Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Voli svog bližnjeg kao samog sebe“

„Voli svog bližnjeg kao samog sebe“

„Druga [zapovest] jeste: ’Voli svog bližnjeg kao samog sebe‘“ (MAT. 22:39)

1, 2. (a) Koja je zapovest druga po važnosti? (b) O kojim pitanjima će u nastavku biti reči?

JEDAN farisej je želeo da iskuša Isusa i zato ga je upitao: „Učitelju, koja je najveća zapovest u Zakonu?“ Kao što smo videli u prethodnom članku, Isus je rekao da „najveća i prva zapovest“ glasi: „Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom.“ Još je dodao: „Druga, slična ovoj, jeste: ’Voli svog bližnjeg kao samog sebe‘“ (Mat. 22:34-39).

2 Isus je rekao da svog bližnjeg moramo voleti kao sebe. Zato je na mestu da se pitamo: Ko je u stvari naš bližnji? Kako možemo postupati u skladu sa Isusovom zapovešću?

KO JE NAŠ BLIŽNJI?

3, 4. (a) Kako je Isus odgovorio na pitanje: „A ko je moj bližnji?“ (b) Kako je Samarićanin pomogao čoveku koji je bio opljačkan, prebijen i ostavljen polumrtav? (Videti sliku na početku članka.)

3 Pogledajmo šta je Isus rekao jednom čoveku koji ga je u želji da se pokaže pravednim pitao: „A ko je moj bližnji?“ Kao odgovor na to pitanje, Isus je ispričao priču o milosrdnom Samarićaninu.  (Pročitati Luku 10:29-37.) Neko bi očekivao da će sveštenik i Levit biti milosrdni prema čoveku koji je bio opljačkan, prebijen i ostavljen polumrtav. Ali oni su samo prošli pored njega. Tom jadnom čoveku je pomogao jedan Samarićanin. Samarićani su bili narod koji je poštovao Mojsijev zakon, ali su ih Judejci ipak prezirali (Jov. 4:9).

4 Milosrdni Samarićanin je tom čoveku previo rane, zalivši ih uljem i vinom. Još je zamolio gostioničara da se nadalje pobrine za njega i za to mu je ostavio dva denara, koliko su otprilike iznosile dve dnevnice (Mat. 20:2). Na osnovu ovoga je lako zaključiti ko je bio bližnji tom povređenom čoveku. Iz ove Isusove priče možemo naučiti kako se bližnjima pokazuju milosrđe i ljubav.

Jehovini svedoci brzo priskaču u pomoć bližnjima (Videti 5. odlomak)

5. Kako su Jehovine sluge pokazale ljubav prema bližnjima nakon jedne prirodne katastrofe?

5 Danas nema mnogo saosećajnih ljudi kakav je bio taj milosrdni Samarićanin, pogotovo zato što živimo u „poslednjim danima“ kada su mnogi bezosećajni prema drugima, okrutni i bez ljubavi prema dobroti (2. Tim. 3:1-3). Kada dođe do neke prirodne katastrofe, mnogima je potrebna pomoć. Na primer, pogledajmo šta se dogodilo kada je krajem oktobra 2012. uragan Sendi pogodio područje Njujorka. U jednom delu grada koji je bio teško pogođen olujom, neki su pljačkali građane koji su ionako bili u teškoj situaciji jer nisu imali struju, grejanje niti druge stvari neophodne za život. Međutim, na tom istom području Jehovini svedoci su pomagali jedni drugima, kao i svojim komšijama. Pravi hrišćani tako postupaju zato što vole svoje bližnje. Kako se još može pokazati ljubav prema bližnjima?

KAKO MOŽEMO POKAZATI LJUBAV PREMA BLIŽNJIMA

6. Kako je delo propovedanja povezano s ljubavlju prema bližnjima?

6 Ponudimo ljudima pomoć u duhovnom pogledu. Mi se u službi propovedanja trudimo da usmerimo njihovu pažnju na utehu iz Svetog pisma (Rimlj. 15:4). Nema sumnje da je to što bližnjima prenosimo dobru vest o Božjem Kraljevstvu izraz naše ljubavi prema njima (Mat. 24:14). Za nas je čast što objavljujemo poruku koja potiče od ’Boga koji daje nadu‘ (Rimlj. 15:13).

