Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  septembar 2015.

Da li napreduješ ka hrišćanskoj zrelosti?

Da li napreduješ ka hrišćanskoj zrelosti?

’Uzrastimo do punine Hristove‘ (EF. 4:13)

PESME: 69, 70

1, 2. U kom pogledu svaki hrišćanin treba da napreduje? Navedi primer.

KADA iskusna domaćica kupuje sveže voće na pijaci, to nije obavezno ono koje je najjeftinije ili koje ima najveće plodove. Ona bira plodove koji su zdravi, sveži i ukusni. Sve u svemu, uzima voće koje je potpuno sazrelo.

2 Slično je i u duhovnom pogledu. Nakon predanja i krštenja, Božji sluga nastavlja da napreduje. Njegov cilj je da dostigne hrišćansku zrelost. Apostol Pavle je podsticao hrišćane u Efesu da teže ka tom cilju — da duhovno napreduju. Savetovao ih je da ’postignu jedinstvo u veri i u dobrom poznavanju Sina Božjeg, dok ne postanu odrasli ljudi, dok ne uzrastu do punine Hristove‘ (Ef. 4:13).

3. Koja sličnost postoji između efeške skupštine i današnjih hrišćana?

3 Kada je Pavle pisao svoju poslanicu, skupština u Efesu je postojala već nekoliko godina. Mnogi učenici su bili duhovno zrele osobe. Međutim, neki su još morali da rade na tome.  Slično je i sa Jehovinim svedocima danas. Mnoga braća i sestre dugo služe Bogu i dostigli su duhovnu zrelost. Ali to nije slučaj sa svima. Primera radi, svake godine se krste hiljade novih objavitelja, što znači da je njihov duhovni napredak tek počeo. Kako je s tobom? (Kol. 2:6, 7).

DUHOVNI RAST

4, 5. U kom smislu se zreli hrišćani međusobno razlikuju, ali šta im je zajedničko? (Videti sliku na početku članka.)

4 Kada na pijaci posmatraš zrelo voće, primećuješ da nisu svi plodovi isti. Ipak, postoje neke odlike po kojima se prepoznaje da su sazreli. Nalik tome, zreli hrišćani potiču iz različitih naroda i kultura, imaju različito poreklo, zdravstveno stanje, godine i iskustvo. Svako je ličnost za sebe. Ali svi hrišćani koji duhovno napreduju razvijaju osobine u kojima se ogleda zrelost. Na koji način?

5 Zreo Jehovin sluga se u svakom aspektu svog života ugleda na Isusa, koji nam je ’ostavio primer kako da u svemu idemo njegovim stopama‘ (1. Petr. 2:21). Šta je Isus posebno naglasio? Da moramo voleti Jehovu svim svojim srcem, dušom i umom i svog bližnjeg kao samog sebe (Mat. 22:37-39). Zreo hrišćanin nastoji da živi u skladu s tim savetima. Iz njegovog načina života vidi se da pokazuje samopožrtvovanu ljubav prema drugima i da mu je najvažnije da zadrži dobar odnos s Jehovom.

Stariji hrišćani su ponizni poput Isusa kada spremno sarađuju sa mlađima koji predvode u skupštini (Videti 6. odlomak)

6, 7. (a) Koje osobine poseduje zreo hrišćanin? (b) Koje pitanje ćemo osmotriti?

6 Mi smo svesni toga da je ljubav samo jedan od plodova svetog duha koji su odlika zrele hrišćanske ličnosti (Gal. 5:22, 23). Druge osobine — kao što su blagost, samosavladavanje i dugotrpljivost — takođe su važne. Mogu pomoći hrišćaninu da ostane smiren u napetim situacijama i da podnese razočaranja ne gubeći nadu. Tokom ličnog proučavanja, on marljivo traži biblijska načela koja će mu pomoći da razlikuje ispravno od neispravnog. Zbog toga se u njegovim odlukama vidi duhovna zrelost. Na primer, sluša svoju savest oblikovanu biblijskim načelima. Zreo hrišćanin pokazuje poniznost ako priznaje da su Jehovine smernice i saveti uvek bolji od njegovih. * Revno propoveda dobru vest i doprinosi jedinstvu u skupštini.

