Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li ćeš ’bdeti‘?

Da li ćeš ’bdeti‘?

„Bdite, dakle, jer ne znate ni dan ni čas“ (MAT. 25:13)

1, 2. (a) Šta je Isus govorio o poslednjim danima? (b) Koja pitanja ćemo sada osmotriti?

SIGURNO je bio poseban osećaj sedeti na Maslinskoj gori, s pogledom na jerusalimski hram, i slušati Isusa kako izgovara jedno od najupečatljivijih proročanstava. Petar, Andrija, Jakov i Jovan pomno su pratili svaku njegovu reč koja je bacala svetlo na daleku budućnost. Otkrio im je dosta toga o poslednjim danima ovog zlog sveta — vremenu kada će postati vladar Božjeg Kraljevstva. Rekao im je da će ga tokom tog burnog perioda njegov „verni i razboriti rob“ predstavljati na zemlji, brinući se da njegove sluge dobijaju duhovnu hranu u pravo vreme (Mat. 24:45-47).

2 Tom istom prilikom, Isus je ispričao poređenje o deset devica. (Pročitati Mateja 25:1-13.) Osmotrimo sada tri pitanja: (1) Šta je najvažnija pouka ovog poređenja? (2) Kako pomazanici primenjuju pouku iz tog poređenja i za šta će biti spremni zahvaljujući tome? (3) Šta svi mi učimo iz njega?

 POUKA IZ POREÐENJA

3. Kako je ranije u našoj literaturi objašnjavano poređenje o deset devica i do čega je to moglo voditi?

3 U prethodnom članku smo videli da je tokom proteklih decenija verni rob postepeno počeo da obraća više pažnje na praktičnu pouku biblijskih zapisa, stavljajući manji naglasak na njihovo proročansko značenje. U prošlosti se u našoj literaturi simbolično značenje ponekad pripisivalo čak i nekim detaljima Isusovog poređenja o deset devica, kao što su svetiljke, ulje, posude za ulje i slično. Da li je moguće da je na taj način jednostavna i važna pouka ovog poređenja potisnuta u drugi plan? Kao što ćemo videti, odgovor na to pitanje je izuzetno važan.

4. Kako znamo (a) ko je mladoženja? (b) ko su device?

4 Pogledajmo koja je glavna pouka ovog poređenja. Najpre osmotrimo o kome ono govori. Ko je mladoženja? Jasno je da je Isus govorio o sebi. Recimo, jednom drugom prilikom je uporedio sebe s mladoženjom (Luka 5:34, 35). Ko su device? U poređenju je Isus rekao da device treba da imaju upaljene svetiljke kada mladoženja stigne. Zapazi da je Isus dao sličan podsticaj ’malom stadu‘ svojih pomazanih sledbenika, rekavši: „Neka vam bedra budu opasana i svetiljke upaljene. I budite kao oni koji čekaju svog gospodara kad se vraća sa svadbe“ (Luka 12:32, 35, 36). Nadalje, apostoli Pavle i Jovan su pod Božjim nadahnućem uporedili pomazane Hristove sledbenike sa čestitim devicama (2. Kor. 11:2; Otkr. 14:4). Očigledno je Isus želeo da putem poređenja iz Mateja 25:1-13 uputi savet i upozorenje svojim pomazanim sledbenicima.

5. Kako je Isus ukazao na koji period se odnosi poređenje?

5 Osmotrimo sada o kom periodu je Isus govorio. On nam to otkriva pri kraju priče kada kaže: „Stigao je mladoženja“ (Mat. 25:10). Kao što je rečeno u Stražarskoj kuli od 15. jula 2013, u Isusovom proročanstvu zabeleženom u 24. i 25. poglavlju Mateja osam puta se spominje njegov „dolazak“. U svim tim slučajevima, u izvornom tekstu na grčkom korišćena je ista reč. Isus je ukazivao na svoj dolazak tokom velike nevolje, kada će suditi ljudima i uništiti ovaj zli svet. Dakle, ovo poređenje se odnosi na poslednje dane, a njegov vrhunac, to jest mladoženjin dolazak, odvija se tokom velike nevolje.

6. Kako nam kontekst pomaže da shvatimo glavnu pouku poređenja?

6 Koja je glavna pouka ovog poređenja? Uzmimo u obzir kontekst. Isus je prethodno govorio o ’vernom i razboritom robu‘. To je mala grupa pomazane braće koja predvodi prave hrišćane tokom Hristove prisutnosti. Isus ih je upozorio da moraju ostati verni. Nakon toga je ispričao poređenje koje je primenio na sve svoje pomazane sledbenike u poslednjim danima. Time ih je podstakao da bdiju ako ne žele da izgube  dragocenu nagradu (Mat. 25:13). Analizirajmo sada ovo poređenje i pogledajmo kako pomazanici primenjuju savet iz njega.

KAKO POMAZANICI PRIMENJUJU SAVET IZ POREÐENJA?