7. Šta je zlatno pravilo i koje blagoslove imamo kada postupamo u skladu s njim?

7 Postupajmo u skladu sa zlatnim pravilom. Isus je u svojoj Propovedi na gori objasnio šta je zlatno pravilo kada je rekao: „Sve, dakle, što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima. To je smisao Zakona i Prorok“ (Mat. 7:12). „Zakon“ se odnosi na knjige od Postanka do Ponovljenih zakona, a „Proroci“ se odnose na proročke knjige u hebrejskom delu Svetog pisma. Kada postupamo po zlatnom pravilu, time odražavamo duh koji stoji iza tih svetih spisa. Iz tih knjiga se jasno vidi da Bog blagosilja one koji pokazuju ljubav prema drugima. Primera radi, Jehova je preko proroka Isaije rekao: „Držite se pravde i činite ono što je pravedno [...] Srećan je čovek smrtni koji tako čini“ (Is. 56:1, 2). Jehova nas zaista nagrađuje kada pokazujemo ljubav prema bližnjima.

8. Zašto treba da volimo svoje neprijatelje i do čega to može dovesti?

8 Volimo svoje neprijatelje. Isus je rekao: „Čuli ste da je bilo rečeno:  ’Voli svog bližnjeg i mrzi svog neprijatelja.‘ A ja vam kažem: Volite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone, da biste bili sinovi svog Oca koji je na nebesima“ (Mat. 5:43-45). Apostol Pavle je izneo sličnu misao kada je napisao: „Ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga, ako je žedan, daj mu da pije“ (Rimlj. 12:20; Posl. 25:21). Mojsijev zakon je nalagao Izraelcima da pomognu onome ko ih mrzi da oslobodi svog magarca koji je pao pod teretom (Izl. 23:5). Tako su nekadašnji neprijatelji mogli postati dobri prijatelji. Mnogi naši neprijatelji su promenili stav zato što smo bili dobri prema njima. Možemo samo zamisliti koliko bismo bili srećni kada bi neki naši neprijatelji, čak i oni najveći, prihvatili istinu zbog našeg ponašanja!

9. Prema Isusovim rečima, koliko je važno biti u miru s braćom?

9 ’Težimo za mirom sa svima‘ (Jevr. 12:14). Naravno, to se odnosi i na našu braću, jer je Isus rekao: „Ako, dakle, doneseš svoj dar na oltar i tamo se setiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi svoj dar tamo pred oltarom, pa idi i prvo se pomiri sa svojim bratom, a onda se vrati i prinesi svoj dar“ (Mat. 5:23, 24). Kad god iskrsne neki problem s braćom, pokažimo ljubav prema njima i potrudimo se da što pre u miru rešimo tu situaciju. Jehovi će to sigurno biti ugodno i blagosloviće nas.

10. Zašto ne treba da osuđujemo druge?

10 Ne osuđujmo druge. „Ne sudite, da vam se ne sudi“, rekao je Isus. „Jer kakvim sudom sudite, takvim će vam se suditi. I kakvom merom merite, takvom će vam se meriti. Zašto onda vidiš trun u oku svog brata, a ne obazireš se na gredu u svom oku? Ili kako možeš reći svom bratu: ’Daj da ti izvadim trun iz oka‘, kad sam imaš gredu u oku? Licemeru! Izvadi prvo gredu iz svog oka, pa ćeš onda jasno videti kako da izvadiš trun iz oka svog brata“ (Mat. 7:1-5). Ovim zaista izvanrednim rečima je naglasio da ne treba da kritikujemo druge zbog nekih grešaka jer i sami u mnogo čemu grešimo!

 POSEBAN NAČIN NA KOJI POKAZUJEMO LJUBAV PREMA BLIŽNJIMA

11, 12. Na koji važan način pokazujemo ljubav prema bližnjima?

