Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  maj 2014.

Da li držiš korak s Jehovinom organizacijom?

Da li držiš korak s Jehovinom organizacijom?

„Jehovine oči gledaju pravednike“ (1. PETR. 3:12)

1. Koga je Jehova izabrao da nosi njegovo ime umesto Izraelaca? (Videti sliku na početku članka.)

SVA čast i hvala za osnivanje hrišćanske skupštine u prvom veku, kao i za obnovu pravog hrišćanstva u savremeno doba, s pravom pripada Jehovi. Kao što smo videli u prethodnom članku, on je izabrao da umesto Izraelaca koji mu nisu ostali verni njegovo ime nosi organizacija koju su činili prvi Hristovi sledbenici. Ta nova organizacija, koju je Jehova očigledno podupirao, opstala je prilikom uništenja Jerusalima 70. godine n. e. (Luka 21:20, 21). Ti događaji koji su se odigrali u prvom veku bili su najava onoga što će se dešavati s Jehovinim slugama u današnje vreme. Satanin svet će uskoro biti uništen, ali Božja organizacija će preživeti poslednje dane (2. Tim. 3:1). Zašto to sa sigurnošću možemo tvrditi?

2. Šta je Isus rekao o ’velikoj nevolji‘ i kako će ona početi?

2 Isus je što se tiče svoje nevidljive prisutnosti i svršetka ovog poretka rekao sledeće: „Tada će biti velika nevolja kakve nije bilo od početka  sveta do sada, niti će je više biti“ (Mat. 24:3, 21). Ta nevolja bez presedana počeće kad Jehova posredstvom političkih sila bude uništio „Vavilon Veliki“, svetsko carstvo krive religije (Otkr. 17:3-5, 16). Šta će posle toga uslediti?

SATANIN NAPAD VODI DO ARMAGEDONA

3. Šta će se dogoditi s Jehovinim narodom nakon uništenja krive religije?

3 Nakon uništenja krive religije, Satana i njegov svet će napasti Jehovine sluge. U Bibliji se proročanski govori o „Gogu iz zemlje Magog“ i za njega se kaže: „Navalićeš poput oluje. Bićeš poput oblaka kad prekriju zemlju, ti i sve tvoje čete i s tobom mnogi narodi.“ Izgledaće da su Jehovini svedoci laka meta zato što su miroljubiv narod i nemaju oružane snage. Ali taj napad će biti velika greška! (Jezek. 38:1, 2, 9-12).

4, 5. Kako će Jehova reagovati na Satanin pokušaj da uništi njegov narod?

4 Kako će Jehova reagovati na Satanin pokušaj da uništi njegov narod? Jehova će intervenisati i pokazati kakvu vlast ima kao Vrhovni Vladar. Taj napad će smatrati napadom na sebe lično. (Pročitati Zahariju 2:8.) Zato će odmah preduzeti nešto kako bi izbavio svoj narod. Tada će početi Armagedon u kome će biti uništen čitav Satanin svet (Otkr. 16:14, 16).

5 Što se tiče Armagedona, biblijsko proročanstvo kaže sledeće: „’Jehova ima spor s narodima. Sam će suditi svakom telu. Zle će predati maču‘, govori Jehova. Ovako kaže Jehova nad vojskama: ’Nevolja ide od naroda do naroda, velika oluja podići će se s krajeva zemlje. Tog dana oni koje Jehova pobije ležaće od jednog kraja zemlje do drugog. Neće biti oplakani ni pokupljeni ni sahranjeni. Biće kao đubrivo po zemlji‘“ (Jer. 25:31-33). U Armagedonu će biti uništen ovaj zli svet. Ali zemaljski deo Jehovine organizacije će opstati.

ZAŠTO JEHOVINA ORGANIZACIJA I DALJE NAPREDUJE

6, 7. (a) Ko sačinjava veliko mnoštvo? (b) Kakav se napredak vidi poslednjih godina?

6 Božja organizacija u današnje vreme napreduje zato što ljudi koji su deo nje imaju Božju naklonost. Božja Reč kaže: „Jehovine oči gledaju pravednike i njegove uši slušaju njihove usrdne molitve“ (1. Petr. 3:12). Među tim pravednicima su i pripadnici ’velikog mnoštva‘ koje ’dolazi iz velike nevolje‘ (Otkr. 7:9, 14). To mnoštvo je veliko jer je u pitanju zaista velik broj ljudi. Da li i sebe vidiš među onima koji će preživeti ’veliku nevolju‘?

