Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Imajmo veru kakvu je imao Mojsije

Imajmo veru kakvu je imao Mojsije

„Verom je Mojsije, kad je odrastao, odbio da se zove sinom faraonove kćeri“ (JEVR. 11:24)

1, 2. (a) Koju je odluku doneo Mojsije kada je imao 40 godina? (Videti sliku na početku članka.) (b) Zašto je Mojsije izabrao da trpi zajedno s Božjim narodom?

MOJSIJE je dobro znao šta sve Egipat nudi. Video je u kakvim kućama žive imućni ljudi. Pripadao je kraljevskoj porodici. Bio je „poučen svoj egipatskoj mudrosti“, što je verovatno obuhvatalo astronomiju, matematiku, arhitekturu, druge nauke, kao i umetnost (Dela 7:22). Imao je bogatstvo, moć i ugled o kojima su drugi Egipćani mogli samo da sanjaju!

2 Ali kada je imao 40 godina, Mojsije je doneo jednu odluku koja je sigurno zbunila i iznenadila kraljevsku porodicu koja ga je usvojila. On nije želeo da živi čak ni kao sasvim običan Egipćanin, već je izabrao da živi kao rob. Zašto? Zato što je imao veru. (Pročitati Jevrejima 11:24-26.) Mojsije je očima vere video više od onoga što ga je okruživalo. Zahvaljujući svojoj veri video je „Nevidljivog“, to jest Jehovu, i verovao je da će on ispuniti svoja obećanja (Jevr. 11:27).

3. Na koja tri pitanja ćemo dobiti odgovor u ovom članku?

3 I za nas je veoma važno da vidimo više od onoga što se može videti doslovnim očima. Moramo biti „od onih koji veruju“ (Jevr. 10:38, 39). Da bismo ojačali svoju veru, pogledajmo pobliže šta je u Jevrejima 11:24-26 zapisano o Mojsiju. U isto vreme razmislimo  o sledećim pitanjima: Kako je vera motivisala Mojsija da se odrekne telesnih želja? Kako mu je vera pomogla da ceni svoju službu iako je trpeo sramotu? I zašto je Mojsije „usmerio pogled na nagradu“?

NIJE POPUSTIO TELESNIM ŽELJAMA

4. Šta je Mojsije video što se tiče ’uživanja u grehu‘?

4 Mojsije je očima vere video da je ’uživanje u grehu‘ kratkotrajno. Drugi su možda smatrali da iako je Egipat ogrezao u idolopoklonstvu i spiritizmu, on se ipak uzdizao kao svetska sila, a Jehovin narod je patio u ropstvu! Ali Mojsije je znao da Jehova može promeniti situaciju. Iako je izgledalo da oni koji čine greh napreduju, Mojsije je čvrsto verovao da će zli propasti. Zato nije želeo da „privremeno uživa u grehu“.

5. Šta će nam pomoći da se odupremo iskušenju da ’privremeno uživamo u grehu‘?

5 Kako se mi možemo odupreti iskušenju da ’privremeno uživamo u grehu‘? Nikada nemojmo zaboraviti da je sve to prolazno. Očima vere ćemo videti da „svet prolazi i njegova želja“ (1. Jov. 2:15-17). Razmislimo o tome kakva budućnost očekuje one koji se ne kaju za svoje grehe. Oni su na ’klizavom tlu‘ i ’od strahota iznenadnih nestaće‘ (Ps. 73:18, 19). Kada se nađemo u iskušenju da učinimo neki greh razmislimo o tome kakvu budućnost sebi želimo.

6. (a) Zašto Mojsije nije hteo da se „zove sinom faraonove kćeri“? (b) Zašto misliš da je Mojsije doneo ispravnu odluku?

6 Mojsije je na osnovu svoje vere odlučio čemu će posvetiti svoj život. „Verom je Mojsije, kad je odrastao, odbio da se zove sinom faraonove kćeri“ (Jevr. 11:24). Mojsije nije mislio da može da služi Bogu kao član kraljevske porodice i da zatim svoje bogatstvo i ugled iskoristi da bi pomogao svojim sunarodnicima. On je zaista voleo Jehovu i zato je odlučio da mu služi svim svojim srcem, svom svojom dušom i snagom (Pon. zak. 6:5). Tom odlukom je poštedeo sebe mnogih patnji. Ubrzo nakon toga Egipćani su ostali bez svog blaga, a oplenili su ih upravo Izraelci (Izl. 12:35, 36). Faraon je bio ponižen i na kraju je izgubio život (Ps. 136:15). A kako je prošao Mojsije? Jehova je preko njega oslobodio svoj narod ropstva. Mojsije je zaista imao smisaon život.

