Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  oktobar 2014.

Imajmo nepokolebljivu veru u Božje Kraljevstvo

Imajmo nepokolebljivu veru u Božje Kraljevstvo

„Vera je čvrsto pouzdanje da će se dogoditi ono čemu se nadamo“ (JEVR. 11:1)

1, 2. Šta će nam pomoći da imamo nepokolebljivu veru u Božje Kraljevstvo? (Videti sliku na početku članka.)

KAO Jehovini svedoci, često smo u prilici da kažemo ljudima da je Božje Kraljevstvo jedino rešenje za sve probleme koji muče čovečanstvo. Ta važna istina koju nalazimo u Svetom pismu i nama pruža veliku utehu. Međutim, da li smo zaista uvereni u to da je Božje Kraljevstvo stvarna vlast posredstvom koje će se ostvariti Božja prvobitna namera sa zemljom i ljudima? Na osnovu čega možemo imati nepokolebljivu veru u to Kraljevstvo? (Jevr. 11:1).

2 Mesijansko kraljevstvo je vlast koju je uspostavio Svemoćni Bog kako bi svoju nameru sproveo u delo. Čvrst i postojan temelj tog Kraljevstva jeste Jehovino apsolutno pravo da bude Vrhovni Vladar. Važna obeležja tog Kraljevstva, na primer ko je Kralj, ko će još s njim vladati i ko će biti podanici tog Kraljevstva, zakonski su utvrđena posredstvom savezâ, to jest sporazumâ u kojima su jedna od strana ili Jehova Bog ili njegov Sin, Isus Hrist. Razmatranje tih saveza pomoći će nam da još bolje razumemo kako će se Božja namera ostvariti  i da shvatimo koliko je Mesijansko kraljevstvo čvrsto utemeljeno. (Pročitati Efešanima 2:12.)

3. O čemu će biti reči u ovom i narednom članku?

3 Biblija spominje šest glavnih saveza koji su povezani s Mesijanskim kraljevstvom kojim vlada Hrist Isus. To su: (1) savez sa Avrahamom, (2) savez na temelju Zakona, (3) savez sa Davidom, (4) savez za sveštenika poput Melhisedeka, (5) novi savez i (6) savez za Kraljevstvo. Pogledajmo sada u kakvoj su oni vezi s Božjim Kraljevstvom i kakva je njihova uloga u ostvarenju Božje namere sa zemljom i ljudima. (Videti propratni tekst „ Kako će Bog ostvariti svoju nameru“.)

OBEĆANJE KOJE OTKRIVA KAKO ĆE SE OSTVARITI BOŽJA NAMERA

4. Koje je tri stvari Jehova naveo u vezi s ljudima, kao što je zabeleženo u Postanku?

4 Jehova je najpre pripremio našu planetu da bi ljudi mogli živeti na njoj. Zatim je naveo tri stvari: (1) On će stvoriti ljude po svom obličju, (2) oni treba da celu zemlju pretvore u raj i napune je svojim pravednim potomstvom i (3) ne smeju uzeti plod sa drveta spoznanja dobra i zla (Post. 1:26, 28; 2:16, 17). Nije bilo potrebe da se tome išta doda. Da bi se nakon stvaranja čoveka Božja namera potpuno ispunila, trebalo je samo da se poštuju druge dve stvari koje su navedene. Kako je onda uopšte nastala potreba za sklapanjem saveza?

5, 6. (a) Kako je Satana pokušao da osujeti ostvarenje Božje namere? (b) Kako je Jehova reagovao kada je Satana izazvao pobunu u Edenu?

5 Satana Ðavo je želeo da osujeti ostvarenje Božje namere i zato je naveo ljude da se pobune protiv Boga. Činilo se da je najlakše udariti na njihovu poslušnost Bogu i zato je to i uradio. Naveo je Evu da bude neposlušna Bogu i da uzme plod s drveta spoznanja dobra i zla (Post. 3:1-5; Otkr. 12:9). Satana je na taj način osporio Jehovi pravo da vlada nad svojim stvorenjima. Kasnije je optužio ljude da služe Jehovi samo zato što imaju koristi od toga (Jov 1:9-11; 2:4, 5).

6 Kako je Jehova reagovao u toj situaciji? Mogao je odmah da uništi buntovnike. Ali to bi značilo da se njegova namera da zemlja bude puna Adamovih i Evinih potomaka vernih Jehovi ne bi ispunila. Zato je Jehova odlučio da ih ne uništi. Njegova mudrost se videla u proročanstvu koje je tom prilikom izrekao. To proročanstvo, to jest obećanje dato u Edenu, predstavljalo je garanciju da će se svaki detalj njegove namere ispuniti. (Pročitati Postanak 3:15.)

7. Šta nam obećanje dato u Edenu otkriva o zmiji i njenom potomstvu?