7 Veliko mnoštvo sačinjavaju ljudi iz svih naroda. Delo propovedanja je to što ih ujedinjuje. Isus je prorekao da će se ’dobra vest o kraljevstvu propovedati po celom svetu za svedočanstvo svim narodima i tada će doći kraj‘ (Mat. 24:14). Zato je Božja organizacija u današnje vreme posvećena propovedanju dobre vesti o Božjem Kraljevstvu. Zahvaljujući tome, milioni ljudi su naučili da obožavaju Boga „duhom i istinom“ (Jov. 4:23, 24). Na primer, tokom proteklih deset godina,  od službene 2003. do 2012. godine, više od 2 707 000 osoba je svoje predanje Bogu simbolizovalo krštenjem. Širom sveta sada ima više od 7 900 000 Jehovinih svedoka, i svake godine milioni ljudi dolaze na Spomen-svečanost. Srećni smo što veliko mnoštvo brojčano brzo raste i znamo da sva zasluga za to pripada Jehovi jer je on taj koji „daje da raste“ (1. Kor. 3:5-7).

8. Zašto Jehovina organizacija izvanredno napreduje?

8 Jehovina organizacija danas izvanredno napreduje zato što je sam Jehova podupire. (Pročitati Isaiju 43:10-12.) Takav napredak je bio prorečen sledećim rečima: „Od malog će postati hiljada i od neznatnog silan narod. Ja, Jehova, ubrzaću to kad bude vreme“ (Is. 60:22). Pomazani ostatak, to jest ’Izrael Božji‘, brojčano je bio mali, ali Jehova je blagoslovio njihov trud u službi propovedanja i sve više pomazanika je dolazilo u Božju organizaciju (Gal. 6:16). Tokom godina su i milioni ljudi koji imaju zemaljsku nadu prihvatili istinu.

ŠTA JEHOVA OČEKUJE OD NAS

9. Šta moramo raditi da bismo imali budućnost o kojoj govori Božja Reč?

9 Jehova je u svojoj Reči obećao divnu budućnost svima nama, bilo da smo pomazanici bilo da pripadamo velikom mnoštvu. Ali da bismo imali te blagoslove, moramo slušati njegove zapovesti (Is. 48:17, 18). Na primer, Jehova je od Izraelaca očekivao da se drže njegovog zakona. Taj zakon ih je štitio jer su se u njemu nalazile odredbe koje su se odnosile na moral, poslovne odnose, odgajanje dece, ponašanje prema drugima i tako dalje (Izl. 20:14; Lev. 19:18, 35-37; Pon. zak. 6:6-9). Na sličan način smo i mi danas zaštićeni kada se držimo Božjih zapovesti i one nam sigurno nisu teške. (Pročitati 1. Jovanovu 5:3.) Poslušnost Božjim zapovestima ne samo što nas čini srećnima već nam pomaže da budemo „zdravi u veri“ (Titu 1:13).

10. Zašto je važno da redovno izdvajamo vreme za lično i porodično proučavanje Biblije?

10 Napredak zemaljskog dela Božje organizacije vidljiv je na raznim poljima. Na primer, sve jasnije razumemo biblijsku istinu. To se i može očekivati zato što Biblija kaže: „Staza je pravednih kao blistava svetlost koja sve jače svetli dok ne bude potpuni dan“ (Posl. 4:18). Svako od nas treba da se pita: ’Da li sam u toku sa najnovijim promenama u tumačenju nekih biblijskih stihova? Imam li naviku da svakog dana čitam Bibliju? Da li stižem da pročitam nove publikacije? Da li izdvajam veče za porodično proučavanje?‘ Većina od nas će reći da sve ovo nije teško uraditi. Samo je pitanje da li ćemo izdvojiti vreme za to. Sada, kada smo na samom pragu velike nevolje, veoma je važno da i dalje proučavamo Božju Reč, da njene savete primenjujemo u svom životu i da duhovno napredujemo!

11. U kom pogledu su okupljanja oduvek koristila Božjem narodu?

11 Jehovina organizacija nas podstiče da poslušamo sledeći savet apostola Pavla: „Razmišljajmo jedni o drugima, kako bismo se podsticali na ljubav  i dobra dela, i ne propuštajmo svoje sastanke, kao što neki imaju običaj, nego hrabrimo jedni druge, tim više što vidite da se približava dan“ (Jevr. 10:24, 25). Izraelci u staro doba su se redovno sastajali da bi slavili Jehovu i da bi od njega primali pouku. Takva okupljanja su bila i povod za radost, kao što je recimo bila jedna posebna proslava Praznika senica u Nemijino vreme (Izl. 23:15, 16; Nem. 8:9-18). U današnje vreme imamo sastanke, veće skupove i kongrese. Iskoristimo takve prilike da se radujemo s našom braćom i da ojačamo svoje prijateljstvo s Jehovom (Titu 2:2).

12. Kako treba da gledamo na delo propovedanja?

12 Kao pripadnici Božjeg naroda mi učestvujemo u ’svetom delu propovedanja Božje dobre vesti‘ (Rimlj. 15:16). To je za nas velika čast jer tako postajemo „Božji saradnici“ (1. Kor. 3:9; 1. Petr. 1:15). Propovedanje dobre vesti doprinosi tome da se sveti Jehovino ime. Zaista je velika čast to što nam je poverena ’slavna dobra vest srećnog Boga‘ (1. Tim. 1:11).

