Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) april 2014.

U ovom izdanju se govori o tome kako možemo imati veru kakvu je imao Mojsije. Kako Jehova gleda na porodične obaveze i kako nam pomaže da ih ispunimo?

Imajmo veru kakvu je imao Mojsije

Kako je vera pomogla Mojsiju da se odupre telesnim željama i da ceni službu koja mu je bila poverena? Zašto je Mojsije usmerio pogled na nagradu?

Da li vidiš „Nevidljivog“?

Kako je vera u Jehovu pomogla Mojsiju da se ne plaši ljudi i da veruje njegovim obećanjima? Ojačajmo svoju veru u Jehovu da bismo ga videli kao stvarnu osobu koja je spremna da nam pomogne.

ŽIVOTNA PRIČA

Kuda me je odvela punovremena služba

Pročitajte zašto Robert Volen koji je 65 godina proveo u punovremenoj službi smatra da je imao smisaon život prepun blagoslova.

Niko ne može robovati dvojici gospodara

U nastojanju da zarade više novca, neki su se preselili u inostranstvo i tako odvojili od svoje porodice. Kako je ta odluka uticala na njihov brak, njihovu decu i njihov odnos s Bogom?

Budimo hrabri — Jehova je naš pomoćnik

Kako je jedan brat koji je neko vreme zbog posla bio odvojen od žene i dece poboljšao njihov porodični život? Kako mu je Jehova pomogao da u nerazvijenoj zemlji izdržava svoju porodicu?

Da li si zahvalan za to što nas Jehova posmatra budnim okom?

U ovom članku će biti reči o pet područja na kojima se ogleda Božja briga puna ljubavi, kao i o tome kako nama lično koristi to što nas Bog posmatra budnim okom.

Da li ste znali?

Šta je u biblijsko vreme značilo to što je neko namerno razderao svoju odeću?