Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Biće uništen poslednji neprijatelj — smrt

Biće uništen poslednji neprijatelj — smrt

„Kao poslednji neprijatelj biće uništena smrt“ (1. KOR. 15:26)

1, 2. Kakav su život u početku imali Adam i Eva i koja se pitanja pojavljuju?

KADA su bili stvoreni, Adam i Eva nisu imali nijednog neprijatelja. Kao savršeni ljudi živeli su u raju. Imali su blizak odnos sa svojim Stvoriteljem, jer su mu bili kao sin i ćerka (Post. 2:7-9; Luka 3:23, 38). Bog im je dao važan zadatak. (Pročitati Postanak 1:28.) Koliko dugo bi trebalo da žive da bi ispunili taj zadatak? Da bi ’napunili zemlju i sebi je podložili‘, nisu morali da večno žive. Ali večni život im je bio potreban da bi mogli da ’vladaju nad svim stvorenjima što se miču po zemlji‘. To je bio njihov zadatak za čitavu večnost.

2 Zašto je situacija danas toliko drugačija? Zašto nam toliko toga, a posebno smrt, kvari sreću? Kako će Jehova to rešiti? Odgovore na ova i slična pitanja možemo naći u Bibliji. Pogledajmo sada neke od njih.

 DOBRONAMERNO UPOZORENJE

3, 4. (a) Šta je Bog zapovedio Adamu i Evi? (b) Koliko je bilo važno da njih dvoje poslušaju tu zapovest?

3 Premda su Adam i Eva imali mogućnost da večno žive, ipak nisu bili besmrtni. Da bi uopšte bili živi, morali su da dišu, da spavaju i da uzimaju hranu i piće. I što je još važnije, njihov život je zavisio od onoga od koga su ga dobili, to jest od Jehove (Pon. zak. 8:3). Mogli su živeti i uživati u životu samo pod uslovom da prihvate Jehovino vođstvo. Jehova je to jasno stavio do znanja Adamu još pre nego što je stvorio Evu. Kako? „Jehova Bog [je] dao čoveku ovu zapovest: ’Sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi dok se ne nasitiš. Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne smeš jesti, jer onog dana kada budeš jeo s njega, sigurno ćeš umreti‘“ (Post. 2:16, 17).

4 ’Drvo spoznanja dobra i zla‘ je predstavljalo Božje pravo da određuje šta je dobro, a šta zlo. Naravno, Adam je već imao osećaj za to šta je dobro, a šta zlo jer je bio stvoren po Božjem obličju i imao je savest. To drvo je Adama i Evu podsećalo na činjenicu da im je uvek potrebno Jehovino vođstvo. Uzimanje ploda sa tog drveta značilo bi da žele nezavisnost, što bi imalo strašne posledice kako za njih tako i za njihovo potomstvo. Božja zapovest i kazna za neposlušnost naglašavali su težinu takvog postupka.

KAKO JE SMRT ZAVLADALA ČOVEČANSTVOM

5. Zašto Adam i Eva nisu poslušali Jehovu?

5 Adam je rekao Evi šta je Jehova zapovedio. Ona je očigledno dobro znala tu zapovest, jer ju je kasnije skoro od reči do reči ponovila (Post. 3:1-3). To je učinila pred Satanom, koji je govorio preko zmije. U njemu je sve više rasla želja da bude moćan i nezavisan. (Uporediti s Jakovljevom 1:14, 15.) Da bi postigao svoje opake ciljeve, optužio je Boga da laže. Uveravao je Evu da neće umreti ako bude neposlušna već da će postati poput Boga (Post. 3:4, 5). Eva mu je poverovala i uzela plod sa drveta, čime je tražila nezavisnost, a zatim je nagovorila Adama da joj se pridruži (Post. 3:6, 17). Satana je bio taj koji je lagao. (Pročitati 1. Timoteju 2:14.) Adam je znao da je to što je uradila pogrešno, ali ipak je „poslušao glas svoje žene“. Iako se zmija predstavila kao prijatelj, iza nje je stajao Satana, nemilosrdni neprijatelj koji je znao kakve će katastrofalne posledice imati njegova laž.

6, 7. Kako je Jehova izvršio presudu nad prestupnicima?

6 Adam i Eva su se pobunili protiv Jehove, koji im je dao život i sve ostalo. Jehova je naravno znao šta se sve događalo (1. Let. 28:9; pročitati Poslovice 15:3). Međutim, dozvolio je Adamu, Evi i Satani da pokažu šta zapravo misle o njemu. Njihova reakcija ga je kao Oca sigurno mnogo povredila. (Uporediti s Postankom 6:6.) Jehova je zatim morao preuzeti ulogu Sudije i sprovesti u delo ono što je rekao.