7 Bez obzira na to koliko dugo služimo Jehovi, svako od nas se može zapitati: ’Postoje li područja na kojima se mogu više ugledati na Isusa, odnosno još više duhovno napredovati?‘

„ČVRSTA HRANA JE ZA ZRELE“

8. Koliko dobro je Isus poznavao svete spise?

8 Isus Hrist je odlično poznavao Božju Reč. Čak i kada je imao svega 12 godina, mogao je da sa učiteljima u hramu rezonuje o svetim spisima. „Svi koji su  ga slušali divili su se njegovoj oštroumnosti i njegovim odgovorima“ (Luka 2:46, 47). Kasnije je tokom svoje službe vešto ukazivao na nadahnute spise, i tako često ostavljao protivnike bez reči (Mat. 22:41-46).

9. (a) Kako osoba koja želi da duhovno napreduje proučava Bibliju? (b) Šta je svrha proučavanja Biblije?

9 Po uzoru na Isusa, hrišćanin koji želi da duhovno napreduje neće biti zadovoljan samo osnovnim poznavanjem Biblije. Redovno će duboko istraživati Sveto pismo, jer uviđa da je ’čvrsta hrana za zrele‘ (Jevr. 5:14). Zreo hrišćanin teži ka „dobrom poznavanju Sina Božjeg“ (Ef. 4:13). Da li čitaš Bibliju svaki dan? Imaš li plan za lično proučavanje? Da li redovno održavate porodično proučavanje? Dok istražuješ Božju Reč, obrati pažnju na načela koja otkrivaju Jehovin način razmišljanja i njegova osećanja. Kada donosiš odluke, vodi se tim načelima. To će te približiti Jehovi.

10. Kakav stav zreo hrišćanin ima prema Božjim savetima i načelima?

10 Zreo hrišćanin razume da nije dovoljno imati znanje. Neophodno je da voli Božje savete i načela. Takva ljubav se vidi po njegovim prioritetima — da li su u skladu s Jehovinom voljom ili postupa po svom nahođenju. Nadalje, bez sumnje je promenio svoje nekadašnje stavove i ponašanje. Dok radi na sebi, ugleda  se na Isusa i oblači „novu ličnost koja je stvorena po Božjoj volji u istinskoj pravednosti i vernosti“. (Pročitati Efešanima 4:22-24.) Biblija je pisana pod vođstvom Božjeg svetog duha. Kada osoba proučava Bibliju, sveti duh joj pomaže da produbi svoje znanje i ljubav, što jača njen odnos s Jehovom i doprinosi duhovnom rastu.

DOPRINOSIMO JEDINSTVU U SKUPŠTINI

11. Među kakvim ljudima je Isus živeo?

11 Dok je živeo na zemlji kao savršen čovek, Isus je bio okružen nesavršenim ljudima. Odgajili su ga nesavršeni roditelji i imao je nesavršenu braću i sestre. Pod uticajem sredine, njegovi najbliži sledbenici su čak ispoljavali osobine kao što su ponos i sebičnost. Recimo, veče pre Isusovog pogubljenja, „među njima je nastala i prepirka o tome ko bi od njih bio najveći“ (Luka 22:24). Ali Isus je bio uveren da će oni postati zreli hrišćani koji će činiti ujedinjenu skupštinu. Iste večeri, molio se svom nebeskom Ocu da među njegovim apostolima vladaju ljubav i jedinstvo: „Da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u jedinstvu sa mnom i ja u jedinstvu s tobom, da i oni budu u jedinstvu s nama [...] da budu jedno kao što smo mi jedno“ (Jov. 17:21, 22).

12, 13. (a) Kako se iz Efešanima 4:15, 16 vidi koliko je važno jedinstvo u skupštini? (b) Kako je jedan brat naučio da gradi jedinstvo?

12 Zreo Jehovin sluga doprinosi jedinstvu u skupštini. (Pročitati Efešanima 4:1-6, 15, 16.) Svi koji služe Bogu imaju cilj da budu „skladno sastavljeni i složno rade“. Da bismo to postigli, potrebno je da budemo ponizni. Zreo hrišćanin ponizno sarađuje s drugima, čak i kada njihove mane dolaze do izražaja. Kako ti reaguješ kada primetiš neku manu kod brata ili sestre iz skupštine? Kako postupaš kada te neko povredi? Da li imaš običaj da takoreći podigneš zid između sebe i te osobe? Ili se trudiš da premostiš jaz koji je nastao? Zreo hrišćanin daje sve od sebe da gradi mostove, a ne zidove.