7. (a) Zašto treba da razmišljamo o večnoj budućnosti, u skladu sa Matejem 6:19-21? (b) Navedi primer koji ističe razliku između doslovnog i duhovnog blaga.

7 Ako si mlada osoba koja služi Jehovi, kako ti vera može pomoći da izabereš čemu ćeš posvetiti svoj život? Bilo bi mudro da pravimo planove za budućnost. Ali da li će te vera u Božja obećanja podstaći da ulažeš u privremenu budućnost ili u večnu budućnost? (Pročitati Mateja 6:19-21.) Pred takvom odlukom se našla talentovana balerina koja se zove Sofi. Baletske kuće širom Sjedinjenih Država nudile su joj stipendiju i zavidan položaj. Ona iskreno kaže: „Prijalo mi je što su mi se drugi divili. Smatrala sam sebe boljom od svojih vršnjaka. Ali nisam bila srećna.“ Zatim je pogledala film Mladi pitaju — čemu ću posvetiti svoj život? Ona kaže: „Shvatila sam da mi je svet ponudio uspeh i divljenje obožavalaca pod uslovom da ne služim svim srcem Jehovi. Usrdno sam se molila. Zatim sam odlučila da se više ne bavim baletom.“ Šta misli o toj odluci? „Ne fali mi takav način života. Danas sam stvarno srećna. Moj suprug i ja smo pioniri. Nismo slavni i veoma skromno živimo. Ali imamo Jehovu, ljude  s kojima proučavamo Bibliju i naše duhovne ciljeve. Zaista ni za čim ne žalim.“

8. Koji biblijski savet može pomoći mladoj osobi da odluči šta će učiniti sa svojim životom?

8 Jehova zna šta je za nas najbolje. Mojsije je rekao: „Šta Jehova, tvoj Bog, traži od tebe, osim da se bojiš Jehove, svog Boga, da hodiš svim njegovim putevima, da voliš Jehovu, svog Boga, i da mu služiš svim svojim srcem i svom svojom dušom, da izvršavaš Jehovine zapovesti i držiš se njegovih odredaba koje ti danas dajem, da bi ti bilo dobro?“ (Pon. zak. 10:12, 13). Zato dok si još mlad, izaberi životni poziv koji će ti omogućiti da voliš Jehovu i da mu služiš „svim svojim srcem i svom svojom dušom“. Budi siguran da će to biti za tvoje dobro.

CENIO JE SVOJU SLUŽBU

9. Zašto je Mojsiju možda bilo teško da ispuni svoj zadatak?

9 Mojsije je „sramotu koju je trpeo kao pomazanik smatrao bogatstvom većim od egipatskog blaga“ (Jevr. 11:26). On je bio postavljen za „pomazanika“ u tom smislu što ga je Jehova izabrao da Izraelce izvede iz Egipta. Znao je da će to biti teško i da će zbog toga trpeti sramotu. Jedan Izraelac ga je podrugljivo pitao: „Ko je tebe postavio za kneza i za sudiju nad nama?“ (Izl. 2:13, 14). I on sam je kasnije pitao Jehovu: „Kako će me onda faraon poslušati?“ (Izl. 6:12). Mojsije je svoje brige i strahove poverio Jehovi i to mu je pomoglo da prebrodi tu situaciju. Kako mu je Jehova pomogao da ispuni težak zadatak koji je imao?

10. Kako je Jehova osposobio Mojsija?

10 Kao prvo, Jehova mu je rekao: „Ja ću biti s tobom“ (Izl. 3:12). Kao drugo, Jehova mu je ulio poverenje tako što mu je objasnio jedan aspekt značenja svog imena: „Postaću što god želim da postanem“ * (Izl. 3:14). Kao treće, dao mu je moć da čini čuda, što je bio dokaz da ga je on zaista poslao (Izl. 4:2-5). Kao četvrto, Jehova mu je pomogao preko Arona, koga je izabrao da govori umesto njega (Izl. 4:14-16). Mojsije je do kraja života bio potpuno uveren u to da Jehova osposobljava svoje sluge da urade sve što traži od njih. Zato je sa čvrstim uverenjem rekao Isusu Navinu kao svom nasledniku: „Jehova ide pred tobom. On će biti s tobom. Neće te napustiti i nipošto te neće ostaviti. Ne boj se i ne plaši se“ (Pon. zak. 31:8).