7 Bog je Adamu rekao: „Onog dana kada budeš jeo s njega [drveta spoznanja dobra i zla], sigurno ćeš umreti.“ Možda je Adam mislio da se radi o danu koji traje 24  sata i da će umreti pre nego što sunce zađe. Međutim, Jehova im se obratio „za vreme dnevnog povetarca“ (Post. 3:8). Kao pravedni Sudija, on je najpre saslušao šta su oni imali da kažu (Post. 3:9-13). Zatim je izrekao presudu (Post. 3:14-19). Da ih je pogubio na licu mesta, njegova namera s njima i njihovim potomstvom ne bi se ostvarila (Is. 55:11). Premda su se posledice greha odmah pojavile, on je dozvolio Adamu i Evi da rađaju decu koja bi mogla imati bolju budućnost. Dakle, s Jehovinog stanovišta, Adam i Eva su umrli onog dana kada su sagrešili, a pošto je kod Jehove ’jedan dan kao hiljadu godina‘ oni su zapravo i umrli u tom danu (2. Petr. 3:8).

8, 9. Kako je greh uticao na Adamovo potomstvo? (Videti sliku na početku članka.)

8 Da li su potomci Adama i Eve osetili posledice onoga što su oni uradili? Naravno. To je lepo objašnjeno u Rimljanima 5:12, gde piše: „Preko jednog čoveka u svet [je] ušao greh i preko greha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili.“ Prva osoba koja je umrla bio je bogobojazni Avelj (Post. 4:8). Ostali Adamovi potomci su starili i umirali. Da li su osim smrti nasledili i greh? Apostol Pavle je dao odgovor na to pitanje kada je rekao: „Neposlušnošću jednog čoveka mnogi [su] postali grešnici“ (Rimlj. 5:19). Tako su greh i smrt postali neumoljivi neprijatelji čovečanstva, od kojih niko ne može pobeći. Premda ne možemo tačno znati kako su u fizičkom smislu greh i smrt preneti na Adamove bliže i dalje potomke, posledice su svakako očigledne.

9 Ima smisla što se u Bibliji nasleđeni greh i smrt upoređuju sa ’koprenom koja pokriva sve narode‘ i ’pokrivačem koji je raširen nad svim narodima‘ (Is. 25:7). Taj težak plašt pritiska sve ljude, jer niko ne može pobeći grehu i smrti. Zato Biblija kaže da „u Adamu svi umiru“ (1. Kor. 15:22). Pitanje koje se nameće jeste upravo ono koje je i apostol Pavle postavio: „Ko će me izbaviti od tela koje me vodi u takvu smrt?“ Da li ga je iko mogao izbaviti? * (Rimlj. 7:24).

GREH I SMRT BIĆE UNIŠTENI

10. (a) Koji biblijski stihovi ukazuju na to da će Jehova uništiti smrt? (b) Šta na osnovu tih stihova učimo o Jehovi i njegovom Sinu?

10 Jehova je mogao izbaviti apostola Pavla. U Isaiji 25:8 piše: „Zauvek će uništiti smrt. Suvereni Gospod Jehova obrisaće suze sa svakog lica.“ Poput oca koji briše suze sa lica svoje dece i odstranjuje sve što im nanosi bol, Jehova će s velikim zadovoljstvom uništiti smrt! Isus će i u tome biti njegov saradnik. U 1. Korinćanima 15:22 piše: „Kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti.“ Nakon što se apostol Pavle pitao ko će ga izbaviti, rekao je: „Neka je hvala Bogu preko Isusa Hrista, našeg Gospoda“ (Rimlj. 7:25). Očigledno je da se ljubav koja je podstakla Jehovu da stvori ljude nije  ugasila kada su Adam i Eva zgrešili. A ni Isus, koji je pomagao svom Ocu da stvori prvi ljudski par, nije prestao da voli ljude (Posl. 8:30, 31). Ali kako će čovečanstvo biti izbavljeno od greha i smrti?

11. Šta je Jehova učinio da bi pomogao ljudima?

11 Kada je Adam zgrešio, Jehova ga je osudio na smrt. Kao posledica toga, svi ljudi su nasledili nesavršenost i smrt (Rimlj. 5:12, 16). U Rimljanima 5:18 piše: „Jednim prestupom [je] na sve vrste ljudi došla osuda.“ Šta bi Jehova mogao uraditi da pomogne ljudima, a da u isto vreme ne pogazi svoja merila? Isus je dao odgovor na to pitanje kada je rekao da je on došao da „svoj život da kao otkupninu za mnoge“ (Mat. 20:28). Isus se rodio na zemlji kao savršen čovek i zato je mogao dati otkupninu. Kako bi tom otkupninom bila zadovoljena pravda? (1. Tim. 2:5, 6).

12. Šta je bila odgovarajuća otkupna žrtva kojom je zadovoljena Jehovina pravda?