7 Na osnovu obećanja datog u Edenu, Jehova je osudio na smrt zmiju i njeno potomstvo, to jest Satanu Ðavola i sve one koji u spornom pitanju budu stali na njegovu stranu. Istiniti Bog je potomstvu svoje nebeske žene dao vlast da uništi Satanu. Dakle, na osnovu obećanja datog u Edenu bilo je jasno da će Bog uništiti krivca za pobunu u edenskom vrtu i da će ukloniti sve njene posledice. Ono je takođe otkrilo i kako će on to učiniti.

8. Šta se može reći o identitetu žene i njenog potomstva?

8 Ko će biti potomstvo žene? To mora biti duhovno stvorenje zato  što je i Satana Ðavo, kome će to potomstvo ’zdrobiti glavu‘, to jest uništiti ga, takođe duhovno stvorenje (Jevr. 2:14). Prema tome, i žena od koje će doći to potomstvo mora biti duhovne prirode. I dok se potomstvo zmije umnožavalo, identitet žene i njenog potomstva ostao je misterija skoro 4 000 godina nakon što je Jehova dao obećanje u Edenu. Jehova je u međuvremenu sklopio nekoliko saveza na osnovu kojih je identifikovao potomstvo i zagarantovao svojim slugama da će posredstvom njega popraviti svu štetu koju je Satana naneo čovečanstvu.

SAVEZ KOJI JE UKAZIVAO NA OBEĆANO POTOMSTVO

9. Šta je Bog obećao Avrahamu i kada je njegov savez sa Avrahamom stupio na snagu?

9 Oko 2 000 godina nakon što je Satani izrekao presudu, Jehova je patrijarhu Avrahamu zapovedio da napusti svoj dom u Uru u Mesopotamiji i da krene u Hanan (Dela 7:2, 3). Jehova mu je rekao: „Idi iz svoje zemlje i od svog roda i iz doma svog oca u zemlju koju ću ti pokazati. Od tebe ću načiniti velik narod, blagosloviću te i učiniću da tvoje ime bude veliko; i bićeš blagoslov za druge. Blagosloviću one koji tebe blagosiljaju, a prokleću onoga ko na tebe priziva zlo, i preko tebe će se blagosloviti svi narodi na zemlji“ (Post. 12:1-3). Ovo je najraniji zapis o savezu sa Avrahamom. Nije poznato kada je tačno Jehova sklopio savez sa Avrahamom. Međutim, on je stupio na snagu 1943. pre n. e., kada je 75-godišnji Avraham napustio Haran i prešao reku Eufrat.

10. (a) Kako je Avraham pokazao da čvrsto veruje u Božja obećanja? (b) Koje detalje je Jehova postepeno otkrivao o potomstvu žene?

 10 Jehova je više puta ponovio svoje obećanje Avrahamu, dodajući uvek po neki detalj (Post. 13:15-17; 17:1-8, 16). Avraham je imao tako jaku veru u Božja obećanja da je bio spreman čak i da žrtvuje svog jedinog sina. Zato je Jehova zagarantovao Avrahamu da će ispuniti svoja obećanja. (Pročitati Postanak 22:15-18 i Jevrejima 11:17, 18.) Nakon što je savez sa Avrahamom stupio na snagu, Jehova je počeo da postepeno otkriva važne detalje o potomstvu žene. To potomstvo će doći iz Avrahamove loze, biće mnogobrojno, imaće kraljevsku vlast, uništiće sve Božje neprijatelje i biće blagoslov za mnoge ljude.

Avraham je čvrsto verovao da će se Božja obećanja ispuniti (Videti 10. odlomak)

11, 12. Kako Biblija pokazuje da savez sa Avrahamom ima veće ispunjenje i šta to znači za nas?

11 Obećanja koja je Jehova dao kada je sklopio savez sa Avrahamom doslovno su se ispunila kada su Avrahamovi potomci nasledili Obećanu zemlju. Ali Biblija pokazuje da savez sa Avrahamom ima svoje ispunjenje i u duhovnom pogledu (Gal. 4:22-25). U tom većem ispunjenju, kao što je pod Božjim nadahnućem apostol Pavle objasnio, Avrahamovo potomstvo u užem smislu predstavlja Hrist, a u širem smislu 144 000 duhom pomazanih hrišćana (Gal. 3:16, 29; Otkr. 5:9, 10; 14:1, 4). Žena od koje potiče to potomstvo jeste „gornji Jerusalim“, to jest nebeski deo Božje organizacije koji čine duhovna stvorenja verna Jehovi (Gal. 4:26, 31). Kao što je Jehova i obećao putem saveza sa Avrahamom, potomstvo žene doneće čovečanstvu mnoge blagoslove.

12 Savez sa Avrahamom predstavlja zakonsku osnovu na kojoj počiva Božje Kraljevstvo i otvara put Kralju i njegovim suvladarima da naslede to Kraljevstvo (Jevr. 6:13-18). Koliko će trajati taj savez? U Postanku 17:7 se kaže da će taj savez „trajati doveka“. On će ostati na snazi sve dok Mesijansko kraljevstvo ne uništi Božje neprijatelje i ne donese blagoslove svim ljudima na zemlji (1. Kor. 15:23-26). Ali oni koji tada budu živeli na zemlji imaće koristi od tog saveza u svu večnost. Savez sa Avrahamom predstavlja čvrst dokaz da će Jehova učiniti sve što je potrebno da ostvari svoju nameru da zemlja bude puna pravednih ljudi (Post. 1:28).

