Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  avgust 2014.

Šta je Jehova preduzeo da bi nam se približio?

Šta je Jehova preduzeo da bi nam se približio?

„Približite se Bogu, i on će se približiti vama“ (JAK. 4:8)

1. Koju potrebu imaju ljudi i kako je mogu zadovoljiti?

LJUDI imaju veoma izraženu potrebu da budu bliski s drugima. Za dvoje ljudi se može reći da su bliski kada se veoma vole i vrlo dobro poznaju. Svako je srećan kada ga članovi porodice i prijatelji vole, cene i razumeju. Međutim, najbliži odnos treba da imamo s našim Veličanstvenim Stvoriteljem (Prop. 12:1).

2. Šta nam Jehova obećava, ali zašto je mnogima teško da poveruju u to obećanje?

2 Jehova nas putem svoje Reči poziva da mu se približimo i obećava nam, ako to budemo uradili, da će se i on približiti nama (Jak. 4:8). To je zaista nešto divno! Ali mnogi misle da nije realno verovati da Bog želi da nam se približi. Oni smatraju da nisu dostojni toga ili da je Bog i suviše uzvišen da bi mu se približili. Da li je stvarno moguće približiti se Jehovi?

3. Koju činjenicu moramo razumeti što se tiče Jehove?

3 Činjenica je da Jehova „nije daleko ni od koga“ ko želi da mu se približi i da ga ljudi zaista mogu upoznati. (Pročitati Dela apostolska 17:26, 27 i Psalam 145:18.) Iako smo nesavršeni, on želi da mu se približimo  i spreman je da nas prihvati kao svoje prijatelje (Is. 41:8; 55:6). Psalmista je na osnovu ličnog iskustva rekao Jehovi: „Ti si onaj koji sluša molitve, k tebi svaki čovek prilazi. Srećan je onaj koga ti odabereš i daš mu da ti se približi“ (Ps. 65:2, 4). U Bibliji je zapisano šta je judejski kralj Asa učinio da bi se približio Jehovi i kako je Jehova na to odgovorio. *

ODLIČAN PRIMER IZ DREVNOG DOBA

4. Zašto je kralj Asa bio dobar primer svojim sunarodnicima?

4 Kralj Asa je revno služio istinitom Bogu. On je iz svog kraljevstva iskorenio hramsku prostituciju i idolopoklonstvo, koji su u to vreme uzeli maha (1. Kralj. 15:9-13). Zato je imao puno pravo da podstiče svoje sunarodnike da „traže Jehovu, Boga svojih praočeva, i da se drže zakona i zapovesti“. Jehova je tokom prvih deset godina Asine vladavine blagoslovio svoj narod mirom. Asa je razumeo kome duguju zahvalnost za to, jer je rekao narodu: „Zemlja je još uvek naša, zato što smo tražili Jehovu, svog Boga. Tražili smo ga, i on nam je dao mir na svim našim granicama“ (2. Let. 14:1-7). Pogledajmo šta se zatim dogodilo.

5. Kako se Asino pouzdanje u Boga našlo na ispitu i kakav je bio ishod?

5 Zara Etiopljanin je s vojskom od 1 000 000 ljudi i sa 300 bojnih kola pošao u rat protiv Jude (2. Let. 14:8-10). Pokušajmo da zamislimo kako se Asa osećao u toj situaciji. Njegova vojska od 580 hiljada vojnika bila je skoro duplo manja od neprijateljske vojske. Šta je pomislio kada je ugledao ogromnu vojsku koja je krenula u pohod na njegovo kraljevstvo? Da li se pitao zašto Bog to dozvoljava? Da li se u tim teškim okolnostima oslonio na svoju mudrost? Na osnovu onoga što je Asa uradio, bilo je jasno da se uzda u Jehovu. Usrdno se pomolio: „Pomozi nam, Jehova, Bože naš, jer se na tebe oslanjamo i u tvoje ime smo izašli na ovo mnoštvo. Jehova, ti si naš Bog, ne daj da smrtni čovek bude jači od tebe.“ Kako je Bog odgovorio na ovu iskrenu molitvu? „Jehova [je] porazio Etiopljane.“ Ni jedan jedini neprijatelj nije preživeo bitku koja je usledila (2. Let. 14:11-13).

6. U čemu treba da se ugledamo na kralja Asu?

6 Zašto se Asa potpuno uzdao u Božje vođstvo i zaštitu? U Bibliji piše da je ’činio ono što je ispravno u Jehovinim očima‘ i da je „celim srcem bio odan Jehovi“ (1. Kralj. 15:11, 14). I mi treba celim srcem da služimo Bogu. To je apsolutno neophodno ako želimo da budemo bliski s njim, kako sada tako i u budućnosti. Sigurno treba da mu budemo zahvalni što nas privlači sebi i što nam pomaže da ostanemo njegovi prijatelji. Pogledajmo sada kako nas Jehova privlači sebi.

OTKUPNINA

7. (a) Koji je jedan od razloga što volimo Jehovu? (b) Kako nas je Jehova prvenstveno privukao sebi?

