Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  avgust 2015.

Uvereni u Jehovinu postojanu ljubav

Uvereni u Jehovinu postojanu ljubav

„Duboko ću razmišljati o svim delima tvojim“ (PS. 77:12)

PESME: 18, 61

1, 2. (a) Šta je za tebe dokaz da Jehova voli svoj narod? (b) Koju potrebu ima svaki čovek?

ZAŠTO si uveren da Jehova voli svoj narod? Odgovor na to pitanje razlikuje se od osobe do osobe. Razmisli o sledećim primerima. Sestru po imenu Tejlin su suvernici iz godine u godinu savetovali da bude uravnoteženija i da ne očekuje previše od sebe. Ona kaže: „Da me Jehova ne voli, ne bi mi uvek iznova davao takav savet.“ Bridžit, koja je kao udovica odgajila dvoje dece, kaže: „Nije nimalo lako podizati decu u Sataninom svetu, naročito kad ste samohrani roditelj. Ali uverena sam da me Jehova voli zato što je u mom bolu i suzama bio uz mene i nikada nije dozvolio da me zadesi nešto što ne mogu podneti“ (1. Kor. 10:13). Sandra pati od neizlečive bolesti. Na jednom kongresu joj je prišla supruga jednog brata koji ima velike odgovornosti i pokazala iskreno zanimanje za nju. „Iako je nismo poznavali od ranije“, kaže Sandrin muž, „njena briga i pažnja su nam mnogo značile. Čak i sitnice kojima nam braća i sestre izraze ljubav za mene su dokaz da nas Jehova voli.“

 2 Ljudi su stvoreni s potrebom da vole i da budu voljeni. Međutim, mogli bismo pomisliti da nas Jehova više ne voli kada doživimo neki životni udarac ili razočaranje, kada nas zadese finansijski ili zdravstveni problemi ili ne vidimo rezultate svog truda u službi. Tada je dobro da imamo na umu da smo Jehovi dragoceni i da nas ’drži za desnicu‘ i pomaže nam. On nas nikada neće zaboraviti ako mu ostanemo verni (Is. 41:13; 49:15).

3. Kako se možemo uveriti u postojanost Jehovine ljubavi?

3 Prethodno citirani pojedinci su uvereni da je Bog bio uz njih kad im je bilo teško. I mi možemo biti sigurni da je on ’na našoj strani‘ (Ps 118:6, 7). U ovom članku će biti reči o tome kako se Božja ljubav ogleda u (1) njegovim stvaralačkim delima, (2) Božjoj Reči, (3) mogućnosti da se molimo i (4) otkupnini. Kada razmišljamo o dobrim stvarima koje Jehova čini, videćemo u njima dokaz njegove ljubavi i bićemo zahvalniji za nju. (Pročitati Psalam 77:11, 12.)

RAZMIŠLJAJ O JEHOVINIM STVARALAČKIM DELIMA

4. Šta otkrivaju Jehovina dela stvaranja?

4 Da li se u onome što je Jehova stvorio vidi njegova postojana ljubav? Svakako. Sam čin stvaranja je dokaz Božje ljubavi (Rimlj. 1:20). Nadalje, Jehova je stvorio zemlju sa ekosistemom koji nam omogućava ne samo da živimo nego i da uživamo u životu. Primera radi, da bismo preživeli moramo jesti, ali Jehova se pobrinuo da imamo nebrojeno mnogo vrsta biljaka sa hranljivim plodovima. Stvorio nas je tako da uživamo u hrani (Prop. 9:7). Ketrin iz Kanade veoma voli da posmatra prirodu, posebno u proleće kada se sve budi. Ona kaže: „Neverovatno je kako sve oživi — prosto je programirano da tada biljke otvore svoje pupoljke, a ptice selice se vrate iz toplijih krajeva. Čak i maleni kolibri uspe da pronađe hranilicu za ptice ispred mog kuhinjskog prozora. Jehova nas sigurno mnogo voli čim nam je dao toliko predivnih stvari.“ Naš nebeski Otac nalazi veliko zadovoljstvo u svemu što je stvorio, a želi da i mi uživamo u tome (Dela 14:16, 17).

5. Kako se Jehovina ljubav ogleda u načinu na koji nas je stvorio?

5 Našoj radosti doprinosi i to što je Jehova u nas usadio sposobnost da radimo (Prop. 2:24). On je nameravao da ljudi napune zemlju, podlože je sebi i vladaju nad morskim ribama, pticama i drugim stvorenjima (Post. 1:26-28). Kako je divno što nas je obdario lepim osobinama zahvaljujući čemu možemo da se ugledamo na njega! (Ef. 5:1).