7, 8. (a) Šta je razboritim devicama pomoglo da dočekaju mladoženju? (b) Na osnovu čega se vidi da su pomazanici spremni?

7 Razborite device iz Isusovog poređenja su dočekale mladoženju jer su, za razliku od ludih, bile spremne za njegov dolazak. Sve device su morale paziti da im se svetiljke ne ugase i biti spremne da izađu mladoženji u susret. Ali samo se njih pet dobro pripremilo — pored svetiljki su ponele i nešto ulja u posudama. Da li pomazanici isto tako pokazuju da su spremni?

8 I te kako! Tokom poslednjih dana, pomazani hrišćani postupaju poput razboritih devica jer verno obavljaju svoj zadatak i spremni su da to čine sve dok ne dođe kraj. Jasno im je da njihova služba Bogu zahteva da se odreknu materijalnih užitaka koje nudi Satanin svet, ali oni se rado žrtvuju. Predani su isključivo Jehovi i služe mu, ne zato što je kraj blizu, već iz ljubavi i odanosti prema njemu i njegovom Sinu. Čuvaju svoju besprekornost ne dozvoljavajući da na njih utiče duh ovog zlog sveta u vidu materijalizma, nemorala i sebičnosti. Spremni su da istraju do kraja, postojano svetleći kao svetlonoše, nepoljuljani time što Mladoženja naizgled kasni (Fil. 2:15).

9. (a) Na šta je Isus upozorio kad je rekao da su ’sve device zadremale i zaspale‘? (b) Kako pomazanici reaguju na povik „Evo mladoženje“? (Videti i fusnotu.)

9 U poređenju se kaže da su svih deset devica zadremale i zaspale jer je izgledalo da mladoženja kasni. Da li to znači da pomazani hrišćanin može da „zaspi“, to jest da izgubi iz vida Hristov dolazak? Moguće je. Isus je dobro znao da čak i onaj ko je revan i samopožrtvovan može posustati jer je telo slabo. Verni pomazanici su razumeli da se u njegovim rečima krije upozorenje i zato se više nego ikada trude da ostanu budni u duhovnom pogledu. Prema poređenju, kad se usred noći začuo povik „Evo mladoženje!“, sve device su ustale, ali su samo razborite dočekale mladoženju (Mat. 25:5, 6; 26:41). Slično tome, tokom poslednjih dana pomazanici reaguju na povik „Evo mladoženje“. Prihvatili su očigledan dokaz da Isus samo što nije stigao i spremni su za njegov dolazak. * Pozabavimo se sada onim što se dešava na kraju poređenja, gde se govori o jednom posebnom periodu.

NAGRADA ZA RAZBORITE I KAZNA ZA LUDE

10. Na koje pitanje nas navodi razgovor između razboritih i ludih devica?

10 Najzagonetniji deo je razgovor između ludih i razboritih  devica, pred sam kraj poređenja. (Pročitati Mateja 25:8, 9.) Taj razgovor nas navodi na pitanje: „Zašto bi verni odbili da pruže pomoć onima koji ih za to mole?“ I u ovom slučaju odgovor ćemo dobiti ako utvrdimo vreme ispunjenja. Setimo se poboljšanog razumevanja da Mladoženja, to jest Isus, dolazi pred kraj velike nevolje da izvrši presudu. Na osnovu toga možemo zaključiti da se pomenuti razgovor najverovatnije odnosi na ono što se dešava neposredno pre izvršenja presude. Do tada će pomazanici već biti završno obeleženi pečatom.

11. (a) Šta će se desiti pred sam početak velike nevolje? (b) Na šta ukazuje ono što su razborite device rekle ludima?

11 Dakle, pre početka velike nevolje, svi verni pomazanici koji budu na zemlji biće završno obeleženi pečatom (Otkr. 7:1-4). Tada će biti sigurno da će ići na nebo. Ali razmisli o godinama koje prethode velikoj nevolji. Šta će se desiti pomazanicima koji ne ostanu budni, to jest besprekorni? Izgubiće svoju nebesku nagradu. Očigledno, neće biti završno obeleženi pečatom pre početka nevolje. Do tada će drugi verni biti pomazani umesto njih. Na početku velike nevolje, oni koji su nalik ludim devicama možda će biti iznenađeni uništenjem Vavilona Velikog. Možda će tek u tom trenutku shvatiti da nisu spremni za Mladoženjin dolazak. Šta će se desiti ako tada, u zadnji čas, u očajanju zatraže pomoć? Isusovo poređenje pruža nam odgovor. Razborite device ne žele da daju svoje ulje ludima, već im kažu da idu i kupe ga za sebe. Seti se da je to bilo „u ponoć“. Da li će u to doba radnje biti otvorene? Teško. Biće prekasno.