11. Kako je Mojsije gledao na zadatak koji mu je Jehova poverio?

11 Zahvaljujući Jehovinoj podršci, Mojsije je taj težak zadatak smatrao „bogatstvom većim od egipatskog blaga“. Na kraju krajeva, da li se služenje faraonu uopšte može uporediti sa služenjem Svemoćnom Bogu? Da li je vrednije biti Jehovin „pomazanik“ ili princ u Egiptu? Mojsije je bio nagrađen zbog svog izvanrednog stava. Bio je posebno blizak s Jehovom, koji mu je omogućio da čini „zastrašujuća dela“ dok je Izraelce vodio u Obećanu zemlju (Pon. zak. 34:10-12).

12. Kako treba da gledamo na službu koja nam je poverena?

12 Nama je takođe poveren jedan zadatak. Jehova nam je preko svog Sina poverio službu koju je poverio apostolu Pavlu i svojim drugim slugama. (Pročitati 1. Timoteju 1:12-14.) Svi mi imamo čast da objavljujemo dobru vest (Mat. 24:14; 28:19, 20). Neki čak mogu biti u punovremenoj službi. Duhovno zrela braća služe u skupštinama kao sluge pomoćnici i starešine. Međutim, možda  članovi naše porodice koji nisu Jehovini svedoci ili neki drugi ljudi dovode u pitanje vrednost onoga što radimo ili nas čak ismevaju što se toliko trošimo za druge (Mat. 10:34-37). Ako nas tako stalno obeshrabruju, možda i sami počinjemo da se pitamo da li zaista vredi da se toliko žrtvujemo ili da li smo uopšte sposobni da obavljamo službu koja nam je poverena. Šta će nam u takvoj situaciji pomoći da i dalje istrajno služimo Jehovi?

13. Kako nam Jehova pomaže da ispunimo svoja teokratska zaduženja?

13 Usrdno molimo Jehovu da nam pruži podršku i verujmo da će to i učiniti. Otvoreno mu recimo šta nas muči i čega se plašimo. Na kraju krajeva, Jehova nam je poverio službu i zato će nam pomoći da je izvršimo. Kako? Pa onako kako je pomogao i Mojsiju. Kao prvo, Jehova nam je rekao: „Ja ću te ojačati i pomoći ću ti. Podržaću te svojom pravednom desnicom“ (Is. 41:10). Kao drugo, podseća nas na to da će on sigurno ispuniti svoja obećanja: „Objavio sam svoju nameru i ispuniću je. Što nameravam, to ću i učiniti“ (Is. 46:11). Kao treće, Jehova nam daje ’izuzetnu snagu‘ kako bismo izvršili svoju službu (2. Kor. 4:7). Kao četvrto, naš brižni Otac se pobrinuo da širom sveta imamo braću i sestre tako da možemo ’tešiti jedni druge i izgrađivati jedni druge‘, što će nam sigurno pomoći da istrajemo (1. Sol. 5:11). Sve ovo doprinosi tome da imamo sve veću veru u Jehovu i da službu koju nam je poverio cenimo više od svih zemaljskih blaga.

’USMERIO JE POGLED NA NAGRADU‘

14. Zašto je Mojsije bio siguran da će ga Jehova nagraditi?

14 Mojsije je ’usmerio pogled na nagradu‘ (Jevr. 11:26). On nije znao mnogo toga o budućnosti, ali i to malo što je znao uticalo je na njegove odluke. Poput svog praoca Avrahama, bio je siguran da će Jehova uskrsnuti one koji su umrli (Luka 20:37, 38; Jevr. 11:17-19). Pouzdanje u Božja obećanja pomoglo mu je da 40 godina provedenih u izgnanstvu i 40 godina provedenih u pustinji ne smatra izgubljenim godinama. Iako nije tačno znao kako će Jehova ispuniti svoja obećanja, očima vere je video nagradu koja ga čeka.

15, 16. (a) Zašto treba da usmerimo pogled na nagradu? (b) Kojim se blagoslovima raduješ u Božjem Kraljevstvu?