VREDNUJ BOŽJU REČ

6. Zašto treba da veoma vrednujemo Božju Reč?

6 To što nam je Bog dao svoju Reč, zaista je znak ljubavi. U njoj se nalazi sve što treba da znamo o njemu i tome kako se ophodi s ljudima. Na primer, Biblija govori kako je postupao prema Izraelcima, koji su mu često bili neposlušni. U Psalmu 78:38 stoji: „On je bio milosrdan, opraštao je  prestup njihov i nije ih uništio. Mnogo je puta odvraćao gnev svoj, i nije podizao svu jarost svoju.“ Razmišljanje o ovom stihu može ti pomoći da uvidiš koliko te Jehova voli i brine o tebi iako si nesavršen. Budi uveren da si mu važan. (Pročitati 1. Petrovu 5:6, 7.)

7. Zašto Biblija treba da nam bude dragocena?

7 Bibliju treba da duboko cenimo zato što nam se Bog obraća prvenstveno putem nje. Primera radi, da bi između roditelja i dece postojao odnos pun ljubavi i poverenja, oni moraju razgovarati smisaono i saosećajno. Slično tome, Jehova je brižan Otac. Iako ga nikada nismo videli ni čuli, on nam „govori“ kada čitamo njegovu Reč (Is. 30:20, 21). Jehova želi da nam pruža vođstvo i da nas štiti od zla. Takođe želi da ga dobro upoznamo i da se uzdamo u njega. (Pročitati Psalam 19:7-11 i Poslovice 1:33.)

Iako je Jehova preko Juja prekorio Josafata, ipak je ’našao i nešto dobra na njemu‘ (Videti 8. i 9. odlomak)

8, 9. Šta Jehova želi da znamo? Objasni to pomoću primera iz Biblije.

8 Jehova želi da budemo uvereni da nas voli, da gleda iza naših mana i traži dobro u nama (2. Let. 16:9). Primera radi, takav je bio prema Josafatu, kralju Jude. Jednom prilikom je Josafat doneo lošu odluku. Naime, pristao je da sa izraelskim kraljem Ahavom krene u bitku kako bi od Sirijaca povratili grad Ramot u Galadu.  Iako je 400 lažnih proroka uveravalo zlog Ahava da će uspeti u tom poduhvatu, Jehovin pravi prorok Miheja je najavio kraljev potpuni poraz. Ahav je poginuo u bici, a Josafat je jedva izvukao živu glavu. Po povratku u Jerusalim, Juj, sin videoca Ananije, u Jehovino ime ga je prekorio što se udružio sa Ahavom. Pa ipak, rekao je Josafatu: „Našlo se i nešto dobra na tebi“ (2. Let. 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3).

9 Na početku svoje vladavine, Josafat je poslao knezove, Levite i sveštenike da putuju po Judinim gradovima i poučavaju narod Jehovinom zakonu. To je bilo toliko uspešno da su čak i ljudi iz okolnih naroda počeli da se boje Jehove (2. Let. 17:3-10). Istina je da je Josafat napravio veliku grešku, ali Jehova nije bio slep za dobre stvari koje je taj kralj učinio. Ovaj biblijski zapis nas podseća na to da će nas, iako smo nesavršeni, Jehova voleti ako se svim srcem trudimo da mu ugodimo.

BUDI ZAHVALAN ZA MOLITVU

10, 11. (a) Zašto možemo reći da je molitva dokaz Jehovine ljubavi? (b) Na koji način Bog može odgovoriti na naše molitve? (Videti sliku na početku članka.)

10 Dobar otac posvećuje vreme svojoj deci kad hoće da mu nešto kažu. On želi da zna šta ih brine ili plaši jer mu je važno kako se osećaju. Naš nebeski Otac Jehova nas sluša kada mu se molimo i zato je molitva neprocenjiv dar.

11 Jehovi se možemo moliti u svako doba. U tom pogledu nije postavio nikakva ograničenja. On je naš Prijatelj i uvek je spreman da nas sasluša. Tejlin, citirana na početku, kaže: „Možeš mu slobodno reći sve što ti je na srcu.“ Kada u molitvi poverimo Bogu svoje najskrovitije misli, on nam može odgovoriti putem biblijskog stiha, članka u nekom našem časopisu ili preko suvernika. Jehova čuje naše vapaje i razume nas, čak i kada niko drugi to ne može. To što odgovara na naše molitve prelep je izraz njegove neprolazne ljubavi prema nama.