SAVEZ KOJI GARANTUJE DA KRALJEVSTVO NEĆE PROPASTI

13, 14. Koju garanciju pruža savez sa Davidom?

13 Obećanje dato u Edenu i savez sa Avrahamom ističu važnu činjenicu da se Jehovina vlast izražena posredstvom Mesijanskog kraljevstva isključivo zasniva na njegovim pravednim merilima (Ps. 89:14). Da li je moguće da se mesijanska vlast iskvari i da zbog toga bude zamenjena nekom drugom vlašću? Jedan drugi savez predstavlja garanciju da se tako nešto nikada neće desiti.

14 Jehova je sklopio savez sa Davidom, kraljem drevnog Izraela. (Pročitati 2. Samuilovu 7:12, 16.) Jehova mu je posredstvom tog saveza obećao da će Mesija doći iz njegove loze (Luka 1:30-33). Jehova je na taj način dao još neke specifične podatke o Mesiji i rekao je da će taj Davidov potomak imati  „zakonsko pravo“ da bude Kralj Mesijanskog kraljevstva (Jezek. 21:25-27). Davidov presto će posredstvom Isusa ’čvrsto stajati doveka‘. Njegovo potomstvo će ’doveka trajati i presto će njegov poput sunca biti‘ (Ps. 89:34-37). Možemo biti sigurni da se mesijanska vlast nikada neće iskvariti i da će blagoslovi koje će ona doneti večno trajati!

SAVEZ ZA SVEŠTENIKA

15-17. Na osnovu saveza za sveštenika poput Melhisedeka, koju će još ulogu imati obećano potomstvo i zašto?

15 Savez sa Avrahamom i savez sa Davidom garantuju da će potomstvo žene imati ulogu kralja. Ali da bi čitavo čovečanstvo dobilo blagoslove, bilo je potrebno da potomstvo žene ispuni i ulogu sveštenika. Samo je sveštenik mogao prineti žrtvu koja je bila potrebna da bi ljudi mogli biti oslobođeni od greha i postati deo Jehovine velike porodice. Jehova se za to pobrinuo posredstvom još jednog saveza, to jest saveza za sveštenika poput Melhisedeka.

16 Jehova je preko kralja Davida rekao da će lično on sklopiti savez sa Isusom. Taj savez je podrazumevao dve stvari. Kao prvo, da će Isus ’sedeti [Bogu] s desne strane‘ dok ne pokori sve svoje neprijatelje i kao drugo, da će Isus biti „sveštenik doveka poput Melhisedeka“. (Pročitati Psalam 110:1, 2, 4.) Zašto će Isus biti sveštenik „poput Melhisedeka“? Zato što je mnogo pre nego što su Avrahamovi potomci nasledili Obećanu zemlju, Melhisedek, kralj Salima, služio kao „sveštenik Svevišnjeg Boga“ (Jevr. 7:1-3). Jehova ga je direktno postavio na taj položaj. Jedino je Melhisedek pre Isusa bio i kralj i sveštenik. Osim toga, pošto je bio bez rodoslovlja i bez naslednika, za njega se može reći da „zauvek ostaje sveštenik“.

17 Jehova je posredstvom tog saveza postavio Isusa za sveštenika i on će „zauvek [biti] sveštenik poput Melhisedeka“ (Jevr. 5:4-6). Taj savez pokazuje da Jehova ima zakonsku osnovu da posredstvom Mesijanskog kraljevstva ostvari svoju nameru sa zemljom i ljudima.

SAVEZI KAO ZAKONSKA OSNOVA MESIJANSKOG KRALJEVSTVA

18, 19. (a) Kako su savezi koje smo do sada razmotrili povezani s Božjim Kraljevstvom? (b) O čemu će biti reči u sledećem članku?

18 Na osnovu saveza koje smo do sada razmotrili videli smo kako su oni povezani sa Mesijanskim kraljevstvom i kako je to Kraljevstvo čvrsto utemeljeno na zakonskim osnovama. Obećanje dato u Edenu garantuje da će Jehova posredstvom potomstva žene ispuniti svoju nameru sa zemljom i ljudima. Ko će biti to potomstvo i kakvu će ulogu imati? Savez sa Avrahamom načelno govori o tome.

19 Savez sa Davidom pruža još neke detalje o tome iz koje će loze doći Mesija. Taj savez takođe predstavlja garanciju da će sve što Isus postigne, kao zakonit Kralj nad zemljom, večno trajati. Savez za sveštenika poput Melhisedeka predstavlja osnovu za to da potomstvo žene ima i ulogu sveštenika. Međutim, neće samo Isus pomagati ljudima da dođu do savršenstva. I drugi su pomazani da služe kao kraljevi i sveštenici. U sledećem članku će biti reči o tome odakle oni dolaze.