7 Divna planeta koju nam je Jehova dao kao dom govori u prilog tome da nas on voli. On i dalje pokazuje da nas voli tako što nam pruža ono što nam je potrebno za život (Dela 17:28; Otkr. 4:11). Što je još važnije, brine se i o našim duhovnim potrebama (Luka 12:42). Pored toga, u njegovoj Reči piše  da on sluša naše molitve (1. Jov. 5:14). Međutim, ono što nas privlači Jehovi i ono čime nas je on privukao sebi prvenstveno je to što je putem otkupne žrtve pokazao da nas voli. (Pročitati 1. Jovanovu 4:9, 10, 19.) On je poslao svog „jedinorođenog Sina“ na zemlju da nas izbavi od greha i smrti (Jov. 3:16).

8, 9. Kakvu ulogu Isus ima u Jehovinoj nameri?

8 Jehova se pobrinuo da čak i ljudi koji su živeli pre Hrista imaju koristi od otkupne žrtve. Budući da Jehova zna da ga ništa ne može sprečiti da ispuni ono što je naumio, smatrao je da je otkupna žrtva takoreći već prineta onog trenutka kada je izgovorio proročanstvo o budućem Spasitelju ljudi (Post. 3:15). Apostol Pavle je vekovima kasnije zahvalio Bogu za ’otkupninu koju je platio Hrist Isus‘. On je još rekao da je Bog „u svojoj uzdržljivosti opraštao grehe počinjene u prošlosti“ (Rimlj. 3:21-26). Jasno je da Isus ima veoma važnu ulogu u Jehovinoj nameri.

9 Jedino preko Isusa ponizni ljudi mogu upoznati Jehovu i približiti mu se. Sveto pismo naglašava važnost te činjenice. Apostol Pavle je napisao: „Bog nam je pokazao svoju ljubav tako što je Hrist, dok smo još bili grešnici, umro za nas“ (Rimlj. 5:6-8). Jehova se postarao za otkupnu žrtvu ne zato što smo je zaslužili, već zato što nas mnogo voli. Isus je rekao: „Niko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac, koji me je poslao.“ Jednom drugom prilikom je rekao: „Niko ne dolazi k Ocu osim preko mene“ (Jov. 6:44; 14:6). Jehova koristi svoj sveti duh da bi preko Isusa ljude privukao sebi i pomogao im da se održe u njegovoj ljubavi nadajući se večnom životu. (Pročitati Judinu 20, 21.) Razmotrimo sada kako nas još Jehova privlači sebi.

BOŽJA REČ

10. Kako nam Biblija pomaže da se približimo Bogu?

10 U prethodnim odlomcima su citirani ili navedeni stihovi iz 14 biblijskih knjiga. Da li bismo bez Biblije uopšte znali da je moguće da se približimo svom Stvoritelju? Kako bismo bez nje saznali za otkupnu žrtvu i za to da se preko Isusa možemo približiti Jehovi? Jehova je svojim duhom nadahnuo pisanje Biblije, u kojoj se govori o njegovim divnim osobinama i veličanstvenoj nameri. Na primer, u Izlasku 34:6, 7, Jehova se predstavio Mojsiju kao „Bog milosrdan i milostiv, spor na gnev i pun dobrote i istine, koji čuva svoju milost za hiljade, oprašta prestupe, krivicu i grehe.“ Te reči nas jednostavno privlače Jehovi. On zna da što više budemo učili o njemu sa stranica Biblije to će naša vera biti jača i bićemo mu sve bliži.

11. Zašto treba da što bolje upoznamo Boga? (Videti sliku na početku članka.)

11 U predgovoru knjige Približi se Jehovi govori se o tome kako možemo biti bliski s Bogom. Tamo piše: „U bilo kom prijateljstvu koje sklapamo, veza se zasniva na tome što poznajemo osobu, što se divimo njenim jedinstvenim osobinama i što ih cenimo. Zato su Božje osobine i načini na koje on postupa, a o čemu se govori u Bibliji, jako bitno polje koje treba proučiti.“ Zaista treba da budemo zahvalni što je Jehova sastavio svoju Reč tako da je možemo razumeti.

12. Zašto je Jehova poverio ljudima da napišu Bibliju?

 12 Jehova je mogao i anđelima poveriti da napišu Sveto pismo. Na kraju krajeva, njima je zaista stalo do nas (1. Petr. 1:12). Oni bi nesumnjivo mogli da zabeleže Božju poruku ljudima. Međutim, da li bi mogli da vide stvari iz našeg ugla? Da li bi mogli da u potpunosti shvate naše potrebe, mane i želje? Ne. Jehova zna da oni to ne bi mogli. Koristeći ljude da napiše Bibliju, Jehova se postarao da nam njena poruka lakše dopre do srca. Mi možemo razumeti način razmišljanja i osećanja biblijskih pisaca i drugih ljudi o kojima se govori u Bibliji. Možemo se poistovetiti s njima što se tiče njihovih razočaranja, nedoumica, strahova, ali i radosti i uspeha. Poput proroka Ilije, biblijski pisci su ’imali ista osećanja kao i mi‘ (Jak. 5:17, fusnota).