13 Razmotri primer brata po imenu Uve. U prošlosti se uzrujavao zbog tuđih grešaka. Onda je odlučio da pomoću Biblije i knjige Insight on the Scriptures prouči život kralja Davida. Zašto baš njegov? Uve objašnjava: „David je bio svedok lošeg ponašanja nekih suvernika. Na primer, kralj Saul je pokušao da ga ubije, neki su hteli da ga kamenuju, a njegova žena mu se podsmevala (1. Sam. 19:9-11; 30:1-6; 2. Sam. 6:14-22). Ali on nikad nije dozvolio da zbog postupaka drugih njegova ljubav prema Jehovi splasne. Pored toga, David je bio milosrdan, a na tome sam ja morao da radim. Ono što sam naučio uticalo je na moje gledište o nesavršenosti suvernikâ. Više ne brojim tuđe greške. Nastojim da doprinosim jedinstvu u skupštini.“ Da li i ti imaš isti cilj?

 PRIJATELJI KOJI VRŠE BOŽJU VOLJU

14. Kakve osobe su bile Isusovi prijatelji?

14 Isus Hrist je prema svima bio prijateljski nastrojen. U njegovom društvu su se prijatno osećali različiti ljudi — muškarci, žene, mladi, stari, čak i deca. Ali bliske prijatelje je pažljivo birao. Svojim vernim apostolima je rekao: „Vi ste moji prijatelji ako činite ono što vam ja zapovedam“ (Jov. 15:14). Isus je tražio prijatelje među onima koji su ga verno sledili i služili Jehovi svim srcem. Da li i tvoji prisni prijatelji služe Jehovi bezrezervno? Zbog čega je to bitno?

15. Kako na mlade utiče društvo zrelijih hrišćana?

15 Mnoge vrste voća najbolje sazrevaju kad su izložene toplim sunčevim zracima. Isto tako, toplina koju stvara bliskost sa suvernicima može ti pomoći da duhovno napreduješ. Možda si mlada osoba koja treba da odluči čemu će posvetiti život. Koliko je samo mudro da se družiš sa onima koji godinama služe Jehovi i grade jedinstvo u skupštini! Verovatno su imali uspone i padove u životu ili je njihova vernost Bogu bila na ispitu. Oni ti mogu pomoći da izabereš najbolji način života. Pozitivno će uticati na tebe i pomoći će ti da donosiš mudre odluke koje dolikuju zrelom hrišćaninu. (Pročitati Jevrejima 5:14.)

16. Kako su zreli suvernici pomogli jednoj mladoj sestri?

16 Sestra po imenu Helga se priseća da je pred završetak škole većina učenika pričala o svojim planovima u vezi sa školovanjem. Mnogi su sebi kao cilj zacrtali univerzitetsku diplomu, smatrajući da će im to biti odskočna daska za uspešnu karijeru. Helga je o tome pričala s prijateljima u skupštini. „Mnogi su bili stariji od mene i dosta su mi pomogli“, priseća se ona. „Podstakli su me da se opredelim za punovremenu službu. Nakon toga, služila sam pet godina kao pionir. Sada, godinama kasnije, srećna sam što sam skoro celu svoju mladost posvetila služenju Jehovi. Zbog toga nimalo ne žalim.“

17, 18. Kako možemo dati sve od sebe dok služimo Jehovi?

17 Ukoliko se trudimo da se u svemu ugledamo na Isusa, dostići ćemo hrišćansku zrelost. Približićemo se Jehovi i još više ćemo želeti da mu služimo najbolje što možemo. Za Jehovu možemo učiniti najviše ako smo duhovno zrele osobe. Isus je podstakao svoje sledbenike: „Neka vaša svetlost svetli pred ljudima, da vide vaša dobra dela i slave vašeg Oca koji je na nebesima“ (Mat. 5:16).

18 Kao što smo razmotrili, zreo hrišćanin u velikoj meri može pozitivno uticati na druge u skupštini. Takva zrelost se vidi po tome kako on koristi svoju savest. Kako nam savest može pomoći da donosimo mudre odluke? Kako možemo pokazati da poštujemo odluke suvernika? O tome će biti reči u sledećem članku.

^ odl. 6 Na primer, od starije, iskusnije braće možda će se tražiti da prepuste neke odgovornosti mlađoj braći i da im pruže podršku.