11 Zaista ima mnogo načina da pokažemo ljubav prema bližnjima. Ali Isus nas je poučio da je najbolji način da to učinimo propovedajući dobru vest o Kraljevstvu (Luka 8:1). On je svojim sledbenicima zapovedio da ’stvaraju učenike od ljudi iz svih naroda‘ (Mat. 28:19, 20). Izvršavajući tu zapovest, mi se trudimo da pomognemo našim bližnjima da napuste širok i prostran put koji vodi u uništenje i da krenu tesnim putem koji vodi u život (Mat. 7:13, 14). Nema sumnje da Jehova blagosilja takav trud.

12 Poput Isusa, i mi pomažemo ljudima da postanu svesni svojih duhovnih potreba (Mat. 5:3). Zato im prenosimo ’Božju dobru vest‘ (Rimlj. 1:1). Na osnovu Biblije ih poučavamo da se zahvaljujući otkupnoj žrtvi Isusa Hrista mogu pomiriti s Bogom (2. Kor. 5:18, 19). Propovedajući dobru vest mi zaista pokazujemo ljubav prema bližnjima na jedan poseban način.

13. Kako na tebe utiče to što poučavaš ljude o Jehovi?

13 Na naknadnim posetama i biblijskim studijima za koje smo se dobro pripremili, možemo pomoći ljudima da svoj život usklade s Božjim pravednim merilima. Neki će možda morati da dosta toga promene u svom načinu života (1. Kor. 6:9-11). Divno je posmatrati kako Jehova pomaže onima koji ’ispravno gledaju na večni život‘ da se promene i da postanu njegovi prijatelji (Dela 13:48). U mnogim slučajevima ljudi više nisu očajni, već osećaju pravu radost, a pouzdanje u našeg nebeskog Oca im pomaže da se oslobode preterane zabrinutosti. Njihov duhovni napredak pruža nam pravi osećaj zadovoljstva. Nema sumnje da je velika čast pokazivati ljubav prema bližnjima na ovaj poseban način.

PAVLOV OPIS LJUBAVI

14. Kako je Pavle opisao ljubav u 1. Korinćanima 13:4-8?

14 Ako u ophođenju prema našim bližnjima postupamo u skladu sa rečima koje je apostol Pavle zabeležio pod Božjim nadahnućem, izbeći ćemo mnoge probleme, bićemo srećniji i imaćemo Jehovin blagoslov. (Pročitati 1. Korinćanima 13:4-8.) Pogledajmo sada ukratko šta je Pavle rekao o ljubavi i kako te reči možemo primeniti u svakodnevnom životu.

15. (a) Zašto treba da budemo strpljivi i dobri prema drugima? (b) Zašto ne smemo biti zavidni i hvalisavi?

15 „Ljubav je dugotrpljiva i dobra.“ Baš kao što je Jehova strpljiv i dobar prema nesavršenim ljudima, i mi treba da budemo strpljivi i dobri prema onima koji greše ili su bezobzirni, pa čak i grubi. „Ljubav nije zavidna“, i zato nećemo biti ljubomorni na druge zato što u materijalnom pogledu imaju više od nas ili zato što imaju neka zaduženja u skupštini. Osim toga, nećemo se hvaliti niti uzvisivati. Božja Reč kaže: „Ohole oči i nadmeno srce, svetiljka zlih, to je greh“ (Posl. 21:4).

16, 17. Kako možemo postupati u skladu sa 1. Korinćanima 13:5, 6?

16 Ljubav će nas podstaći da se pristojno ponašamo prema drugima. Nećemo lagati, krasti niti činiti bilo šta što bi bilo u suprotnosti s Jehovinim zakonima i načelima. Ljubav će nam pomoći da ne gledamo samo na svoju korist već i na korist drugih (Fil. 2:4).