Kako je Jehova postupio s Jonom i Petrom i kako nas to privlači njemu? (Videti 13. i 15. odlomak)

13. Zašto Jonina molitva ostavlja snažan utisak na nas?

13 Na primer, razmislimo o tome da li bi jedan anđeo mogao u potpunosti izraziti emocije koje su navele Jonu da pokuša da pobegne od Jehove i zadatka koji mu je dao. Jehova nam je pružio daleko upečatljiviju sliku o tome poverivši Joni da zapiše ono što je doživeo, uključujući i gorljivu molitvu koju je uputio iz morskih dubina. Jona je rekao: „Kad je duša moja klonula u meni, Jehove sam se setio“ (Jona 1:3, 10; 2:1-9).

14. Zašto možemo razumeti ono što je Isaija zapisao o sebi?

14 Pogledajmo i ono što je Isaija, pod Božjim vođstvom, zapisao o sebi. Kada je u jednoj viziji video Božju slavu, taj prorok je rekao: „Teško meni! Poginuću, jer sam čovek nečistih usana i živim među narodom nečistih usana, a oči su  moje videle Kralja, Jehovu nad vojskama“ (Is. 6:5). Nijedan anđeo ne bi osetio potrebu da kaže tako nešto. Ali Isaiji se to desilo i mi možemo razumeti kako se on osećao.

15, 16. (a) Zašto možemo saosećati s drugim ljudima? Navedi primere. (b) Šta će nam pomoći da se još više približimo Jehovi?

15 Da li bi anđeli mogli reći da ’nisu vredni‘ Božje milosti, kao što je to Jakov rekao za sebe, ili da su grešni, kao što je to učinio Petar? (Post. 32:10; Luka 5:8). Da li bi se uplašili poput Isusovih učenika i da li bi poput apostola Pavla i drugih hrišćana morali da se odvaže da propovedaju dobru vest uprkos protivljenju? (Jov. 6:19; 1. Sol. 2:2). Naravno da ne bi, jer su duhovna bića i savršeni su u svakom pogledu. Međutim, kada nesavršeni ljudi izraze takve emocije, mi ih gotovo odmah razumemo zato što smo i sami obični ljudi. Kada čitamo Božju Reč, zaista možemo da se ’radujemo sa onima koji se raduju i da plačemo sa onima koji plaču‘ (Rimlj. 12:15).

16 Ako budemo duboko razmišljali o tome kako se Jehova ophodio sa svojim vernim slugama iz biblijskih vremena, razumećemo koliko su njegovo strpljenje i ljubav došli do izražaja kada se približio tim nesavršenim ljudima. Osim toga, saznaćemo i druge divne stvari o njemu. Tako ćemo ga još bolje upoznati i još više zavoleti, a to će nam pomoći da mu se još više približimo. (Pročitati Psalam 25:14.)

RAZVIJAJMO NERASKIDIVO PRIJATELJSTVO S BOGOM

17. (a) Koji je savet prorok Azarija dao kralju Asi? (b) Kako se Asa oglušio o Azarijin savet i kakve su bile posledice?

17 Nakon što je kralj Asa potpuno porazio etiopsku vojsku, Božji prorok Azarija je njemu i narodu dao jedan mudar savet. On im je rekao: „Jehova će biti s vama sve dok vi budete s njim. Ako ga budete tražili, daće vam da ga nađete, ali ako ga ostavite, i on će ostaviti vas“ (2. Let. 15:1, 2). Međutim, Asa se kasnije oglušio o taj savet. Kada je severno kraljevstvo Izraela postalo pretnja za Judu, Asa se obratio Sirijcima za pomoć. Nije se obratio Jehovi kao što je to ranije učinio, već je sklopio savez s neznabošcima. Zato je Bog preko jednog proroka rekao Asi: „Bezumno si postupio u tome, i zato će se od sada dizati ratovi na tebe.“ Preostale godine Asinog vladanja bile su obeležene neprestanim ratovanjem (2. Let. 16:1-9). Šta možemo naučiti iz toga?

18, 19. (a) Šta treba da preduzmemo ako smo se donekle udaljili od Jehove? (b) Kako možemo da se približimo Jehovi?

18 Nemojmo nikada odstupiti od Jehove. Ako smo se donekle udaljili od njega, poslušajmo savet iz Osije 12:6, gde piše: ’Vrati se svom Bogu, postupajući po dobroti i pravdi, i uvek se uzdaj u svog Boga.‘ Zato se potrudimo da budemo sve bliži Jehovi tako što ćemo duboko razmišljati o vrednosti otkupnine i marljivo proučavati njegovu Reč. (Pročitati Ponovljene zakone 13:4.)

19 Psalmista je rekao: „Meni je dobro biti blizu Boga“ (Ps. 73:28). Dobro je da svako od nas da sve od sebe kako bi što bolje upoznao Jehovu i tako imao još više razloga da ga voli. Tada možemo očekivati da će i Jehova biti bliži nama, i to ne samo sada već u svu večnost.

^ odl. 3 Videti članak ’Vaša dela biće nagrađena‘ u Stražarskoj kuli od 15. avgusta 2012.