12. Zašto je dobro da poklanjamo pažnju molitvama zapisanim u Bibliji? Navedi primer.

12 Molitve koje nalazimo u Božjoj Reči su prava riznica vrednih pouka. Zato će nam značiti ako ih ponekad analiziramo tokom porodičnog proučavanja. Razmišljanje o tome kako su Jehovine sluge iz prošlosti izražavale Bogu svoje najdublje misli može nam pomoći da obogatimo svoje molitve. Primera radi, osmotri pokajničku molitvu koju je Jona uputio iz utrobe ogromne ribe (Jona 1:17 – 2:10). Priseti se Solomonove srdačne molitve Jehovi prilikom posvećenja hrama (1. Kralj. 8:22-53). Razmišljaj o Isusovoj uzornoj molitvi (Mat. 6:9-13). Iznad svega, redovno ’iznosi svoje molbe Bogu‘. Ako budeš činio sve to, ’Božji mir koji prevazilazi svaki um čuvaće tvoje srce i misli‘ i bićeš još zahvalniji za Jehovinu neprolaznu ljubav (Fil. 4:6, 7).

POKAŽI ZAHVALNOST ZA OTKUPNINU

13. Koju priliku ljudi imaju zahvaljujući otkupnini?

13 Isusova otkupna žrtva je nezasluženi dar zahvaljujući kome možemo ’dobiti život‘ (1. Jov.  4:9). Apostol Pavle je o tom nenadmašnom dokazu Božje ljubavi napisao sledeće: „Hrist je u vreme koje je za to bilo određeno umro za bezbožnike. Zaista, teško da bi neko umro za pravednika, ali za dobrog čoveka neko bi se možda i odvažio da umre. A Bog nam je pokazao svoju ljubav tako što je Hrist, dok smo još bili grešnici, umro za nas“ (Rimlj. 5:6-8). Taj najveći čin Božje ljubavi omogućio je ljudima da steknu njegovu naklonost.

14, 15. Šta otkupna žrtva znači za (a) pomazane hrišćane? (b) hrišćane sa zemaljskom nadom?

14 Jedna grupa hrišćana oseća Jehovinu postojanu ljubav na poseban način (Jov. 1:12, 13; 3:5-7). Oni su pomazani svetim duhom i tako su postali „Božja deca“ (Rimlj. 8:15, 16). Pavle je napisao da su pomazanici ’uskrsnuti i postavljeni na nebesima jer su u jedinstvu sa Hristom Isusom‘ (Ef. 2:6). Iako su neki još uvek na zemlji, za njih se to može reći budući da su ’zapečaćeni obećanim svetim duhom, koji je zalog njihovog nasledstva‘, to jest ’nade u ono što se za njih čuva na nebesima‘ (Ef. 1:13, 14; Kol. 1:5).

15 I oni koji nisu pomazani imaju mogućnost da budu Božji prijatelji ako iskazuju veru u otkupninu. Oni će u budućnosti moći da postanu njegova deca i zauvek žive u Raju na zemlji. Obezbedivši otkupninu, Jehova je pokazao koliko voli čovečanstvo (Jov. 3:16). Ako imamo zemaljsku nadu za budućnost i verno služimo Jehovi, možemo biti sigurni da će nam on podariti divan život u novom svetu. S obzirom na sve to, zar otkupna žrtva nije najveći dokaz Božje postojane ljubavi prema nama?

KAKO JEHOVI UZVRATITI LJUBAV

16. Kako će na nas delovati razmišljanje o Božjoj ljubavi prema nama?

16 Ne možemo nabrojati sve načine na koje Jehova pokazuje da nas voli. Kralj David se pesnički izrazio: „Kako su mi dragocene misli tvoje! Bože, kako je velik broj njihov! Kad bih hteo da ih prebrojim, i od zrna peska više bi ih bilo“ (Ps. 139:17, 18). Ako hranimo svoj um takvim mislima, bićemo pokrenuti da mu od srca uzvratimo ljubav i damo sve od sebe dok mu služimo!

17, 18. Kako možemo izraziti svoju ljubav prema Jehovi?

17 Svoju ljubav prema Jehovi možemo izraziti na mnoge načine. Primera radi, ljubav prema njemu i bližnjima pokazujemo tako što revno propovedamo dobru vest o Kraljevstvu (Mat. 24:14; 28:19, 20). Kada istrajavamo uprkos ispitima vere, pokazujemo dubinu svoje ljubavi. (Pročitati Psalam 84:11 i Jakovljevu 1:2-5.) Čak i ako se suočavamo s teškim kušnjama, možemo biti sigurni da Bog vidi našu patnju i da će nam pomoći jer smo mu dragoceni (Ps. 56:8).

18 Ljubav prema Jehovi nas pokreće da razmišljamo o svemu što je stvorio i drugim čudesnim delima. Pokazujemo da volimo Boga i duboko cenimo njegovu Reč tako što je marljivo proučavamo. Ljubav prema Jehovi nas podstiče da mu se molimo. Volimo ga sve više kada razmišljamo o tome šta za nas znači otkupna žrtva koju je obezbedio za naše grehe (1. Jov. 2:1, 2). Ovo su samo neki načini da Jehovi uzvratimo ljubav.