Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  avgust 2014.

Da li zaista dobijamo „hranu u pravo vreme“?

Da li zaista dobijamo „hranu u pravo vreme“?

ŽIVIMO u najtežem periodu u čitavoj ljudskoj istoriji (2. Tim. 3:1-5). Naša ljubav prema Jehovi i rešenost da živimo u skladu s njegovim pravednim merilima na ispitu su svaki dan. Isus je rekao da će nastupiti ovako teška vremena i obećao je svojim sledbenicima da će dobiti pravovremenu podršku da bi mogli da istraju do kraja (Mat. 24:3, 13; 28:20). Zato je postavio vernog roba da ih jača i da im daje „hranu u pravo vreme“ (Mat. 24:45, 46).

Otkako je verni rob postavljen 1919. godine, milioni ’slugu‘ koji govore raznim jezicima sakupljaju se u Božju organizaciju, u kojoj se duhovno hrane (Mat. 24:14; Otkr. 22:17). Međutim, nije sva naša literatura dostupna na svim jezicima i nemaju svi pristup publikacijama koje postoje samo u elektronskom obliku. Primera radi, mnogi ne mogu pogledati kratke filmove i članke koji se objavljuju samo na našem sajtu. Da li to onda znači da je nekima donekle uskraćena duhovna hrana koja im je potrebna da bi ostali zdravi u duhovnom pogledu? Da bismo došli do ispravnog zaključka, razmotrimo odgovore na četiri važna pitanja.

 1. Na čemu se temelji duhovna hrana koju nam Jehova obezbeđuje?

Kada je Satana iskušavao Isusa, nagovarajući ga da kamenje pretvori u hleb, Isus mu je odgovorio: „Čovek ne sme da živi samo od hleba, nego treba da živi i od svake reči koja izlazi iz Jehovinih usta“ (Mat. 4:3, 4). Jehovine reči su zabeležene u Bibliji (2. Petr. 1:20, 21). Prema tome, duhovna hrana koju dobijamo temelji se na Bibliji (2. Tim. 3:16, 17).

Jehovina organizacija je na preko 120 jezika objavila Sveto pismo — prevod Novi svet, u celosti ili delimično, i taj broj se svake godine povećava. Osim ovog prevoda štampane su i milijarde primeraka drugih prevoda celokupne Biblije ili nekog njenog dela. Ta zadivljujuća rasprostranjenost Biblije na hiljadama jezika u skladu je s Jehovinom voljom da se „sve vrste ljudi spasu i da dobro upoznaju istinu“ (1. Tim. 2:3, 4). I budući da „nema stvorenja koje je sakriveno [Jehovinom] pogledu“, možemo biti sigurni da će on privući sebi one koji su „svesni svojih duhovnih potreba“, dovesti ih u svoju organizaciju i obezbediti im duhovnu hranu (Jevr. 4:13; Mat. 5:3, 6; Jov. 6:44; 10:14).

2. Zašto se može reći da su naše publikacije važan deo duhovne hrane?

Ako neko želi da ima jaku veru, nije dovoljno da samo čita Bibliju. Mora razumeti ono što čita i primenjivati to u svom životu (Jak. 1:22-25). U prvom veku je jedan Etiopljanin, dvoranin etiopske kraljice, razumeo tu činjenicu. On je upravo čitao Božju Reč kad ga je propovednik Filip upitao: „Razumeš li to što čitaš?“ Taj čovek je odgovorio: „Kako bih mogao ako mi neko ne objasni?“ (Dela 8:26-31). Filip se ponudio da mu pomogne da razume Božju Reč. Ono što je saznao podstaklo ga je da se krsti (Dela 8:32-38). Danas nam naše publikacije temeljene na Bibliji pomažu da razumemo Božju Reč. One duboko utiču na nas i motivišu nas da primenjujemo ono što saznamo (Kol. 1:9, 10).

Jehova svojim slugama putem publikacija daje obilje duhovne hrane (Is. 65:13). Primera radi, časopis Stražarska kula, koji izlazi na preko 210 jezika, objašnjava biblijska proročanstva, pomaže nam da razumemo duboke biblijske istine i motiviše nas da živimo po biblijskim merilima. Časopis Probudite se!, koji se štampa na oko 100 jezika, proširuje naše znanje o onome što je Jehova stvorio i pruža nam savete o tome kako da primenimo ono što čitamo u Bibliji (Posl. 3:21-23; Rimlj. 1:20). Verni rob objavljuje literaturu temeljenu na Bibliji na preko 680 jezika! Da li svakog dana izdvajaš vreme da čitaš Bibliju? Da li pročitaš svaki novi časopis i svaku publikaciju koja izađe na tvom jeziku?