12 Isus je kao savršen čovek mogao da živi večno. Jehovina namera je bila da zemlja bude puna Adamovih savršenih potomaka. Iz ljubavi prema svom Ocu i Adamovom potomstvu, Isus je dao svoj ljudski život kao otkupnu žrtvu koja je odgovarala onome što je Adam izgubio. Jehova je nakon toga vratio svog Sina u život kao duhovno biće (1. Petr. 3:18). Jehova je prihvatio tu otkupnu žrtvu jer je ona zadovoljila njegovu pravdu, budući da je savršen život bio dat u zamenu za savršen život koji je Adam izgubio. Isus je na taj način omogućio Adamovim potomcima da dobiju večni život. On je na neki način zauzeo Adamovo mesto. Zato je apostol Pavle rekao: „Tako je i napisano: ’Prvi čovek, Adam, postao je živa duša.‘ Poslednji Adam postao je duh koji daje život“ (1. Kor. 15:45).

Avelj, prvi čovek koji je umro, imaće koristi od Isusove otkupne žrtve (Videti 13. odlomak)

13. Šta će „poslednji Adam“ učiniti za one koji su umrli?

13 Uskoro će „poslednji Adam“ dati večni život Adamovim potomcima. Među njima će biti i većina onih koji su u prošlosti umrli. Oni će biti uskrsnuti, to jest vraćeni u život na zemlji (Jov. 5:28, 29).

14. Kako će se ljudi osloboditi nesavršenosti?

14 Kako će se ljudi osloboditi nesavršenosti? Jehova je uspostavio nebesku vlast koju čine Isus i 144 000 onih koji su izabrani sa zemlje. (Pročitati Otkrivenje 5:9, 10.) Oni koji će vladati sa Isusom na nebu znaju šta znači biti nesavršen čovek. Ti Hristovi suvladari će tokom hiljadu godina pomagati ljudima na zemlji da postanu savršeni (Otkr. 20:6).

15, 16. (a) Kada će smrt biti uništena? (b) Šta će Isus uraditi, prema 1. Korinćanima 15:28?

15 Na kraju tih hiljadu godina poslušno čovečanstvo će biti oslobođeno greha i smrti. Božja Reč kaže: „Kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti. Ali svako u svom redu: Hrist kao prvina, a zatim, za vreme njegove prisutnosti, oni koji su Hristovi [njegovi suvladari]. Zatim će, na kraju, kad uništi svaku upravu i svaku vlast i silu, predati kraljevstvo svom Bogu i Ocu. Jer on treba da kraljuje sve dok Bog ne položi sve neprijatelje pod njegove noge. Kao  poslednji neprijatelj biće uništena smrt“ (1. Kor. 15:22-26). Dakle, smrt koju smo nasledili od Adama napokon će biti uništena. ’Koprena‘ koja pokriva čitavo čovečanstvo biće zauvek uklonjena (Is. 25:7, 8).

16 Apostol Pavle u sažetku kaže: „Kad mu sve bude podloženo, tada će se i sam Sin podložiti onome koji mu je sve podložio, da Bog bude sve svima“ (1. Kor. 15:28). Svrha Isusove vladavine biće ispunjena. On će tada s velikim zadovoljstvom vratiti svu vlast Jehovi i predati mu savršeno čovečanstvo.

17. Šta će se na kraju dogoditi sa Satanom?

17 Šta će se dogoditi sa Satanom, glavnim krivcem za svu patnju koju su ljudi doživeli? Odgovor nalazimo u Otkrivenju 20:7-15. Satani će na kraju hiljadu godina biti dozvoljeno da u završnoj kušnji pokuša da zavede savršene ljude. Zatim će on i sve njegove pristalice biti zauvek uništeni. To uništenje se naziva ’druga smrt‘ (Otkr. 21:8). ’Druga smrt‘ neće biti uništena, budući da oni koji su umrli tom smrću nikada neće biti vraćeni u život. Ali ’druga smrt‘ nije neprijatelj onih koji vole svog Stvoritelja i služe mu.

18. Kako će zadatak koji je Bog dao Adamu biti izvršen?

18 Savršeno čovečanstvo će tada stajati pred Jehovom i on će im dozvoliti da dobiju večni život. Ništa više neće kvariti njihovu sreću. Zadatak koji je dobio Adam izvršiće njegovi potomci, koji će sigurno uživati u tome da se staraju o zemlji i mnogobrojnim životnim oblicima na njoj. Zaista možemo biti srećni što će Jehova uskoro uništiti i poslednjeg neprijatelja, to jest smrt!

^ odl. 9 Komentarišući o tome koliko se naučnici trude da objasne uzrok starenja i smrti, knjiga Insight on the Scriptures kaže sledeće: „Oni previđaju činjenicu da je prvom ljudskom paru sam Stvoritelj izrekao smrtnu presudu i sproveo je na način koji ljudi ne mogu u potpunosti razumeti“ (2. tom, 247. strana).