13. Od čega nam zavisi duhovno zdravlje i život?

13 Jehova nam želi samo najbolje i zato nas podstiče da ostanemo bliski s njim i da se držimo njegove organizacije. Mojsije je rekao Izraelcima: „Danas za svedoke protiv vas uzimam nebesa i zemlju: stavio sam pred tebe život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Zato izaberi život da budeš živ i ti i tvoje potomstvo, tako što ćeš voleti Jehovu, svog Boga, slušati njegov glas i držati se njega, jer od njega zavisi tvoj život i dužina tvojih dana, da bi ostao da živiš u zemlji za koju se Jehova zakleo tvojim praočevima Avrahamu, Isaku i Jakovu da će im je dati“ (Pon. zak. 30:19, 20). Dakle, sasvim je jasno od čega nam zavisi život. Zato volimo Jehovu i uvek budimo verni njemu i njegovoj organizaciji.

14. Kakav je stav prema Božjoj organizaciji imao jedan brat?

14 Brat Prajs Hjuz, koji je upoznao istinu još pre 1914. godine, ostao je veran Jehovi i njegovoj organizaciji do kraja života. Jednom je napisao: „Zaista sam zahvalan Jehovi što sam još u to vreme saznao za njegovu nameru [...] Najvažnije mi je bilo da ostanem povezan s Jehovinom vidljivom organizacijom. Iskustvo me je naučilo da je veoma nemudro oslanjati se na ljudsko razmišljanje. Kada sam to shvatio, odlučio sam da se držim organizacije koja verno služi Jehovi. To je jedini način da steknemo njegovu naklonost.“

NAPREDUJMO S JEHOVINOM ORGANIZACIJOM

15. Koji biblijski primer pokazuje kako treba da reagujemo na izmene u tumačenju Svetog pisma?

15 Da bismo imali Jehovinu naklonost i Jehovin blagoslov, moramo podupirati njegovu organizaciju i prihvatiti izmene što se tiče tumačenja Svetog pisma. Nakon Isusove smrti, hiljade hrišćana jevrejskog porekla čvrsto su se držali Mojsijevog zakona (Dela 21:17-20). Međutim, apostol Pavle im je pomoću poslanice koju im je uputio pomogao  da prihvate činjenicu da nisu posvećeni žrtvama „koje se po Zakonu prinose“ već „prinošenjem tela Isusa Hrista jednom zauvek“ (Jevr. 10:5-10). Nema sumnje da je većina tih hrišćana promenila svoje mišljenje i u duhovnom smislu napredovala. I mi treba da marljivo proučavamo Bibliju i naše publikacije i da prihvatimo izmene koje se tiču našeg tumačenja Božje Reči ili našeg dela propovedanja.

16. (a) Zašto će život u novom svetu biti predivan? (b) Čemu se posebno raduješ?

16 Oni koji budu ostali verni Jehovi i njegovoj organizaciji i dalje će imati njegov blagoslov. Pomazanici koji ostanu verni biće suvladari sa Hristom na nebu (Rimlj. 8:16, 17). Drugi imaju nadu da će večno živeti u rajskim uslovima ovde na zemlji. Jehovin narod širom sveta sigurno uživa u tome da drugima prenosi dobru vest o Božjem novom svetu (2. Petr. 3:13). U Psalmu 37:11 piše: „Krotki će posedovati zemlju, i uživaće u izobilju mira.“ Ljudi će ’graditi kuće i stanovaće u njima‘ i ’uživaće u plodovima svojih ruku‘ (Is. 65:21, 22). Više neće biti tlačenja, siromaštva i gladi (Ps. 72:13-16). Vavilon Veliki više neće zavoditi nikoga, jer više neće postojati (Otkr. 18:8, 21). Mrtvi će uskrsnuti i imaće priliku da večno žive (Is. 25:8; Dela 24:15). Kakva divna budućnost predstoji milionima ljudi koji su se predali Jehovi! I mi možemo imati takvu budućnost ako i dalje duhovno napredujemo i držimo korak s Jehovinom organizacijom.

Možeš li sebe zamisliti u novom svetu? (Videti 16. odlomak)

17. Kakav stav treba da imamo prema Jehovi i njegovoj organizaciji?

17 Satanin svet će uskoro nestati. Da ne bismo bili uništeni zajedno s njim, ostanimo čvrsti u veri i nastavimo da služimo Jehovi s njegovom organizacijom. Takav stav je imao i psalmista David, kada je rekao: „Za jedno molim Jehovu, samo to tražim, da živim u domu Jehovinom sve dane života svoga, da bih zapažao dobrotu Jehovinu, i s cenjenjem gledao hram njegov“ (Ps. 27:4). Zato ostanimo uz Jehovu i držimo korak s njegovom organizacijom.