12. (a) Šta će se u velikoj nevolji dogoditi onima koji su nekada bili pomazani, ali su postali neverni pre nego što su završno obeleženi pečatom? (b) Kako će Isus gledati na one koji budu postupali poput ludih devica?

12 Slično tome, tokom velike nevolje verni pomazanici neće moći da pomognu onima koji su postali neverni. Takvima neće biti spasa. Jednostavno će biti prekasno. Kako će oni na kraju proći? Isus je rekao kako se završilo uzaludno nastojanje ludih devica da kupe ulje u poslednji čas: „Stigao je mladoženja. Device koje su bile spremne ušle su s njim na svadbu i vrata su se zatvorila.“ Kada Hrist dođe u slavi pred kraj velike nevolje, uzeće k sebi svoje verne pomazane sledbenike na nebo (Mat. 24:31; 25:10; Jov. 14:1-3; 1. Sol. 4:17). Simbolično govoreći, vrata će se zatvoriti za neverne, koji su postupali poput ludih devica. Možda će vikati: „Gospodine, gospodine, otvori nam!“ Ali dobiće isti odgovor kao i oni koji budu prosuđeni kao jarci: „Istinu vam kažem, ne poznajem vas.“ Kako je to žalosno! (Mat. 7:21-23; 25:11, 12).

13. (a) Zašto ne treba da zaključimo da će mnogi Hristovi sledbenici biti neverni? (b) Kako se iz Isusovih reči vidi da on ima poverenja u svoje pomazane sledbenike? (Videti sliku na početku članka.)

13 Na kakav zaključak nas navodi sve što je prethodno rečeno?  Da li je Isus hteo da kaže da će mnogi pomazanici postati neverni i biti zamenjeni? Ne. Seti se da je on upravo upozorio ’vernog i razboritog roba‘ da nikada ne postane zao. To nije značilo da će se tako nešto i desiti. Slično tome, ova priča sadrži snažno upozorenje. Svaki pomazanik ima priliku da bira da li će biti spreman i veran poput razboritih devica ili nerazuman i neveran poput ludih devica. Apostol Pavle je pod Božjim nadahnućem napisao nešto slično kada se obratio pomazanim suhrišćanima (Pročitati Jevrejima 6:4-9; uporediti s Ponovljenim zakonima 30:19.) Nakon što im je dao direktno upozorenje, Pavle je s ljubavlju izrazio poverenje u svoje suvernike, rekavši da oni idu „boljim putem“. Slično tome, Isusova priča pokazuje da on ima sličan stav prema svojim pomazanim sledbenicima. Hrist zna da svako od njih može ostati veran i dobiti izvanrednu nagradu.

POUKA I ZA „DRUGE OVCE“

14. Zašto je poređenje o deset devica važno i za „druge ovce“?

14 Pošto se Isus u ovom poređenju obratio pomazanim sledbenicima, da li to znači da ono nije od važnosti za Hristove „druge ovce“? (Jov. 10:16). Daleko od toga! Prisetimo se, pouka priče je jednostavna: „Bdite!“ Da li se to odnosi samo na pomazanike? Isus je jednom prilikom rekao: „A što vama kažem, svima kažem: Bdite!“ (Mar. 13:37). On od svih svojih sledbenika očekuje da mu služe spremnog srca i da ostanu budni. Tako se svi hrišćani ugledaju na pomazanike, slede njihov dobar primer i stavljaju službu na prvo mesto u životu. Vredno je pažnje i to što su lude device zamolile razborite da im daju malo ulja, ali su ih one odbile. Taj detalj iz poređenja ističe da niko ne može biti veran Bogu umesto nas, ne može ostati u istini umesto nas niti ostati budan umesto nas. Svako će za sebe položiti račun pravednom Sudiji kog je Jehova postavio. Moramo biti spremni. Hrist samo što nije stigao!

Niko ne može biti veran Bogu umesto nas ili ostati budan umesto nas

15. Zašto je simboličan brak između Hrista i njegove neveste radostan događaj za sve hrišćane?

15 Svi hrišćani su radosni zbog najvažnijeg događaja u Isusovoj paraboli — nebeske svadbe. Nakon Armagedona, svi pomazani hrišćani će već biti na nebu i postaće Hristova nevesta (Otkr. 19:7-9). Taj simbolični brak biće od značaja za sve koji budu živeli na zemlji zato što on garantuje savršenu vlast. Bilo da imamo nebesku ili zemaljsku nadu, uzmimo k srcu najvažniju pouku iz priče o deset devica. Budimo spremni, postojani i budni kako bismo doživeli predivnu budućnost koju je Jehova pripremio za nas!

^ odl. 9 U poređenju postoji vremenski razmak između povika „Evo mladoženje“ (6. stih) i trenutka u kom mladoženja stiže (10. stih). Tokom poslednjih dana, pomazanici su budni i uviđaju da se ispunjava znak Isusove prisutnosti. Oni znaju da je zavladao kao Kralj. Potrebno je i da istraju dok on ne dođe.