 15 Da li smo i mi ’usmerili pogled‘ na nagradu? Poput Mojsija, ni mi još uvek ne znamo sve detalje o tome kako će Jehova ispuniti svoja obećanja. Na primer, ne znamo kada će početi velika nevolja (Mar. 13:32, 33). Ali o budućem raju na zemlji znamo mnogo više nego što je znao Mojsije. Jehova nam je dao dovoljno informacija o tome kako će izgledati život pod Božjim Kraljevstvom tako da možemo ’usmeriti pogled‘ na tu budućnost i stvoriti sebi jasnu sliku novog sveta. Tako jasna slika budućnosti pomoći će nam da najpre tražimo Kraljevstvo. Zašto to možemo reći? Razmislimo o sledećem: Da li bi kupio neku kuću a da prethodno nisi video u kakvom je stanju? Naravno da ne bi. Slično tome, sigurno ne bismo svoj život posvetili nečemu što za nas nije realno. Očima vere moramo jasno videti sebe u Božjem Kraljevstvu.

Sigurno će biti veoma zanimljivo razgovarati s vernim Božjim slugama, kakav je bio Mojsije (Videti 16. odlomak)

16 Da bi slika Božjeg Kraljevstva bila jasna u našim mislima, moramo zamisliti svoj život u novom svetu. Upotrebimo maštu. Na primer, dok u Bibliji čitamo o životu prethrišćanskih ličnosti, razmislimo o tome šta bismo ih pitali kad uskrsnu. Razmislimo i o tome šta bi oni nas mogli da pitaju o životu u poslednjim danima ovog zlog sveta. Zamislimo samo koliko ćemo biti oduševljeni kada upoznamo svoje pretke koji su živeli vekovima pre nego što smo se mi rodili i kada ih budemo poučavali o tome šta je sve Bog učinio za čovečanstvo. Sigurno će biti lepo bez straha posmatrati mnoge divlje životinje u prirodnom okruženju. Razmišljajmo i o tome koliko ćemo biti bliži Jehovi dok budemo napredovali ka savršenstvu.

17. Zašto je važno da imamo jasnu sliku buduće nagrade?

17 Jasna slika onoga što nas očekuje u budućnosti pomoći će nam da istrajemo, da budemo radosni i da donosimo odluke imajući u vidu da ćemo večno živeti. Apostol Pavle je pomazanim hrišćanima napisao sledeće: „Ako se nadamo onome što ne vidimo, s istrajnošću to očekujemo“ (Rimlj. 8:25). Ovo se odnosi ne samo na pomazane hrišćane već na sve koji se nadaju večnom životu. Iako još nismo dobili nagradu, naša vera je toliko jaka da je strpljivo iščekujemo. Poput Mojsija, mi ne smatramo da su godine koje smo proveli služeći Jehovi protraćeno vreme. Mi smo uvereni da je ’ono što se vidi privremeno, a ono što se ne vidi večno‘. (Pročitati 2. Korinćanima 4:16-18.)

18, 19. (a) Zašto se moramo boriti da sačuvamo sopstvenu veru? (b) O čemu ćemo govoriti u sledećem članku?

18 Zahvaljujući veri mi vidimo ono što se ne vidi doslovnim očima (Jevr. 11:1). Osobe koje nemaju veru ne uviđaju vrednost služenja Jehovi. Za njih je duhovno blago „ludost“ (1. Kor. 2:14). Međutim, mi se nadamo da ćemo dobiti večni život i da ćemo videti uskrsenje, što je ljudima u ovom svetu nezamislivo. Poput filozofa u prvom veku koji su smatrali da je apostol Pavle jedan neuki „brbljivac“, većina ljudi u današnje vreme smatra da je ono što mi propovedamo čista glupost (Dela 17:18).

19 Pošto smo okruženi ljudima koji nemaju vere, moramo se grčevito boriti da sačuvamo sopstvenu veru. Usrdno se molimo Jehovi da ’naša vera ne oslabi‘ (Luka 22:32). Poput Mojsija, imajmo u mislima kakve su posledice greha, zatim koliko je velika čast služiti Jehovi i koliko je vredna nada u večni život. Ali da li je to sve što možemo naučiti od Mojsija? U sledećem članku ćemo razmotriti kako mu je vera pomogla da „vidi Nevidljivog“ (Jevr. 11:27).

^ odl. 10 Što se tiče onoga što je Bog rekao prema Izlasku 3:14, jedan poznavalac Biblije je napisao: „Njega ništa ne može sprečiti da izvrši svoju volju [...] To ime [Jehova] trebalo je da Izraelcima bude tvrđava, to jest neiscrpan izvor nade i utehe.“