Osim što štampa literaturu, Jehovina organizacija priprema i predloške za govore koji se iznose na našim sastancima, pokrajinskim sastancima i kongresima. Da li uživaš u predavanjima, dramama, prikazima i intervjuima koji se iznose na tim skupovima? Jehova za nas stvarno priprema duhovne gozbe! (Is. 25:6).

 3. Ukoliko na tvom maternjem jeziku nema svih naših publikacija, da li to znači da nećeš imati dovoljno duhovne hrane?

Naravno da ne znači. Ne treba da nas iznenadi što neke Jehovine sluge ponekad imaju na raspolaganju više duhovne hrane nego ostali. Zašto to ne bi trebalo da nas iznenadi? Razmislimo na trenutak o apostolima. Oni su dobili više pouke od ostalih Isusovih učenika u prvom veku (Mar. 4:10; 9:35-37). Pa ipak, drugi učenici nisu oskudevali u duhovnoj hrani; dobijali su upravo ono što im je bilo potrebno (Ef. 4:20-24; 1. Petr. 1:8).

Vredno je spomenuti i to da većina onoga što je Isus rekao i uradio dok je bio na zemlji nije zabeleženo u jevanđeljima. Apostol Jovan je napisao: „A ima još mnogo toga što je Isus učinio i kad bi se sve pojedinosti zapisale, mislim da svici koji bi bili napisani ne bi mogli stati ni u celi svet“ (Jov. 21:25). Iako su Isusovi učenici u prvom veku imali više informacija o Isusu kao savršenom čoveku nego što ih imamo mi danas, ne možemo reći da smo za nešto uskraćeni. Jehova se pobrinuo za to da možemo naučiti dovoljno o Isusu da bismo znali kako da idemo njegovim stopama (1. Petr. 2:21).

Uzmimo u obzir i poslanice koje su apostoli u prvom veku slali skupštinama. Barem jedna Pavlova poslanica nije postala deo Biblije (Kol. 4:16). Da li to znači da smo uskraćeni za nešto što nam je neophodno? Ne. Jehova zna šta nam je potrebno i pruža nam dovoljno duhovne hrane da bismo ostali jaki (Mat. 6:8).

Jehova zna šta nam je potrebno i pruža nam dovoljno duhovne hrane da bismo ostali jaki

Danas neke Jehovine sluge imaju na raspolaganju više duhovne hrane nego drugi. Da li na tvom maternjem jeziku ima samo nekoliko naših publikacija? Ako je tako, nemoj smetnuti s uma da Jehova brine za tebe. Proučavaj materijal koji imaš na raspolaganju i, ukoliko je izvodljivo, prisustvuj sastancima na jeziku koji razumeš. Budi siguran da će ti Jehova pomoći da ostaneš duhovno jak (Ps. 1:2; Jevr. 10:24, 25).

4. Ukoliko nemaš pristup publikacijama koje izlaze samo na našem sajtu, da li to znači da ćeš duhovno oslabiti?

Na našem veb-sajtu se nalaze naši časopisi i druga literatura za proučavanje Biblije. Tu ima i članaka namenjenih bračnim parovima, tinejdžerima i roditeljima s malom decom. Porodicama će koristiti razmatranje tog materijala tokom porodičnog proučavanja Biblije. Osim toga, na sajtu se izveštava o posebnim događajima, kao što je dodela diploma u biblijskoj školi Galad i naš godišnji sastanak, a redovno izlaze i vesti o prirodnim katastrofama i sudskim sporovima koji se tiču Jehovinog naroda (1. Petr. 5:8, 9). Ovaj sajt je i moćno sredstvo za propovedanje, jer omogućuje da dobra vest stigne i u zemlje u kojima je naše delo ograničeno ili zabranjeno.

Međutim, ti možeš ostati duhovno jak nezavisno od toga da li imaš pristup našem sajtu. Verni rob ulaže dosta truda da obezbedi dovoljno štampanog materijala kako bi svaki Jehovin sluga u duhovnom pogledu bio dobro zbrinut. Prema tome, ne bi trebalo da osećaš obavezu da kupiš neki elektronski uređaj samo zato da bi imao pristup našem sajtu. Neki objavitelji su došli na ideju da štampaju određeni broj članaka koji izlaze samo na našem sajtu i da ih daju onima koji nemaju pristup internetu, ali to ne bi trebalo da postane pravilo u skupštinama.

Zahvalni smo što se Isus drži svog obećanja da će brinuti za naše duhovne potrebe. Dok se ova naročito teška vremena velikom brzinom primiču svom kraju, možemo biti sigurni u to da će nam Jehova i dalje obezbeđivati duhovnu „hranu u pravo vreme“.