaje njegova organizacija, pomaže nam da uvidimo koliko su opasni ljubav prema novcu, nemoralna i nasilna zabava, korišćenje interneta u pogrešne svrhe i drugo. Očigledno je da Jehova, kao dobar Otac, brine o bezbednosti i dobrobiti svog naroda.

NEIZMERNA ČAST

18. Kako na tebe utiče saznanje da te Jehova voli?

18 Nakon što smo osmotrili samo neke od zadivljujućih načina na koje nam Jehova pokazuje da nas voli, nema sumnje da osećamo isto što i Mojsije. Prisećajući se svoje dugogodišnje službe Jehovi, on je rekao: „Ujutru nas nasiti dobrotom svojom, da kličemo radosno i veselimo se u sve dane svoje“ (Ps. 90:14). Mi osećamo da nas Jehova voli i uvek iznova se uveravamo u to, što je neizmerna čast i jedna od najvećih radosti koje danas možemo imati! Srce nas pokreće da i mi, poput apostola Jovana, kažemo: „Vidite kakvu nam je ljubav pokazao Otac“ (1. Jov. 3:1).