17 Istinska ljubav „ne pamti zlo“ i „nije razdražljiva“. Drugim rečima,  nećemo voditi evidenciju o tome ko nam je koliko puta zgrešio, a ako je neko neljubazan prema nama nećemo se odmah naljutiti (1. Sol. 5:15). Jehovi se sigurno ne bi dopalo ako bismo bili kivni na druge. Gnev koji tinja u nama mogao bi postati poput rasplamsale vatre koja bi nanela štetu i nama i drugima (Lev. 19:18). Ljubav se raduje istini i „ne raduje se nepravdi“, čak i kada tu nepravdu trpi neko ko nas mrzi. (Pročitati Poslovice 24:17, 18.)

18. Šta smo naučili o ljubavi na osnovu 1. Korinćanima 13:7, 8?

18 Apostol Pavle je još rekao da ljubav „sve podnosi“. Ako nas neko uvredi, ali se lepo izvini, ljubav će nas podstaći da mu oprostimo. Ljubav „sve veruje“. Mi zaista verujemo u ono što čitamo u Božjoj Reči i zahvalni smo za duhovnu hranu koju dobijamo preko Jehovine organizacije. Ljubav se ’nada svemu‘ onome što je zabeleženo u Božjoj Reči i podstiče nas da i drugima govorimo o toj nadi (1. Petr. 3:15). Kada se nađemo u teškim situacijama, molimo se Jehovi da na kraju sve bude dobro i nadamo se da će zaista tako biti. Čak i ako nam neko zgreši ili nas progoni, mi sve to istrajno podnosimo, jer kao što je Pavle rekao ljubav „sve trpi“. I na kraju, „ljubav nikada ne prestaje“. Oni koji su poslušni Jehovi u svu večnost će ispoljavati takvu ljubav.

I DALJE VOLIMO BLIŽNJE KAO SEBE

19, 20. Koji biblijski savet treba da nas podstakne da i dalje volimo svoje bližnje?

19 Ako budemo primenjivali ove biblijske savete, i dalje ćemo voleti bližnje. Takva ljubav obuhvata sve ljude, ne samo naše sunarodnike. Nemojmo zaboraviti da je Isus rekao: „Voli svog bližnjeg kao samog sebe“ (Mat. 22:39). I Jehova i Hrist očekuju od nas da volimo svoje bližnje. Ako nam je teško da pokažemo ljubav prema bližnjima, molimo se Jehovi da nas vodi svojim svetim duhom. To će nam doneti Jehovin blagoslov i pomoći će nam da postupamo na ispravan način (Rimlj. 8:26, 27).

20 Zapovest da volimo bližnje kao sebe nazvana je ’kraljevskim zakonom‘ (Jak. 2:8). Nakon ukazivanja na neke zapovesti iz Mojsijevog zakona, apostol Pavle je rekao: „I ako ima još koja zapovest, sažete su u ovim rečima: ’Voli svog bližnjeg kao samog sebe.‘ Ljubav ne čini zlo bližnjem. Dakle, ljubav je ispunjenje Zakona“ (Rimlj. 13:8-10). Zato i dalje treba da volimo svoje bližnje.

21, 22. Zašto treba da volimo Jehovu i bližnje?

21 Isus nam je pomogao da shvatimo zašto treba da volimo svoje bližnje kada je rekao da njegov Otac „daje da njegovo sunce izlazi i zlima i dobrima i da kiša pada i pravednima i nepravednima“ (Mat. 5:43-45). Mi treba da volimo svoje bližnje bilo da su pravedni ili nepravedni. Kao što smo već spomenuli, veoma važan način na koji pokazujemo takvu ljubav jeste delo propovedanja o Božjem Kraljevstvu. I njih očekuju veliki blagoslovi ako sa iskrenim cenjenjem prihvate tu dobru vest.

22 Zaista imamo mnogo razloga da bezuslovno volimo Jehovu. Isto tako ima mnogo načina na koje možemo pokazati ljubav prema bližnjima. Ako volimo Jehovu i bližnje, poštujemo dve najveće zapovesti. I što je najvažnije od svega, time ugađamo našem brižnom nebeskom Ocu, Jehovi.